แบบฟอร์มประวัติเครือข่ายเก็บข้อมูล (บุคคลภายนอก)
 
 หมายเหตุ :
1. ข้อมูลส่วนใดที่ไม่มีรายละเอียดให้ใส่เครื่องหมาย "-" หรือพิมพ์คำว่า "ไม่มี"
2. เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ให้เปิดด้วยโปรแกรม Internet Explorer 
 
 วันที่สมัคร : 16-07-2018
 
  ข้อมูลส่วนตัว :
 
ชื่อ - นามสกุล :
ชื่อเล่น :
อีเมล์ :
  ex. xxx@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ (บ้าน) :
  ex. 02-1234567/035-123456
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก :     ex. 081-1234567
เขตที่สะดวกเก็บข้อมูล :
จังหวัดที่สะดวกเก็บข้อมูล : (กรณีเก็บต่างจังหวัด)  
ที่อยู่ปัจจุบัน :
การศึกษา :
กำลังศึกษา       จบการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา :
ระดับ :
สถานที่ทำงานปัจจุบัน :
วันที่สะดวกลงพื้นที่ :
จันทร์ อังคาร พุํธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
 
  ข้อมูลธนาคาร :
 
ชื่อบัญชี :
ชื่อธนาคาร :
สาขา :
ประเภทบัญชี :
เลขที่บัญชี :
    ex. 1234567890
 
  ผู้แนะนำ :
      
 
  เอกสารประกอบ :
 (นำมาส่งภายหลังการติดต่อกลับจากทางศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ)
 
1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (จำนวน 2 รูป)
 
2. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน
 
3. สำเนา สมุดบัญชีเงินฝาก
 
4. สำเนา วุฒิการศึกษา
   

 
               
 
 
Copyright @ 2012 Bangkok University Research Center (Bangkok Poll) All Rights Reserved Contact us.