Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 674 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
1
การเมือง
2561
103
0
2
การเมือง
2561
456
5.0
3
สังคม
2561
102
0
4
สังคม
2561
174
0
5
การเมือง
2561
151
0
6
การเมือง
2561
125
5.0
7
การเมือง
2561
224
5.0
8
สังคม
2561
263
0
9
การเมือง
2561
155
0
10
สังคม
2560
114
0
11
สังคม
2560
216
0
12
สังคม
2560
165
0
13
การเมือง
2560
446
5.0
14
การเมือง
2560
326
4.0
15
การเมือง
2560
195
5.0
16
การเมือง
2560
238
0
17
การเมือง
2560
206
5.0
18
สังคม
2560
285
0
19
สังคม
2560
463
5.0
20
การเมือง
2560
257
5.0
21
สังคม
2560
324
3.0
22
การเมือง
2560
448
0
23
การเมือง
2560
479
1.0
24
การเมือง
2560
240
0
25
การเมือง
2560
371
0
26
สังคม
2560
430
0
27
สังคม
2560
388
4.0
28
การเมือง
2560
438
2.0
29
การเมือง
2560
767
0
30
การเมือง
2560
252
0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม