Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 705 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
1
การเมือง
2562
211
0
2
การเมือง
2562
676
3.0
3
การเมือง
2562
577
3.3
4
การเมือง
2562
264
3.0
5
การเมือง
2562
266
4.0
6
สังคม
2562
148
4.7
7
การเมือง
2562
149
5.0
8
สังคม
2562
309
3.0
9
สังคม
2562
414
5.0
10
สังคม
2562
360
0
11
สังคม
2561
145
0
12
สังคม
2561
243
0
13
เศรษฐกิจ
2561
241
0
14
การเมือง
2561
435
5.0
15
สังคม
2561
274
5.0
16
สังคม
2561
235
0
17
การเมือง
2561
421
3.8
18
สังคม
2561
697
2.5
19
การเมือง
2561
643
4.8
20
การเมือง
2561
971
2.7
21
สังคม
2561
562
0
22
สังคม
2561
452
0
23
สังคม
2561
662
0
24
การเมือง
2561
538
1.4
25
การเมือง
2561
855
1.8
26
สังคม
2561
686
0
27
สังคม
2561
618
3.0
28
การเมือง
2561
599
5.0
29
สังคม
2561
676
5.0
30
การเมือง
2561
729
0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม