Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 646 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
1
การเมือง
2560
21
0
2
การเมือง
2560
63
0
3
การเมือง
2560
113
0
4
การเมือง
2560
60
0
5
การเมือง
2560
249
0
6
การเมือง
2560
91
0
7
การเมือง
2560
136
4.0
8
สังคม
2560
155
0
9
สังคม
2560
151
0
10
สังคม
2560
157
5.0
11
สังคม
2560
48
0
12
สังคม
2560
283
5.0
13
การเมือง
2560
78
0
14
การเมือง
2560
71
0
15
สังคม
2560
195
0
16
การเมือง
2560
202
0
17
การเมือง
2560
229
1.0
18
สังคม
2560
452
5.0
19
การเมือง
2560
250
5.0
20
สังคม
2560
296
0
21
การเมือง
2560
399
1.0
22
การเมือง
2560
233
5.0
23
สังคม
2560
527
5.0
24
สังคม
2559
390
5.0
25
สังคม
2559
374
0
26
สังคม
2559
222
5.0
27
สังคม
2559
369
5.0
28
สังคม
2559
280
5.0
29
สังคม
2559
324
5.0
30
สังคม
2559
390
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม