Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 637 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
1
สังคม
2560
52
5.0
2
สังคม
2560
16
0
3
สังคม
2560
178
5.0
4
การเมือง
2560
39
0
5
การเมือง
2560
53
0
6
สังคม
2560
151
0
7
การเมือง
2560
128
0
8
การเมือง
2560
172
1.0
9
สังคม
2560
313
5.0
10
การเมือง
2560
207
5.0
11
สังคม
2560
277
0
12
การเมือง
2560
321
0
13
การเมือง
2560
198
5.0
14
สังคม
2560
465
5.0
15
สังคม
2559
311
5.0
16
สังคม
2559
289
0
17
สังคม
2559
190
5.0
18
สังคม
2559
319
5.0
19
สังคม
2559
253
5.0
20
สังคม
2559
293
5.0
21
สังคม
2559
326
5.0
22
การเมือง
2559
540
5.0
23
สังคม
2559
416
5.0
24
การเมือง
2559
821
0
25
สังคม
2559
449
3.0
26
สังคม
2559
1,023
4.5
27
การเมือง
2559
533
5.0
28
การเมือง
2559
535
3.0
29
สังคม
2559
1,340
4.7
30
การเมือง
2559
961
4.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม