Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 685 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
1
สังคม
2561
63
0
2
สังคม
2561
97
0
3
สังคม
2561
191
0
4
การเมือง
2561
203
1.5
5
การเมือง
2561
201
1.0
6
สังคม
2561
218
0
7
สังคม
2561
205
0
8
การเมือง
2561
174
5.0
9
สังคม
2561
240
0
10
การเมือง
2561
248
0
11
การเมือง
2561
191
0
12
การเมือง
2561
244
0
13
การเมือง
2561
566
5.0
14
สังคม
2561
226
0
15
สังคม
2561
287
0
16
การเมือง
2561
215
0
17
การเมือง
2561
222
5.0
18
การเมือง
2561
283
5.0
19
สังคม
2561
400
0
20
การเมือง
2561
230
0
21
สังคม
2560
161
0
22
สังคม
2560
316
0
23
สังคม
2560
286
4.0
24
การเมือง
2560
654
5.0
25
การเมือง
2560
418
4.0
26
การเมือง
2560
246
5.0
27
การเมือง
2560
286
0
28
การเมือง
2560
257
5.0
29
สังคม
2560
372
0
30
สังคม
2560
731
4.7
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม