Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 688 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
1
สังคม
2561
361
4.0
2
การเมือง
2561
409
4.8
3
การเมือง
2561
588
4.0
4
สังคม
2561
435
0
5
สังคม
2561
263
0
6
สังคม
2561
445
0
7
การเมือง
2561
386
1.4
8
การเมือง
2561
576
2.3
9
สังคม
2561
483
0
10
สังคม
2561
454
3.0
11
การเมือง
2561
388
5.0
12
สังคม
2561
364
5.0
13
การเมือง
2561
436
0
14
การเมือง
2561
415
5.0
15
การเมือง
2561
306
0
16
การเมือง
2561
663
5.0
17
สังคม
2561
300
5.0
18
สังคม
2561
542
0
19
การเมือง
2561
292
0
20
การเมือง
2561
311
5.0
21
การเมือง
2561
338
5.0
22
สังคม
2561
516
0
23
การเมือง
2561
269
0
24
สังคม
2560
215
0
25
สังคม
2560
529
0
26
สังคม
2560
449
4.0
27
การเมือง
2560
906
5.0
28
การเมือง
2560
503
4.0
29
การเมือง
2560
363
5.0
30
การเมือง
2560
332
0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม