Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 640 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
1
การเมือง
2560
31
4.0
2
สังคม
2560
76
0
3
สังคม
2560
71
0
4
สังคม
2560
90
5.0
5
สังคม
2560
35
0
6
สังคม
2560
235
5.0
7
การเมือง
2560
67
0
8
การเมือง
2560
64
0
9
สังคม
2560
162
0
10
การเมือง
2560
155
0
11
การเมือง
2560
197
1.0
12
สังคม
2560
363
5.0
13
การเมือง
2560
231
5.0
14
สังคม
2560
284
0
15
การเมือง
2560
345
0
16
การเมือง
2560
214
5.0
17
สังคม
2560
493
5.0
18
สังคม
2559
330
5.0
19
สังคม
2559
309
0
20
สังคม
2559
207
5.0
21
สังคม
2559
339
5.0
22
สังคม
2559
261
5.0
23
สังคม
2559
307
5.0
24
สังคม
2559
340
5.0
25
การเมือง
2559
548
5.0
26
สังคม
2559
423
5.0
27
การเมือง
2559
832
0
28
สังคม
2559
460
3.0
29
สังคม
2559
1,064
4.5
30
การเมือง
2559
546
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม