Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 697 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
1
สังคม
2562
70
0
2
สังคม
2562
161
0
3
สังคม
2561
48
0
4
สังคม
2561
74
0
5
เศรษฐกิจ
2561
134
0
6
การเมือง
2561
270
5.0
7
สังคม
2561
205
5.0
8
สังคม
2561
178
0
9
การเมือง
2561
280
3.8
10
สังคม
2561
609
2.5
11
การเมือง
2561
556
4.8
12
การเมือง
2561
787
3.0
13
สังคม
2561
517
0
14
สังคม
2561
364
0
15
สังคม
2561
551
0
16
การเมือง
2561
465
1.3
17
การเมือง
2561
725
2.0
18
สังคม
2561
580
0
19
สังคม
2561
540
3.0
20
การเมือง
2561
488
5.0
21
สังคม
2561
463
5.0
22
การเมือง
2561
533
0
23
การเมือง
2561
529
5.0
24
การเมือง
2561
348
5.0
25
การเมือง
2561
733
5.0
26
สังคม
2561
351
5.0
27
สังคม
2561
661
0
28
การเมือง
2561
330
0
29
การเมือง
2561
369
5.0
30
การเมือง
2561
409
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม