Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 662 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
1
การเมือง
2560
58
0
2
การเมือง
2560
145
4.0
3
การเมือง
2560
95
5.0
4
การเมือง
2560
133
0
5
การเมือง
2560
121
5.0
6
สังคม
2560
188
0
7
สังคม
2560
240
5.0
8
การเมือง
2560
163
5.0
9
สังคม
2560
225
3.0
10
การเมือง
2560
316
0
11
การเมือง
2560
326
1.0
12
การเมือง
2560
176
0
13
การเมือง
2560
263
0
14
สังคม
2560
298
0
15
สังคม
2560
302
4.0
16
การเมือง
2560
292
2.0
17
การเมือง
2560
381
0
18
การเมือง
2560
190
0
19
การเมือง
2560
245
0
20
การเมือง
2560
220
5.0
21
การเมือง
2560
494
1.0
22
การเมือง
2560
253
0
23
การเมือง
2560
337
4.7
24
สังคม
2560
686
5.0
25
สังคม
2560
583
5.0
26
สังคม
2560
282
5.0
27
สังคม
2560
151
0
28
สังคม
2560
522
5.0
29
การเมือง
2560
150
0
30
การเมือง
2560
126
0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม