Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 656 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
1
สังคม
2560
127
0
2
การเมือง
2560
59
5.0
3
สังคม
2560
154
3.0
4
การเมือง
2560
201
0
5
การเมือง
2560
195
1.0
6
การเมือง
2560
148
0
7
การเมือง
2560
226
0
8
สังคม
2560
202
0
9
สังคม
2560
203
0
10
การเมือง
2560
249
2.0
11
การเมือง
2560
247
0
12
การเมือง
2560
171
0
13
การเมือง
2560
205
0
14
การเมือง
2560
186
0
15
การเมือง
2560
454
1.0
16
การเมือง
2560
215
0
17
การเมือง
2560
275
4.0
18
สังคม
2560
527
0
19
สังคม
2560
470
0
20
สังคม
2560
253
5.0
21
สังคม
2560
116
0
22
สังคม
2560
438
5.0
23
การเมือง
2560
133
0
24
การเมือง
2560
110
0
25
สังคม
2560
274
0
26
การเมือง
2560
285
5.0
27
การเมือง
2560
305
1.0
28
สังคม
2560
719
5.0
29
การเมือง
2560
312
5.0
30
สังคม
2560
370
0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม