Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 652 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
1
การเมือง
2560
17
0
2
การเมือง
2560
55
0
3
การเมือง
2560
133
0
4
สังคม
2560
116
0
5
สังคม
2560
104
0
6
การเมือง
2560
126
2.0
7
การเมือง
2560
114
0
8
การเมือง
2560
106
0
9
การเมือง
2560
166
0
10
การเมือง
2560
100
0
11
การเมือง
2560
352
1.0
12
การเมือง
2560
156
0
13
การเมือง
2560
193
4.0
14
สังคม
2560
317
0
15
สังคม
2560
339
0
16
สังคม
2560
209
5.0
17
สังคม
2560
85
0
18
สังคม
2560
354
5.0
19
การเมือง
2560
115
0
20
การเมือง
2560
92
0
21
สังคม
2560
240
0
22
การเมือง
2560
252
5.0
23
การเมือง
2560
267
1.0
24
สังคม
2560
577
5.0
25
การเมือง
2560
278
5.0
26
สังคม
2560
327
0
27
การเมือง
2560
556
1.0
28
การเมือง
2560
295
5.0
29
สังคม
2560
648
5.0
30
สังคม
2559
477
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม