Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 710 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
1
การเมือง
2562
17
0
2
การเมือง
2562
129
0
3
สังคม
2562
259
3.7
4
สังคม
2562
166
0
5
การเมือง
2562
258
5.0
6
การเมือง
2562
643
0
7
การเมือง
2562
836
3.0
8
การเมือง
2562
672
3.3
9
การเมือง
2562
333
3.0
10
การเมือง
2562
345
4.0
11
สังคม
2562
304
4.7
12
การเมือง
2562
239
5.0
13
สังคม
2562
520
4.0
14
สังคม
2562
692
5.0
15
สังคม
2562
443
0
16
สังคม
2561
254
5.0
17
สังคม
2561
310
0
18
เศรษฐกิจ
2561
304
0
19
การเมือง
2561
481
5.0
20
สังคม
2561
321
5.0
21
สังคม
2561
305
0
22
การเมือง
2561
536
4.0
23
สังคม
2561
782
3.0
24
การเมือง
2561
744
4.8
25
การเมือง
2561
1,077
2.7
26
สังคม
2561
601
0
27
สังคม
2561
553
0
28
สังคม
2561
796
0
29
การเมือง
2561
630
1.4
30
การเมือง
2561
994
1.8
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม