Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 681 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
1
การเมือง
2561
47
1.0
2
สังคม
2561
86
0
3
สังคม
2561
77
0
4
การเมือง
2561
101
5.0
5
สังคม
2561
167
0
6
การเมือง
2561
186
0
7
การเมือง
2561
117
0
8
การเมือง
2561
205
0
9
การเมือง
2561
529
5.0
10
สังคม
2561
151
0
11
สังคม
2561
219
0
12
การเมือง
2561
188
0
13
การเมือง
2561
177
5.0
14
การเมือง
2561
256
5.0
15
สังคม
2561
337
0
16
การเมือง
2561
201
0
17
สังคม
2560
132
0
18
สังคม
2560
252
0
19
สังคม
2560
216
0
20
การเมือง
2560
534
5.0
21
การเมือง
2560
350
4.0
22
การเมือง
2560
216
5.0
23
การเมือง
2560
263
0
24
การเมือง
2560
229
5.0
25
สังคม
2560
331
0
26
สังคม
2560
589
4.7
27
การเมือง
2560
280
5.0
28
สังคม
2560
346
3.0
29
การเมือง
2560
481
0
30
การเมือง
2560
553
2.3
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม