Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 687 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
1
การเมือง
2561
83
0
2
การเมือง
2561
368
3.7
3
สังคม
2561
347
0
4
สังคม
2561
186
0
5
สังคม
2561
358
0
6
การเมือง
2561
295
1.4
7
การเมือง
2561
366
2.3
8
สังคม
2561
361
0
9
สังคม
2561
378
0
10
การเมือง
2561
315
5.0
11
สังคม
2561
313
0
12
การเมือง
2561
335
0
13
การเมือง
2561
279
0
14
การเมือง
2561
277
0
15
การเมือง
2561
601
5.0
16
สังคม
2561
265
0
17
สังคม
2561
439
0
18
การเมือง
2561
254
0
19
การเมือง
2561
257
5.0
20
การเมือง
2561
304
5.0
21
สังคม
2561
475
0
22
การเมือง
2561
249
0
23
สังคม
2560
197
0
24
สังคม
2560
422
0
25
สังคม
2560
397
4.0
26
การเมือง
2560
747
5.0
27
การเมือง
2560
461
4.0
28
การเมือง
2560
336
5.0
29
การเมือง
2560
308
0
30
การเมือง
2560
323
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม