Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 705 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
271
การเมือง
2556
1,832
2.7
272
สังคม
2556
602
3.9
273
เศรษฐกิจ
2556
5,809
4.7
274
เศรษฐกิจ
2556
611
3.7
275
สังคม
2556
2,479
4.5
276
การเมือง
2556
694
4.0
277
การเมือง
2556
1,143
4.4
278
การเมือง
2556
908
4.2
279
เศรษฐกิจ
2556
505
4.1
280
เศรษฐกิจ
2556
1,493
2.8
281
สังคม
2556
1,053
4.8
282
การเมือง
2556
744
4.5
283
การเมือง
2556
897
5.0
284
เศรษฐกิจ
2556
658
4.0
285
สังคม
2556
1,094
4.7
286
สังคม
2556
1,946
4.9
287
เศรษฐกิจ
2556
502
5.0
288
สังคม
2556
935
4.8
289
สังคม
2556
1,849
4.8
290
การเมือง
2556
896
4.0
291
การเมือง
2556
826
4.8
292
เศรษฐกิจ
2556
923
4.4
293
การเมือง
2556
1,273
4.1
294
การเมือง
2556
1,554
1.6
295
สังคม
2556
1,355
4.8
296
การเมือง
2556
1,228
3.7
297
เศรษฐกิจ
2556
622
4.2
298
การเมือง
2556
1,658
4.8
299
สังคม
2556
916
4.0
300
สังคม
2556
1,185
4.4
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม