Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 686 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
271
การเมือง
2556
817
4.0
272
การเมือง
2556
740
4.8
273
เศรษฐกิจ
2556
846
4.4
274
การเมือง
2556
1,188
4.1
275
การเมือง
2556
1,455
1.6
276
สังคม
2556
1,332
4.8
277
การเมือง
2556
1,127
3.7
278
เศรษฐกิจ
2556
601
4.2
279
การเมือง
2556
1,541
4.8
280
สังคม
2556
831
4.0
281
สังคม
2556
1,101
4.4
282
สังคม
2555
1,626
1.6
283
การเมือง
2555
2,591
2.5
284
การเมือง
2555
1,513
3.2
285
สังคม
2555
733
4.8
286
การเมือง
2555
626
3.3
287
การเมือง
2555
800
3.5
288
สังคม
2555
643
3.5
289
เศรษฐกิจ
2555
1,256
4.6
290
สังคม
2555
880
5.0
291
การเมือง
2555
1,876
5.0
292
เศรษฐกิจ
2555
1,162
4.7
293
สังคม
2555
1,675
4.4
294
เศรษฐกิจ
2555
560
3.8
295
เศรษฐกิจ
2555
1,025
4.9
296
สังคม
2555
1,635
5.0
297
สังคม
2555
1,057
4.6
298
สังคม
2555
9,450
4.7
299
สังคม
2555
4,806
3.8
300
สังคม
2555
1,062
3.6
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม