Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 660 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
271
สังคม
2555
925
4.6
272
สังคม
2555
7,902
4.7
273
สังคม
2555
4,586
3.8
274
สังคม
2555
1,017
3.6
275
เศรษฐกิจ
2555
1,240
3.4
276
การเมือง
2555
892
5.0
277
เศรษฐกิจ
2555
2,133
3.7
278
สังคม
2555
1,220
5.0
279
เศรษฐกิจ
2555
687
4.8
280
การเมือง
2555
5,148
3.6
281
สังคม
2555
786
5.0
282
การเมือง
2555
932
4.7
283
การเมือง
2555
1,170
4.4
284
เศรษฐกิจ
2555
1,273
4.1
285
การเมือง
2555
1,071
3.6
286
เศรษฐกิจ
2555
653
4.7
287
สังคม
2555
853
4.2
288
สังคม
2555
922
4.8
289
เศรษฐกิจ
2555
1,002
4.8
290
สังคม
2555
1,229
4.9
291
สังคม
2555
1,416
4.5
292
สังคม
2555
3,890
4.8
293
เศรษฐกิจ
2555
1,746
4.0
294
การเมือง
2555
690
4.5
295
เศรษฐกิจ
2555
1,360
4.6
296
สังคม
2555
1,785
4.7
297
เศรษฐกิจ
2555
643
4.0
298
สังคม
2555
1,281
4.0
299
สังคม
2555
765
5.0
300
เศรษฐกิจ
2555
6,202
4.9
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม