Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 715 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
271
สังคม
2556
1,506
4.0
272
เศรษฐกิจ
2556
1,070
5.0
273
การเมือง
2556
1,121
3.6
274
สังคม
2556
7,057
4.8
275
สังคม
2556
1,346
3.7
276
สังคม
2556
1,150
4.8
277
เศรษฐกิจ
2556
1,434
4.0
278
การเมือง
2556
1,379
3.0
279
การเมือง
2556
1,076
4.7
280
สังคม
2556
1,134
4.9
281
การเมือง
2556
1,924
2.7
282
สังคม
2556
617
3.9
283
เศรษฐกิจ
2556
6,453
4.8
284
เศรษฐกิจ
2556
636
3.7
285
สังคม
2556
2,567
4.5
286
การเมือง
2556
714
4.0
287
การเมือง
2556
1,273
4.4
288
การเมือง
2556
1,037
4.2
289
เศรษฐกิจ
2556
521
4.1
290
เศรษฐกิจ
2556
1,526
2.8
291
สังคม
2556
1,152
4.8
292
การเมือง
2556
796
4.5
293
การเมือง
2556
997
5.0
294
เศรษฐกิจ
2556
674
4.0
295
สังคม
2556
1,114
4.7
296
สังคม
2556
2,077
4.9
297
เศรษฐกิจ
2556
521
5.0
298
สังคม
2556
964
4.8
299
สังคม
2556
1,979
4.8
300
การเมือง
2556
1,006
4.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม