Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 683 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
271
การเมือง
2556
1,160
4.1
272
การเมือง
2556
1,423
1.6
273
สังคม
2556
1,325
4.8
274
การเมือง
2556
1,099
3.7
275
เศรษฐกิจ
2556
596
4.2
276
การเมือง
2556
1,507
4.8
277
สังคม
2556
805
4.0
278
สังคม
2556
1,069
4.4
279
สังคม
2555
1,594
1.6
280
การเมือง
2555
2,536
2.5
281
การเมือง
2555
1,483
3.2
282
สังคม
2555
726
4.8
283
การเมือง
2555
600
3.3
284
การเมือง
2555
772
3.5
285
สังคม
2555
635
3.5
286
เศรษฐกิจ
2555
1,230
4.6
287
สังคม
2555
870
5.0
288
การเมือง
2555
1,848
5.0
289
เศรษฐกิจ
2555
1,138
4.7
290
สังคม
2555
1,654
4.4
291
เศรษฐกิจ
2555
554
3.8
292
เศรษฐกิจ
2555
996
4.9
293
สังคม
2555
1,518
5.0
294
สังคม
2555
1,026
4.6
295
สังคม
2555
9,089
4.7
296
สังคม
2555
4,737
3.8
297
สังคม
2555
1,053
3.6
298
เศรษฐกิจ
2555
1,345
3.4
299
การเมือง
2555
972
5.0
300
เศรษฐกิจ
2555
2,208
3.7
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม