Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 711 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
271
สังคม
2556
1,299
3.7
272
สังคม
2556
1,144
4.8
273
เศรษฐกิจ
2556
1,385
4.0
274
การเมือง
2556
1,339
3.0
275
การเมือง
2556
995
4.7
276
สังคม
2556
1,127
4.9
277
การเมือง
2556
1,885
2.7
278
สังคม
2556
612
3.9
279
เศรษฐกิจ
2556
6,063
4.8
280
เศรษฐกิจ
2556
625
3.7
281
สังคม
2556
2,534
4.5
282
การเมือง
2556
705
4.0
283
การเมือง
2556
1,221
4.4
284
การเมือง
2556
990
4.2
285
เศรษฐกิจ
2556
517
4.1
286
เศรษฐกิจ
2556
1,515
2.8
287
สังคม
2556
1,113
4.8
288
การเมือง
2556
777
4.5
289
การเมือง
2556
954
5.0
290
เศรษฐกิจ
2556
668
4.0
291
สังคม
2556
1,107
4.7
292
สังคม
2556
2,023
4.9
293
เศรษฐกิจ
2556
514
5.0
294
สังคม
2556
948
4.8
295
สังคม
2556
1,928
4.8
296
การเมือง
2556
960
4.0
297
การเมือง
2556
882
4.8
298
เศรษฐกิจ
2556
978
4.4
299
การเมือง
2556
1,324
4.1
300
การเมือง
2556
1,641
1.6
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม