Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 692 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
271
เศรษฐกิจ
2556
646
4.0
272
สังคม
2556
1,085
4.7
273
สังคม
2556
1,873
4.9
274
เศรษฐกิจ
2556
492
5.0
275
สังคม
2556
919
4.8
276
สังคม
2556
1,802
4.8
277
การเมือง
2556
858
4.0
278
การเมือง
2556
787
4.8
279
เศรษฐกิจ
2556
891
4.4
280
การเมือง
2556
1,229
4.1
281
การเมือง
2556
1,502
1.6
282
สังคม
2556
1,343
4.8
283
การเมือง
2556
1,182
3.7
284
เศรษฐกิจ
2556
611
4.2
285
การเมือง
2556
1,608
4.8
286
สังคม
2556
879
4.0
287
สังคม
2556
1,146
4.4
288
สังคม
2555
1,682
1.6
289
การเมือง
2555
2,659
2.5
290
การเมือง
2555
1,566
3.2
291
สังคม
2555
742
4.8
292
การเมือง
2555
669
3.3
293
การเมือง
2555
856
3.5
294
สังคม
2555
653
3.5
295
เศรษฐกิจ
2555
1,305
4.6
296
สังคม
2555
899
5.0
297
การเมือง
2555
1,917
5.0
298
เศรษฐกิจ
2555
1,209
4.7
299
สังคม
2555
1,712
4.4
300
เศรษฐกิจ
2555
569
3.8
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม