Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 688 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
271
สังคม
2556
909
4.8
272
สังคม
2556
1,772
4.8
273
การเมือง
2556
834
4.0
274
การเมือง
2556
758
4.8
275
เศรษฐกิจ
2556
868
4.4
276
การเมือง
2556
1,207
4.1
277
การเมือง
2556
1,477
1.6
278
สังคม
2556
1,337
4.8
279
การเมือง
2556
1,150
3.7
280
เศรษฐกิจ
2556
603
4.2
281
การเมือง
2556
1,571
4.8
282
สังคม
2556
847
4.0
283
สังคม
2556
1,118
4.4
284
สังคม
2555
1,648
1.6
285
การเมือง
2555
2,619
2.5
286
การเมือง
2555
1,532
3.2
287
สังคม
2555
736
4.8
288
การเมือง
2555
644
3.3
289
การเมือง
2555
824
3.5
290
สังคม
2555
645
3.5
291
เศรษฐกิจ
2555
1,278
4.6
292
สังคม
2555
884
5.0
293
การเมือง
2555
1,893
5.0
294
เศรษฐกิจ
2555
1,185
4.7
295
สังคม
2555
1,693
4.4
296
เศรษฐกิจ
2555
563
3.8
297
เศรษฐกิจ
2555
1,044
4.9
298
สังคม
2555
1,738
5.0
299
สังคม
2555
1,074
4.6
300
สังคม
2555
9,701
4.7
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม