Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 708 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
271
การเมือง
2556
1,302
3.0
272
การเมือง
2556
988
4.7
273
สังคม
2556
1,121
4.9
274
การเมือง
2556
1,855
2.7
275
สังคม
2556
603
3.9
276
เศรษฐกิจ
2556
5,915
4.7
277
เศรษฐกิจ
2556
614
3.7
278
สังคม
2556
2,509
4.5
279
การเมือง
2556
698
4.0
280
การเมือง
2556
1,181
4.4
281
การเมือง
2556
948
4.2
282
เศรษฐกิจ
2556
510
4.1
283
เศรษฐกิจ
2556
1,502
2.8
284
สังคม
2556
1,082
4.8
285
การเมือง
2556
761
4.5
286
การเมือง
2556
923
5.0
287
เศรษฐกิจ
2556
661
4.0
288
สังคม
2556
1,101
4.7
289
สังคม
2556
1,982
4.9
290
เศรษฐกิจ
2556
506
5.0
291
สังคม
2556
940
4.8
292
สังคม
2556
1,896
4.8
293
การเมือง
2556
925
4.0
294
การเมือง
2556
849
4.8
295
เศรษฐกิจ
2556
944
4.4
296
การเมือง
2556
1,294
4.1
297
การเมือง
2556
1,589
1.6
298
สังคม
2556
1,360
4.8
299
การเมือง
2556
1,258
3.7
300
เศรษฐกิจ
2556
626
4.2
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม