Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 654 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
271
เศรษฐกิจ
2555
2,127
3.7
272
สังคม
2555
1,214
5.0
273
เศรษฐกิจ
2555
680
4.8
274
การเมือง
2555
5,082
3.6
275
สังคม
2555
779
5.0
276
การเมือง
2555
924
4.7
277
การเมือง
2555
1,158
4.4
278
เศรษฐกิจ
2555
1,260
4.1
279
การเมือง
2555
1,061
3.6
280
เศรษฐกิจ
2555
645
4.7
281
สังคม
2555
844
4.2
282
สังคม
2555
916
4.8
283
เศรษฐกิจ
2555
996
4.8
284
สังคม
2555
1,217
4.9
285
สังคม
2555
1,399
4.5
286
สังคม
2555
3,736
4.8
287
เศรษฐกิจ
2555
1,731
4.0
288
การเมือง
2555
682
4.5
289
เศรษฐกิจ
2555
1,348
4.6
290
สังคม
2555
1,759
4.7
291
เศรษฐกิจ
2555
633
4.0
292
สังคม
2555
1,267
4.0
293
สังคม
2555
757
5.0
294
เศรษฐกิจ
2555
6,161
4.9
295
เศรษฐกิจ
2555
2,726
3.5
296
การเมือง
2555
728
4.2
297
สังคม
2555
1,146
4.5
298
เศรษฐกิจ
2555
727
3.8
299
สังคม
2555
2,952
4.5
300
การเมือง
2555
952
4.2
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม