Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 673 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
271
การเมือง
2555
1,007
3.2
272
สังคม
2555
717
4.8
273
การเมือง
2555
551
3.3
274
การเมือง
2555
699
3.5
275
สังคม
2555
623
3.5
276
เศรษฐกิจ
2555
1,182
4.6
277
สังคม
2555
855
5.0
278
การเมือง
2555
1,807
5.0
279
เศรษฐกิจ
2555
1,079
4.7
280
สังคม
2555
1,635
4.4
281
เศรษฐกิจ
2555
526
3.8
282
เศรษฐกิจ
2555
950
4.9
283
สังคม
2555
1,385
5.0
284
สังคม
2555
963
4.6
285
สังคม
2555
8,659
4.7
286
สังคม
2555
4,641
3.8
287
สังคม
2555
1,039
3.6
288
เศรษฐกิจ
2555
1,286
3.4
289
การเมือง
2555
934
5.0
290
เศรษฐกิจ
2555
2,170
3.7
291
สังคม
2555
1,241
5.0
292
เศรษฐกิจ
2555
703
4.8
293
การเมือง
2555
5,273
3.6
294
สังคม
2555
802
5.0
295
การเมือง
2555
972
4.7
296
การเมือง
2555
1,222
4.4
297
เศรษฐกิจ
2555
1,340
4.1
298
การเมือง
2555
1,122
3.6
299
เศรษฐกิจ
2555
697
4.7
300
สังคม
2555
890
4.2
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม