Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 688 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
301
สังคม
2555
4,845
3.8
302
สังคม
2555
1,065
3.6
303
เศรษฐกิจ
2555
1,392
3.4
304
การเมือง
2555
1,009
5.0
305
เศรษฐกิจ
2555
2,249
3.7
306
สังคม
2555
1,335
5.0
307
เศรษฐกิจ
2555
720
4.8
308
การเมือง
2555
5,548
3.6
309
สังคม
2555
824
5.0
310
การเมือง
2555
1,061
4.7
311
การเมือง
2555
1,336
4.4
312
เศรษฐกิจ
2555
1,434
4.1
313
การเมือง
2555
1,236
3.6
314
เศรษฐกิจ
2555
788
4.7
315
สังคม
2555
975
4.2
316
สังคม
2555
959
4.8
317
เศรษฐกิจ
2555
1,039
4.8
318
สังคม
2555
1,296
4.9
319
สังคม
2555
1,464
4.5
320
สังคม
2555
4,552
4.8
321
เศรษฐกิจ
2555
1,801
4.0
322
การเมือง
2555
813
4.5
323
เศรษฐกิจ
2555
1,535
4.6
324
สังคม
2555
2,005
4.7
325
เศรษฐกิจ
2555
682
4.0
326
สังคม
2555
1,398
4.0
327
สังคม
2555
801
5.0
328
เศรษฐกิจ
2555
6,459
4.9
329
เศรษฐกิจ
2555
2,798
3.5
330
การเมือง
2555
851
4.2
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม