Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 683 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
301
สังคม
2555
1,256
5.0
302
เศรษฐกิจ
2555
712
4.8
303
การเมือง
2555
5,369
3.6
304
สังคม
2555
814
5.0
305
การเมือง
2555
1,021
4.7
306
การเมือง
2555
1,279
4.4
307
เศรษฐกิจ
2555
1,392
4.1
308
การเมือง
2555
1,182
3.6
309
เศรษฐกิจ
2555
748
4.7
310
สังคม
2555
938
4.2
311
สังคม
2555
950
4.8
312
เศรษฐกิจ
2555
1,030
4.8
313
สังคม
2555
1,284
4.9
314
สังคม
2555
1,453
4.5
315
สังคม
2555
4,317
4.8
316
เศรษฐกิจ
2555
1,784
4.0
317
การเมือง
2555
769
4.5
318
เศรษฐกิจ
2555
1,485
4.6
319
สังคม
2555
1,956
4.7
320
เศรษฐกิจ
2555
672
4.0
321
สังคม
2555
1,349
4.0
322
สังคม
2555
794
5.0
323
เศรษฐกิจ
2555
6,361
4.9
324
เศรษฐกิจ
2555
2,790
3.5
325
การเมือง
2555
808
4.2
326
สังคม
2555
1,192
4.5
327
เศรษฐกิจ
2555
834
3.8
328
สังคม
2555
3,193
4.5
329
การเมือง
2555
1,052
4.2
330
อื่นๆ
2555
487
3.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม