Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 711 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
301
สังคม
2556
1,371
4.8
302
การเมือง
2556
1,292
3.7
303
เศรษฐกิจ
2556
632
4.2
304
การเมือง
2556
1,720
4.8
305
สังคม
2556
971
4.0
306
สังคม
2556
1,243
4.4
307
สังคม
2555
1,782
1.6
308
การเมือง
2555
2,833
2.5
309
การเมือง
2555
1,689
3.2
310
สังคม
2555
762
4.8
311
การเมือง
2555
770
3.3
312
การเมือง
2555
972
3.5
313
สังคม
2555
689
3.5
314
เศรษฐกิจ
2555
1,398
4.6
315
สังคม
2555
939
5.0
316
การเมือง
2555
2,010
5.0
317
เศรษฐกิจ
2555
1,292
4.7
318
สังคม
2555
1,759
4.4
319
เศรษฐกิจ
2555
588
3.8
320
เศรษฐกิจ
2555
1,157
4.9
321
สังคม
2555
2,087
5.0
322
สังคม
2555
1,187
4.6
323
สังคม
2555
11,019
4.4
324
สังคม
2555
5,002
3.8
325
สังคม
2555
1,103
3.6
326
เศรษฐกิจ
2555
1,518
3.4
327
การเมือง
2555
1,123
5.0
328
เศรษฐกิจ
2555
2,340
3.7
329
สังคม
2555
1,401
5.0
330
เศรษฐกิจ
2555
746
4.8
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม