Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 654 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
301
อื่นๆ
2555
381
3.0
302
เศรษฐกิจ
2555
636
4.0
303
เศรษฐกิจ
2555
1,167
4.8
304
เศรษฐกิจ
2555
572
3.0
305
การเมือง
2555
1,224
3.3
306
สังคม
2555
1,522
4.9
307
สังคม
2554
1,952
3.4
308
สังคม
2554
1,392
5.0
309
สังคม
2554
1,200
4.5
310
เศรษฐกิจ
2554
1,333
4.0
311
การเมือง
2554
1,328
4.8
312
สังคม
2554
1,078
4.8
313
การเมือง
2554
1,378
4.0
314
การเมือง
2554
900
4.2
315
การเมือง
2554
1,938
1.9
316
สังคม
2554
1,080
5.0
317
สังคม
2554
1,052
4.0
318
เศรษฐกิจ
2554
1,800
5.0
319
เศรษฐกิจ
2554
986
4.0
320
สังคม
2554
1,843
3.7
321
เศรษฐกิจ
2554
1,403
0
322
การเมือง
2554
1,759
4.7
323
การเมือง
2554
1,093
4.8
324
การเมือง
2554
1,156
3.9
325
เศรษฐกิจ
2554
839
5.0
326
เศรษฐกิจ
2554
857
4.6
327
สังคม
2554
1,314
4.3
328
เศรษฐกิจ
2554
1,089
4.5
329
การเมือง
2554
876
3.6
330
เศรษฐกิจ
2554
2,080
4.6
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม