Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 705 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
301
สังคม
2555
1,720
1.6
302
การเมือง
2555
2,737
2.5
303
การเมือง
2555
1,621
3.2
304
สังคม
2555
755
4.8
305
การเมือง
2555
705
3.3
306
การเมือง
2555
902
3.5
307
สังคม
2555
681
3.5
308
เศรษฐกิจ
2555
1,346
4.6
309
สังคม
2555
918
5.0
310
การเมือง
2555
1,956
5.0
311
เศรษฐกิจ
2555
1,243
4.7
312
สังคม
2555
1,732
4.4
313
เศรษฐกิจ
2555
579
3.8
314
เศรษฐกิจ
2555
1,106
4.9
315
สังคม
2555
1,954
5.0
316
สังคม
2555
1,137
4.6
317
สังคม
2555
10,603
4.4
318
สังคม
2555
4,934
3.8
319
สังคม
2555
1,088
3.6
320
เศรษฐกิจ
2555
1,460
3.4
321
การเมือง
2555
1,076
5.0
322
เศรษฐกิจ
2555
2,307
3.7
323
สังคม
2555
1,378
5.0
324
เศรษฐกิจ
2555
735
4.8
325
การเมือง
2555
5,814
3.6
326
สังคม
2555
842
5.0
327
การเมือง
2555
1,120
4.7
328
การเมือง
2555
1,417
4.4
329
เศรษฐกิจ
2555
1,499
4.1
330
การเมือง
2555
1,306
3.6
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม