Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 708 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
301
การเมือง
2556
1,687
4.8
302
สังคม
2556
941
4.0
303
สังคม
2556
1,217
4.4
304
สังคม
2555
1,748
1.6
305
การเมือง
2555
2,779
2.5
306
การเมือง
2555
1,651
3.2
307
สังคม
2555
756
4.8
308
การเมือง
2555
735
3.3
309
การเมือง
2555
935
3.5
310
สังคม
2555
683
3.5
311
เศรษฐกิจ
2555
1,367
4.6
312
สังคม
2555
926
5.0
313
การเมือง
2555
1,979
5.0
314
เศรษฐกิจ
2555
1,263
4.7
315
สังคม
2555
1,740
4.4
316
เศรษฐกิจ
2555
581
3.8
317
เศรษฐกิจ
2555
1,127
4.9
318
สังคม
2555
2,022
5.0
319
สังคม
2555
1,158
4.6
320
สังคม
2555
10,759
4.4
321
สังคม
2555
4,965
3.8
322
สังคม
2555
1,093
3.6
323
เศรษฐกิจ
2555
1,482
3.4
324
การเมือง
2555
1,094
5.0
325
เศรษฐกิจ
2555
2,321
3.7
326
สังคม
2555
1,386
5.0
327
เศรษฐกิจ
2555
739
4.8
328
การเมือง
2555
5,878
3.6
329
สังคม
2555
846
5.0
330
การเมือง
2555
1,142
4.7
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม