Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 715 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
301
การเมือง
2556
921
4.8
302
เศรษฐกิจ
2556
1,019
4.4
303
การเมือง
2556
1,360
4.1
304
การเมือง
2556
1,708
1.6
305
สังคม
2556
1,378
4.8
306
การเมือง
2556
1,332
3.7
307
เศรษฐกิจ
2556
636
4.2
308
การเมือง
2556
1,761
4.8
309
สังคม
2556
1,011
4.0
310
สังคม
2556
1,282
4.4
311
สังคม
2555
1,827
1.6
312
การเมือง
2555
2,889
2.5
313
การเมือง
2555
1,732
3.2
314
สังคม
2555
767
4.8
315
การเมือง
2555
814
3.3
316
การเมือง
2555
1,010
3.5
317
สังคม
2555
695
3.5
318
เศรษฐกิจ
2555
1,435
4.6
319
สังคม
2555
953
5.0
320
การเมือง
2555
2,047
5.0
321
เศรษฐกิจ
2555
1,318
4.7
322
สังคม
2555
1,800
4.4
323
เศรษฐกิจ
2555
592
3.8
324
เศรษฐกิจ
2555
1,188
4.9
325
สังคม
2555
2,328
5.0
326
สังคม
2555
1,218
4.6
327
สังคม
2555
11,335
4.4
328
สังคม
2555
5,067
3.8
329
สังคม
2555
1,112
3.6
330
เศรษฐกิจ
2555
1,551
3.4
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม