Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 692 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
481
การเมือง
2552
1,493
3.8
482
อื่นๆ
2552
1,561
4.4
483
การเมือง
2552
1,375
4.5
484
สังคม
2552
2,533
4.1
485
การเมือง
2552
1,289
4.8
486
เศรษฐกิจ
2552
1,750
4.7
487
สังคม
2552
1,162
3.9
488
การเมือง
2552
1,588
4.3
489
สังคม
2552
2,038
4.4
490
การเมือง
2552
1,170
4.1
491
เศรษฐกิจ
2552
1,918
4.7
492
การเมือง
2552
1,466
4.4
493
การเมือง
2552
1,337
3.8
494
เศรษฐกิจ
2552
1,329
4.3
495
การเมือง
2552
1,685
3.8
496
เศรษฐกิจ
2552
1,778
2.8
497
สังคม
2552
6,838
4.2
498
การเมือง
2552
1,692
4.5
499
สังคม
2552
2,331
3.4
500
การเมือง
2551
1,915
4.0
501
การเมือง
2551
1,991
3.9
502
การเมือง
2551
1,740
4.2
503
การเมือง
2551
1,726
4.6
504
สังคม
2551
2,425
4.4
505
การเมือง
2551
2,594
3.8
506
การเมือง
2551
2,504
5.0
507
การเมือง
2551
2,023
4.6
508
การเมือง
2551
4,959
4.1
509
การเมือง
2551
2,125
4.3
510
การเมือง
2551
2,611
2.1
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม