Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 673 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
481
การเมือง
2551
1,795
4.0
482
การเมือง
2551
1,854
3.9
483
การเมือง
2551
1,620
4.2
484
การเมือง
2551
1,603
4.6
485
สังคม
2551
2,349
4.4
486
การเมือง
2551
2,460
3.8
487
การเมือง
2551
2,355
5.0
488
การเมือง
2551
1,889
4.6
489
การเมือง
2551
4,703
4.1
490
การเมือง
2551
1,986
4.3
491
การเมือง
2551
2,482
2.1
492
สังคม
2551
1,710
4.8
493
การเมือง
2551
1,778
4.8
494
การเมือง
2551
1,709
3.7
495
สังคม
2551
3,890
4.6
496
สังคม
2551
2,074
5.0
497
การเมือง
2551
1,353
3.9
498
การเมือง
2551
2,398
3.5
499
เศรษฐกิจ
2551
1,620
4.9
500
สังคม
2551
2,828
4.6
501
การเมือง
2551
1,885
4.0
502
สังคม
2551
1,958
5.0
503
สังคม
2551
2,067
3.8
504
การเมือง
2551
1,450
1.5
505
การเมือง
2551
1,050
3.2
506
การเมือง
2551
1,603
3.3
507
การเมือง
2551
1,160
4.0
508
อื่นๆ
2550
1,658
3.8
509
การเมือง
2550
2,003
2.3
510
การเมือง
2550
3,692
3.7
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม