Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 711 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
481
การเมือง
2552
1,970
3.3
482
สังคม
2552
1,680
4.1
483
สังคม
2552
1,461
5.0
484
สังคม
2552
1,668
4.0
485
การเมือง
2552
1,390
4.1
486
การเมือง
2552
1,661
4.0
487
เศรษฐกิจ
2552
1,188
4.7
488
เศรษฐกิจ
2552
1,536
4.5
489
สังคม
2552
1,560
4.4
490
เศรษฐกิจ
2552
1,184
4.6
491
เศรษฐกิจ
2552
1,427
4.8
492
สังคม
2552
14,986
4.4
493
การเมือง
2552
1,226
3.4
494
การเมือง
2552
2,483
4.2
495
เศรษฐกิจ
2552
30,303
4.6
496
การเมือง
2552
1,190
3.8
497
สังคม
2552
1,274
4.3
498
อื่นๆ
2552
1,443
4.0
499
การเมือง
2552
1,803
2.4
500
การเมือง
2552
1,587
3.8
501
อื่นๆ
2552
1,651
4.4
502
การเมือง
2552
1,462
4.5
503
สังคม
2552
2,562
4.1
504
การเมือง
2552
1,374
4.8
505
เศรษฐกิจ
2552
1,770
4.7
506
สังคม
2552
1,183
3.9
507
การเมือง
2552
1,703
4.3
508
สังคม
2552
2,126
4.4
509
การเมือง
2552
1,257
4.1
510
เศรษฐกิจ
2552
1,983
4.7
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม