Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 683 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
481
การเมือง
2552
1,096
4.1
482
เศรษฐกิจ
2552
1,857
4.7
483
การเมือง
2552
1,395
4.4
484
การเมือง
2552
1,266
3.8
485
เศรษฐกิจ
2552
1,308
4.3
486
การเมือง
2552
1,620
3.8
487
เศรษฐกิจ
2552
1,715
2.8
488
สังคม
2552
6,462
4.2
489
การเมือง
2552
1,630
4.5
490
สังคม
2552
2,257
3.4
491
การเมือง
2551
1,838
4.0
492
การเมือง
2551
1,906
3.9
493
การเมือง
2551
1,669
4.2
494
การเมือง
2551
1,660
4.6
495
สังคม
2551
2,370
4.4
496
การเมือง
2551
2,518
3.8
497
การเมือง
2551
2,418
5.0
498
การเมือง
2551
1,945
4.6
499
การเมือง
2551
4,812
4.1
500
การเมือง
2551
2,040
4.3
501
การเมือง
2551
2,537
2.1
502
สังคม
2551
1,753
4.8
503
การเมือง
2551
1,825
4.8
504
การเมือง
2551
1,765
3.7
505
สังคม
2551
3,961
4.6
506
สังคม
2551
2,128
5.0
507
การเมือง
2551
1,415
3.9
508
การเมือง
2551
2,498
3.5
509
เศรษฐกิจ
2551
1,644
4.9
510
สังคม
2551
2,847
4.6
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม