Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 708 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
481
สังคม
2552
1,668
4.0
482
การเมือง
2552
1,356
4.1
483
การเมือง
2552
1,626
4.0
484
เศรษฐกิจ
2552
1,181
4.7
485
เศรษฐกิจ
2552
1,527
4.5
486
สังคม
2552
1,552
4.4
487
เศรษฐกิจ
2552
1,177
4.6
488
เศรษฐกิจ
2552
1,420
4.8
489
สังคม
2552
14,870
4.4
490
การเมือง
2552
1,199
3.4
491
การเมือง
2552
2,428
4.2
492
เศรษฐกิจ
2552
30,001
4.6
493
การเมือง
2552
1,181
3.8
494
สังคม
2552
1,267
4.3
495
อื่นๆ
2552
1,409
4.0
496
การเมือง
2552
1,774
2.4
497
การเมือง
2552
1,558
3.8
498
อื่นๆ
2552
1,619
4.4
499
การเมือง
2552
1,431
4.5
500
สังคม
2552
2,551
4.1
501
การเมือง
2552
1,343
4.8
502
เศรษฐกิจ
2552
1,763
4.7
503
สังคม
2552
1,176
3.9
504
การเมือง
2552
1,670
4.3
505
สังคม
2552
2,100
4.4
506
การเมือง
2552
1,230
4.1
507
เศรษฐกิจ
2552
1,967
4.7
508
การเมือง
2552
1,525
4.4
509
การเมือง
2552
1,389
3.8
510
เศรษฐกิจ
2552
1,350
4.3
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม