Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 654 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
481
สังคม
2551
2,789
4.6
482
การเมือง
2551
1,817
4.0
483
สังคม
2551
1,924
5.0
484
สังคม
2551
1,994
3.8
485
การเมือง
2551
1,402
1.5
486
การเมือง
2551
994
3.2
487
การเมือง
2551
1,531
3.3
488
การเมือง
2551
1,096
4.0
489
อื่นๆ
2550
1,606
3.8
490
การเมือง
2550
1,940
2.3
491
การเมือง
2550
3,629
3.7
492
การเมือง
2550
3,254
3.4
493
การเมือง
2550
3,398
4.6
494
สังคม
2550
1,158
5.0
495
การเมือง
2550
1,559
4.0
496
การเมือง
2550
1,325
5.0
497
การเมือง
2550
2,249
5.0
498
สังคม
2550
7,962
4.5
499
สังคม
2550
2,153
4.7
500
การเมือง
2550
2,059
4.1
501
สังคม
2550
1,040
3.2
502
การเมือง
2550
1,103
4.1
503
การเมือง
2550
1,635
3.4
504
การเมือง
2550
1,518
3.8
505
การเมือง
2550
1,126
4.0
506
สังคม
2550
3,726
3.6
507
การเมือง
2550
1,627
4.2
508
สังคม
2550
1,121
3.0
509
การเมือง
2550
1,765
3.2
510
การเมือง
2550
1,145
4.1
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม