Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 688 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
481
การเมือง
2552
1,271
4.8
482
เศรษฐกิจ
2552
1,744
4.7
483
สังคม
2552
1,156
3.9
484
การเมือง
2552
1,560
4.3
485
สังคม
2552
2,009
4.4
486
การเมือง
2552
1,143
4.1
487
เศรษฐกิจ
2552
1,897
4.7
488
การเมือง
2552
1,441
4.4
489
การเมือง
2552
1,311
3.8
490
เศรษฐกิจ
2552
1,322
4.3
491
การเมือง
2552
1,660
3.8
492
เศรษฐกิจ
2552
1,759
2.8
493
สังคม
2552
6,714
4.2
494
การเมือง
2552
1,668
4.5
495
สังคม
2552
2,301
3.4
496
การเมือง
2551
1,890
4.0
497
การเมือง
2551
1,958
3.9
498
การเมือง
2551
1,709
4.2
499
การเมือง
2551
1,700
4.6
500
สังคม
2551
2,384
4.4
501
การเมือง
2551
2,567
3.8
502
การเมือง
2551
2,471
5.0
503
การเมือง
2551
1,993
4.6
504
การเมือง
2551
4,900
4.1
505
การเมือง
2551
2,092
4.3
506
การเมือง
2551
2,580
2.1
507
สังคม
2551
1,802
4.8
508
การเมือง
2551
1,874
4.8
509
การเมือง
2551
1,813
3.7
510
สังคม
2551
4,107
4.6
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม