Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 660 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
481
การเมือง
2551
1,661
3.7
482
สังคม
2551
3,803
4.6
483
สังคม
2551
2,027
5.0
484
การเมือง
2551
1,306
3.9
485
การเมือง
2551
2,293
3.5
486
เศรษฐกิจ
2551
1,590
4.9
487
สังคม
2551
2,802
4.6
488
การเมือง
2551
1,839
4.0
489
สังคม
2551
1,932
5.0
490
สังคม
2551
2,019
3.8
491
การเมือง
2551
1,406
1.5
492
การเมือง
2551
1,000
3.2
493
การเมือง
2551
1,546
3.3
494
การเมือง
2551
1,108
4.0
495
อื่นๆ
2550
1,617
3.8
496
การเมือง
2550
1,952
2.3
497
การเมือง
2550
3,640
3.7
498
การเมือง
2550
3,303
3.4
499
การเมือง
2550
3,413
4.6
500
สังคม
2550
1,166
5.0
501
การเมือง
2550
1,567
4.0
502
การเมือง
2550
1,332
5.0
503
การเมือง
2550
2,269
5.0
504
สังคม
2550
8,081
4.5
505
สังคม
2550
2,163
4.7
506
การเมือง
2550
2,080
4.1
507
สังคม
2550
1,051
3.2
508
การเมือง
2550
1,108
4.1
509
การเมือง
2550
1,640
3.4
510
การเมือง
2550
1,522
3.8
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม