Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 673 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
631
สังคม
2547
1,396
4.3
632
การเมือง
2547
2,872
4.4
633
สังคม
2547
5,259
4.1
634
การเมือง
2547
1,219
3.5
635
เศรษฐกิจ
2547
1,766
4.5
636
การเมือง
2547
1,698
4.0
637
สังคม
2547
1,361
3.7
638
อื่นๆ
-
3,402
4.1
639
อื่นๆ
-
1,615
4.3
640
อื่นๆ
-
3,556
4.4
641
อื่นๆ
-
3,292
4.5
642
อื่นๆ
-
2,416
4.6
643
อื่นๆ
-
10,720
4.3
644
อื่นๆ
-
5,036
4.2
645
อื่นๆ
-
1,378
4.8
646
อื่นๆ
-
1,255
4.0
647
อื่นๆ
-
1,438
3.7
648
อื่นๆ
-
2,230
3.8
649
อื่นๆ
-
2,210
3.6
650
อื่นๆ
-
3,008
4.6
651
อื่นๆ
-
1,376
3.0
652
อื่นๆ
-
2,938
4.8
653
อื่นๆ
-
3,103
3.2
654
อื่นๆ
-
3,378
3.9
655
อื่นๆ
-
2,259
4.3
656
อื่นๆ
-
1,459
5.0
657
อื่นๆ
-
2,121
4.5
658
อื่นๆ
-
1,885
3.6
659
อื่นๆ
-
786
3.5
660
อื่นๆ
-
1,412
4.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม