Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 692 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
631
สังคม
2547
1,067
4.5
632
เศรษฐกิจ
2547
3,426
4.2
633
เศรษฐกิจ
2547
18,685
4.6
634
สังคม
2547
1,723
3.5
635
การเมือง
2547
1,177
4.7
636
การเมือง
2547
2,235
5.0
637
เศรษฐกิจ
2547
980
4.0
638
การเมือง
2547
1,932
5.0
639
การเมือง
2547
1,965
4.1
640
การเมือง
2547
5,493
3.8
641
สังคม
2547
2,221
4.5
642
สังคม
2547
2,051
4.2
643
สังคม
2547
2,217
4.3
644
การเมือง
2547
1,710
4.2
645
การเมือง
2547
1,628
4.3
646
เศรษฐกิจ
2547
5,426
4.8
647
การเมือง
2547
1,431
5.0
648
การเมือง
2547
1,242
4.0
649
การเมือง
2547
1,632
3.5
650
สังคม
2547
1,420
4.3
651
การเมือง
2547
3,031
4.4
652
สังคม
2547
5,698
4.1
653
การเมือง
2547
1,245
3.5
654
เศรษฐกิจ
2547
1,820
4.5
655
การเมือง
2547
1,721
4.0
656
สังคม
2547
1,382
3.7
657
อื่นๆ
-
3,494
4.1
658
อื่นๆ
-
1,639
4.3
659
อื่นๆ
-
3,610
4.4
660
อื่นๆ
-
3,376
4.5
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม