Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 688 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
631
การเมือง
2547
1,171
4.7
632
การเมือง
2547
2,227
5.0
633
เศรษฐกิจ
2547
970
4.0
634
การเมือง
2547
1,923
5.0
635
การเมือง
2547
1,946
4.1
636
การเมือง
2547
5,471
3.8
637
สังคม
2547
2,212
4.5
638
สังคม
2547
2,042
4.2
639
สังคม
2547
2,210
4.3
640
การเมือง
2547
1,703
4.2
641
การเมือง
2547
1,621
4.3
642
เศรษฐกิจ
2547
5,301
4.8
643
การเมือง
2547
1,423
5.0
644
การเมือง
2547
1,235
4.0
645
การเมือง
2547
1,624
3.5
646
สังคม
2547
1,413
4.3
647
การเมือง
2547
2,998
4.4
648
สังคม
2547
5,626
4.1
649
การเมือง
2547
1,239
3.5
650
เศรษฐกิจ
2547
1,799
4.5
651
การเมือง
2547
1,716
4.0
652
สังคม
2547
1,375
3.7
653
อื่นๆ
-
3,478
4.1
654
อื่นๆ
-
1,632
4.3
655
อื่นๆ
-
3,598
4.4
656
อื่นๆ
-
3,352
4.5
657
อื่นๆ
-
2,442
4.6
658
อื่นๆ
-
11,327
4.3
659
อื่นๆ
-
5,080
4.2
660
อื่นๆ
-
1,422
4.8
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม