Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 711 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
631
สังคม
2547
5,621
4.6
632
การเมือง
2547
1,612
4.2
633
สังคม
2547
13,743
4.8
634
การเมือง
2547
1,991
4.6
635
เศรษฐกิจ
2547
1,989
4.7
636
สังคม
2547
1,356
4.5
637
การเมือง
2547
1,519
4.3
638
การเมือง
2547
1,817
4.7
639
สังคม
2547
2,446
4.0
640
สังคม
2547
1,045
4.8
641
การเมือง
2547
1,674
4.0
642
การเมือง
2547
1,160
4.0
643
การเมือง
2547
1,474
4.3
644
การเมือง
2547
1,973
4.2
645
สังคม
2547
2,765
4.0
646
สังคม
2547
1,256
4.0
647
สังคม
2547
1,369
4.0
648
การเมือง
2547
4,468
3.5
649
การเมือง
2547
1,540
5.0
650
สังคม
2547
1,088
4.5
651
เศรษฐกิจ
2547
3,513
4.2
652
เศรษฐกิจ
2547
19,454
4.6
653
สังคม
2547
1,752
3.5
654
การเมือง
2547
1,201
4.7
655
การเมือง
2547
2,253
5.0
656
เศรษฐกิจ
2547
1,005
4.0
657
การเมือง
2547
1,959
5.0
658
การเมือง
2547
2,026
4.1
659
การเมือง
2547
5,650
3.8
660
สังคม
2547
2,246
4.5
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม