Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 683 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
631
การเมือง
2547
5,390
3.8
632
สังคม
2547
2,204
4.5
633
สังคม
2547
2,028
4.2
634
สังคม
2547
2,204
4.3
635
การเมือง
2547
1,693
4.2
636
การเมือง
2547
1,616
4.3
637
เศรษฐกิจ
2547
5,058
4.8
638
การเมือง
2547
1,414
5.0
639
การเมือง
2547
1,228
4.0
640
การเมือง
2547
1,616
3.5
641
สังคม
2547
1,407
4.3
642
การเมือง
2547
2,920
4.4
643
สังคม
2547
5,413
4.1
644
การเมือง
2547
1,230
3.5
645
เศรษฐกิจ
2547
1,787
4.5
646
การเมือง
2547
1,708
4.0
647
สังคม
2547
1,369
3.7
648
อื่นๆ
-
3,439
4.1
649
อื่นๆ
-
1,624
4.3
650
อื่นๆ
-
3,576
4.4
651
อื่นๆ
-
3,316
4.5
652
อื่นๆ
-
2,430
4.6
653
อื่นๆ
-
11,035
4.3
654
อื่นๆ
-
5,054
4.2
655
อื่นๆ
-
1,397
4.8
656
อื่นๆ
-
1,264
4.0
657
อื่นๆ
-
1,450
3.7
658
อื่นๆ
-
2,243
3.8
659
อื่นๆ
-
2,230
3.6
660
อื่นๆ
-
3,019
4.6
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม