Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 708 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
631
การเมือง
2547
1,983
4.6
632
เศรษฐกิจ
2547
1,981
4.7
633
สังคม
2547
1,348
4.5
634
การเมือง
2547
1,508
4.3
635
การเมือง
2547
1,807
4.7
636
สังคม
2547
2,434
4.0
637
สังคม
2547
1,037
4.8
638
การเมือง
2547
1,666
4.0
639
การเมือง
2547
1,152
4.0
640
การเมือง
2547
1,465
4.3
641
การเมือง
2547
1,966
4.2
642
สังคม
2547
2,757
4.0
643
สังคม
2547
1,249
4.0
644
สังคม
2547
1,361
4.0
645
การเมือง
2547
4,451
3.5
646
การเมือง
2547
1,532
5.0
647
สังคม
2547
1,082
4.5
648
เศรษฐกิจ
2547
3,484
4.2
649
เศรษฐกิจ
2547
19,298
4.6
650
สังคม
2547
1,743
3.5
651
การเมือง
2547
1,194
4.7
652
การเมือง
2547
2,246
5.0
653
เศรษฐกิจ
2547
996
4.0
654
การเมือง
2547
1,949
5.0
655
การเมือง
2547
2,009
4.1
656
การเมือง
2547
5,605
3.8
657
สังคม
2547
2,237
4.5
658
สังคม
2547
2,128
4.2
659
สังคม
2547
2,233
4.3
660
การเมือง
2547
1,731
4.2
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม