Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 716 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
631
การเมือง
2548
2,702
0
632
การเมือง
2548
1,743
5.0
633
สังคม
2548
6,915
5.0
634
สังคม
2548
2,171
3.5
635
สังคม
2547
2,478
4.7
636
สังคม
2547
5,728
4.6
637
การเมือง
2547
1,620
4.2
638
สังคม
2547
13,924
4.8
639
การเมือง
2547
1,999
4.6
640
เศรษฐกิจ
2547
1,997
4.7
641
สังคม
2547
1,365
4.5
642
การเมือง
2547
1,533
4.3
643
การเมือง
2547
1,826
4.7
644
สังคม
2547
2,461
4.0
645
สังคม
2547
1,052
4.8
646
การเมือง
2547
1,680
4.0
647
การเมือง
2547
1,164
4.0
648
การเมือง
2547
1,482
4.3
649
การเมือง
2547
1,977
4.2
650
สังคม
2547
2,770
4.0
651
สังคม
2547
1,262
4.0
652
สังคม
2547
1,432
4.0
653
การเมือง
2547
4,504
3.5
654
การเมือง
2547
1,547
5.0
655
สังคม
2547
1,093
4.5
656
เศรษฐกิจ
2547
3,578
4.2
657
เศรษฐกิจ
2547
19,802
4.6
658
สังคม
2547
1,759
3.5
659
การเมือง
2547
1,206
4.7
660
การเมือง
2547
2,257
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม