Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 711 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
661
สังคม
2547
2,139
4.2
662
สังคม
2547
2,239
4.3
663
การเมือง
2547
1,740
4.2
664
การเมือง
2547
1,649
4.3
665
เศรษฐกิจ
2547
5,724
4.8
666
การเมือง
2547
1,452
5.0
667
การเมือง
2547
1,262
4.0
668
การเมือง
2547
1,658
3.5
669
สังคม
2547
1,445
4.3
670
การเมือง
2547
3,144
4.4
671
สังคม
2547
5,890
4.1
672
การเมือง
2547
1,264
3.5
673
เศรษฐกิจ
2547
1,920
4.5
674
การเมือง
2547
1,742
4.0
675
สังคม
2547
1,403
3.7
676
อื่นๆ
-
3,583
4.1
677
อื่นๆ
-
1,664
4.3
678
อื่นๆ
-
3,662
4.4
679
อื่นๆ
-
3,469
4.5
680
อื่นๆ
-
2,479
4.6
681
อื่นๆ
-
11,992
4.3
682
อื่นๆ
-
5,143
4.2
683
อื่นๆ
-
2,051
4.8
684
อื่นๆ
-
1,302
4.0
685
อื่นๆ
-
1,493
3.7
686
อื่นๆ
-
2,283
3.8
687
อื่นๆ
-
2,322
3.8
688
อื่นๆ
-
3,068
4.6
689
อื่นๆ
-
1,429
3.2
690
อื่นๆ
-
3,161
4.8
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม