Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 710 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
211
สังคม
2557
1,757
4.7
212
สังคม
2557
663
0
213
เศรษฐกิจ
2557
694
5.0
214
การเมือง
2557
909
5.0
215
สังคม
2557
6,010
5.0
216
การเมือง
2557
1,259
4.5
217
การเมือง
2557
806
3.5
218
เศรษฐกิจ
2557
635
5.0
219
การเมือง
2557
867
5.0
220
เศรษฐกิจ
2557
949
3.0
221
การเมือง
2557
987
0
222
การเมือง
2557
2,133
3.1
223
การเมือง
2557
489
5.0
224
สังคม
2557
1,162
5.0
225
การเมือง
2557
1,097
4.7
226
เศรษฐกิจ
2557
4,002
0
227
สังคม
2557
4,482
4.5
228
เศรษฐกิจ
2557
947
0
229
การเมือง
2557
986
5.0
230
สังคม
2557
853
5.0
231
สังคม
2557
638
5.0
232
สังคม
2557
9,085
4.5
233
อื่นๆ
2557
700
4.0
234
เศรษฐกิจ
2557
663
0
235
การเมือง
2557
803
4.0
236
เศรษฐกิจ
2557
678
0
237
อื่นๆ
2557
965
5.0
238
สังคม
2557
2,800
4.0
239
เศรษฐกิจ
2557
540
3.5
240
สังคม
2557
953
3.6
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม