Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 673 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
211
สังคม
2557
756
3.0
212
สังคม
2557
1,032
4.9
213
การเมือง
2557
2,056
4.8
214
เศรษฐกิจ
2557
698
4.6
215
เศรษฐกิจ
2557
1,200
3.0
216
สังคม
2557
1,082
3.8
217
สังคม
2557
944
3.9
218
การเมือง
2557
542
4.0
219
สังคม
2556
1,216
2.4
220
การเมือง
2556
1,091
4.6
221
สังคม
2556
1,594
4.8
222
สังคม
2556
1,560
4.1
223
การเมือง
2556
1,335
4.8
224
เศรษฐกิจ
2556
1,721
4.6
225
เศรษฐกิจ
2556
671
4.5
226
การเมือง
2556
1,373
4.2
227
อื่นๆ
2556
1,951
4.7
228
สังคม
2556
1,120
4.7
229
สังคม
2556
1,256
4.0
230
เศรษฐกิจ
2556
1,010
5.0
231
การเมือง
2556
868
3.6
232
สังคม
2556
6,371
4.8
233
สังคม
2556
1,030
3.7
234
สังคม
2556
1,094
4.8
235
เศรษฐกิจ
2556
1,106
4.0
236
การเมือง
2556
1,060
3.0
237
การเมือง
2556
933
4.7
238
สังคม
2556
1,059
4.9
239
การเมือง
2556
1,593
2.7
240
สังคม
2556
566
3.9
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม