Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 660 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
211
เศรษฐกิจ
2556
1,685
4.6
212
เศรษฐกิจ
2556
652
4.5
213
การเมือง
2556
1,330
4.2
214
อื่นๆ
2556
1,928
4.7
215
สังคม
2556
1,062
4.7
216
สังคม
2556
1,214
4.0
217
เศรษฐกิจ
2556
988
5.0
218
การเมือง
2556
829
3.6
219
สังคม
2556
6,249
4.8
220
สังคม
2556
986
3.7
221
สังคม
2556
1,072
4.8
222
เศรษฐกิจ
2556
1,060
4.0
223
การเมือง
2556
1,014
3.0
224
การเมือง
2556
908
4.7
225
สังคม
2556
1,035
4.9
226
การเมือง
2556
1,531
2.7
227
สังคม
2556
549
3.9
228
เศรษฐกิจ
2556
4,245
4.8
229
เศรษฐกิจ
2556
556
3.7
230
สังคม
2556
2,272
4.5
231
การเมือง
2556
641
4.0
232
การเมือง
2556
828
4.4
233
การเมือง
2556
646
4.2
234
เศรษฐกิจ
2556
446
4.1
235
เศรษฐกิจ
2556
1,376
2.8
236
สังคม
2556
839
4.8
237
การเมือง
2556
636
4.5
238
การเมือง
2556
683
5.0
239
เศรษฐกิจ
2556
604
4.0
240
สังคม
2556
1,037
4.7
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม