Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 712 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
211
สังคม
2557
667
0
212
สังคม
2557
661
0
213
สังคม
2557
1,782
4.7
214
สังคม
2557
678
0
215
เศรษฐกิจ
2557
701
5.0
216
การเมือง
2557
940
5.0
217
สังคม
2557
6,611
5.0
218
การเมือง
2557
1,266
4.5
219
การเมือง
2557
814
3.5
220
เศรษฐกิจ
2557
642
5.0
221
การเมือง
2557
895
5.0
222
เศรษฐกิจ
2557
978
3.0
223
การเมือง
2557
1,026
0
224
การเมือง
2557
2,167
3.1
225
การเมือง
2557
496
5.0
226
สังคม
2557
1,182
5.0
227
การเมือง
2557
1,127
4.7
228
เศรษฐกิจ
2557
4,115
0
229
สังคม
2557
4,547
4.5
230
เศรษฐกิจ
2557
961
0
231
การเมือง
2557
998
5.0
232
สังคม
2557
862
5.0
233
สังคม
2557
645
5.0
234
สังคม
2557
9,413
4.5
235
อื่นๆ
2557
710
4.0
236
เศรษฐกิจ
2557
692
0
237
การเมือง
2557
838
4.0
238
เศรษฐกิจ
2557
684
0
239
อื่นๆ
2557
974
5.0
240
สังคม
2557
2,856
4.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม