Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 736 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
211
การเมือง
2558
1,556
2.8
212
เศรษฐกิจ
2558
962
0
213
เศรษฐกิจ
2558
686
5.0
214
การเมือง
2558
523
1.0
215
การเมือง
2558
974
3.0
216
เศรษฐกิจ
2558
1,217
0
217
การเมือง
2558
634
0
218
สังคม
2558
3,610
4.8
219
การเมือง
2558
567
0
220
การเมือง
2558
844
1.0
221
สังคม
2558
1,155
4.2
222
เศรษฐกิจ
2558
597
5.0
223
สังคม
2558
1,345
5.0
224
สังคม
2557
1,503
5.0
225
การเมือง
2557
1,260
0
226
การเมือง
2557
1,228
1.0
227
การเมือง
2557
4,611
3.0
228
เศรษฐกิจ
2557
1,468
1.0
229
สังคม
2557
905
1.0
230
สังคม
2557
2,871
5.0
231
การเมือง
2557
597
0
232
สังคม
2557
1,222
1.0
233
เศรษฐกิจ
2557
492
4.0
234
เศรษฐกิจ
2557
760
3.0
235
สังคม
2557
762
0
236
สังคม
2557
696
0
237
สังคม
2557
1,876
4.7
238
สังคม
2557
720
0
239
เศรษฐกิจ
2557
721
5.0
240
การเมือง
2557
988
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม