Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 654 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
211
เศรษฐกิจ
2556
982
5.0
212
การเมือง
2556
823
3.6
213
สังคม
2556
6,181
4.8
214
สังคม
2556
974
3.7
215
สังคม
2556
1,065
4.8
216
เศรษฐกิจ
2556
1,052
4.0
217
การเมือง
2556
998
3.0
218
การเมือง
2556
905
4.7
219
สังคม
2556
1,022
4.9
220
การเมือง
2556
1,519
2.7
221
สังคม
2556
541
3.9
222
เศรษฐกิจ
2556
4,127
4.8
223
เศรษฐกิจ
2556
551
3.7
224
สังคม
2556
2,260
4.5
225
การเมือง
2556
634
4.0
226
การเมือง
2556
797
4.4
227
การเมือง
2556
634
4.2
228
เศรษฐกิจ
2556
440
4.1
229
เศรษฐกิจ
2556
1,369
2.8
230
สังคม
2556
831
4.8
231
การเมือง
2556
628
4.5
232
การเมือง
2556
672
5.0
233
เศรษฐกิจ
2556
594
4.0
234
สังคม
2556
1,027
4.7
235
สังคม
2556
1,495
4.9
236
เศรษฐกิจ
2556
437
5.0
237
สังคม
2556
850
4.8
238
สังคม
2556
1,569
4.7
239
การเมือง
2556
650
4.0
240
การเมือง
2556
599
4.8
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม