Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 706 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
211
สังคม
2557
5,045
5.0
212
การเมือง
2557
1,254
4.5
213
การเมือง
2557
801
3.5
214
เศรษฐกิจ
2557
630
5.0
215
การเมือง
2557
848
5.0
216
เศรษฐกิจ
2557
921
3.0
217
การเมือง
2557
952
0
218
การเมือง
2557
2,096
3.1
219
การเมือง
2557
483
5.0
220
สังคม
2557
1,145
5.0
221
การเมือง
2557
1,068
4.7
222
เศรษฐกิจ
2557
3,895
0
223
สังคม
2557
4,420
4.5
224
เศรษฐกิจ
2557
939
0
225
การเมือง
2557
979
5.0
226
สังคม
2557
848
5.0
227
สังคม
2557
634
5.0
228
สังคม
2557
8,803
4.5
229
อื่นๆ
2557
694
4.0
230
เศรษฐกิจ
2557
634
0
231
การเมือง
2557
773
4.0
232
เศรษฐกิจ
2557
673
0
233
อื่นๆ
2557
955
5.0
234
สังคม
2557
2,750
4.0
235
เศรษฐกิจ
2557
535
3.5
236
สังคม
2557
942
3.6
237
เศรษฐกิจ
2557
920
4.4
238
การเมือง
2557
1,187
4.1
239
การเมือง
2557
835
3.4
240
การเมือง
2557
1,455
4.6
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม