Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 683 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
211
สังคม
2557
2,505
4.0
212
เศรษฐกิจ
2557
509
3.5
213
สังคม
2557
848
3.6
214
เศรษฐกิจ
2557
787
4.4
215
การเมือง
2557
1,132
4.1
216
การเมือง
2557
805
3.4
217
การเมือง
2557
1,252
4.6
218
สังคม
2557
1,267
4.7
219
เศรษฐกิจ
2557
432
3.5
220
สังคม
2557
1,404
4.7
221
สังคม
2557
785
3.0
222
สังคม
2557
1,047
4.9
223
การเมือง
2557
2,083
4.8
224
เศรษฐกิจ
2557
756
4.6
225
เศรษฐกิจ
2557
1,243
3.0
226
สังคม
2557
1,132
3.8
227
สังคม
2557
996
3.9
228
การเมือง
2557
613
4.0
229
สังคม
2556
1,272
2.4
230
การเมือง
2556
1,158
4.6
231
สังคม
2556
1,649
4.8
232
สังคม
2556
1,573
4.1
233
การเมือง
2556
1,395
4.8
234
เศรษฐกิจ
2556
1,745
4.6
235
เศรษฐกิจ
2556
683
4.5
236
การเมือง
2556
1,429
4.2
237
อื่นๆ
2556
1,966
4.7
238
สังคม
2556
1,179
4.7
239
สังคม
2556
1,310
4.0
240
เศรษฐกิจ
2556
1,024
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม