Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 654 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
241
เศรษฐกิจ
2556
732
4.4
242
การเมือง
2556
1,058
4.1
243
การเมือง
2556
1,317
1.6
244
สังคม
2556
1,271
4.8
245
การเมือง
2556
996
3.7
246
เศรษฐกิจ
2556
558
4.2
247
การเมือง
2556
1,388
4.8
248
สังคม
2556
708
4.0
249
สังคม
2556
971
4.4
250
สังคม
2555
1,490
1.6
251
การเมือง
2555
2,400
2.5
252
การเมือง
2555
919
3.2
253
สังคม
2555
690
4.8
254
การเมือง
2555
498
3.3
255
การเมือง
2555
645
3.5
256
สังคม
2555
600
3.5
257
เศรษฐกิจ
2555
1,134
4.6
258
สังคม
2555
815
5.0
259
การเมือง
2555
1,765
5.0
260
เศรษฐกิจ
2555
1,035
4.7
261
สังคม
2555
1,592
4.4
262
เศรษฐกิจ
2555
506
3.8
263
เศรษฐกิจ
2555
910
4.9
264
สังคม
2555
1,199
5.0
265
สังคม
2555
918
4.6
266
สังคม
2555
7,601
4.7
267
สังคม
2555
4,560
3.8
268
สังคม
2555
1,011
3.6
269
เศรษฐกิจ
2555
1,231
3.4
270
การเมือง
2555
886
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม