Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 686 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
241
สังคม
2556
1,229
4.7
242
สังคม
2556
1,334
4.0
243
เศรษฐกิจ
2556
1,030
5.0
244
การเมือง
2556
948
3.6
245
สังคม
2556
6,550
4.8
246
สังคม
2556
1,125
3.7
247
สังคม
2556
1,115
4.8
248
เศรษฐกิจ
2556
1,209
4.0
249
การเมือง
2556
1,165
3.0
250
การเมือง
2556
960
4.7
251
สังคม
2556
1,088
4.9
252
การเมือง
2556
1,700
2.7
253
สังคม
2556
584
3.9
254
เศรษฐกิจ
2556
5,086
4.8
255
เศรษฐกิจ
2556
593
3.7
256
สังคม
2556
2,396
4.5
257
การเมือง
2556
677
4.0
258
การเมือง
2556
1,019
4.4
259
การเมือง
2556
791
4.2
260
เศรษฐกิจ
2556
489
4.1
261
เศรษฐกิจ
2556
1,455
2.8
262
สังคม
2556
971
4.8
263
การเมือง
2556
691
4.5
264
การเมือง
2556
816
5.0
265
เศรษฐกิจ
2556
638
4.0
266
สังคม
2556
1,076
4.7
267
สังคม
2556
1,805
4.9
268
เศรษฐกิจ
2556
483
5.0
269
สังคม
2556
905
4.8
270
สังคม
2556
1,752
4.8
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม