Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 660 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
241
สังคม
2556
1,511
4.9
242
เศรษฐกิจ
2556
448
5.0
243
สังคม
2556
863
4.8
244
สังคม
2556
1,605
4.8
245
การเมือง
2556
662
4.0
246
การเมือง
2556
605
4.8
247
เศรษฐกิจ
2556
735
4.4
248
การเมือง
2556
1,064
4.1
249
การเมือง
2556
1,325
1.6
250
สังคม
2556
1,290
4.8
251
การเมือง
2556
1,003
3.7
252
เศรษฐกิจ
2556
563
4.2
253
การเมือง
2556
1,402
4.8
254
สังคม
2556
712
4.0
255
สังคม
2556
976
4.4
256
สังคม
2555
1,496
1.6
257
การเมือง
2555
2,428
2.5
258
การเมือง
2555
938
3.2
259
สังคม
2555
698
4.8
260
การเมือง
2555
504
3.3
261
การเมือง
2555
653
3.5
262
สังคม
2555
605
3.5
263
เศรษฐกิจ
2555
1,139
4.6
264
สังคม
2555
824
5.0
265
การเมือง
2555
1,771
5.0
266
เศรษฐกิจ
2555
1,041
4.7
267
สังคม
2555
1,610
4.4
268
เศรษฐกิจ
2555
510
3.8
269
เศรษฐกิจ
2555
916
4.9
270
สังคม
2555
1,279
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม