Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 708 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
241
การเมือง
2557
837
3.4
242
การเมือง
2557
1,470
4.6
243
สังคม
2557
1,670
4.7
244
เศรษฐกิจ
2557
458
3.5
245
สังคม
2557
1,691
4.7
246
สังคม
2557
821
3.0
247
สังคม
2557
1,080
4.9
248
การเมือง
2557
2,153
4.8
249
เศรษฐกิจ
2557
894
4.6
250
เศรษฐกิจ
2557
1,380
3.0
251
สังคม
2557
1,276
3.8
252
สังคม
2557
1,129
3.9
253
การเมือง
2557
801
4.0
254
สังคม
2556
1,402
2.4
255
การเมือง
2556
1,345
4.6
256
สังคม
2556
1,810
4.8
257
สังคม
2556
1,612
4.1
258
การเมือง
2556
1,541
4.8
259
เศรษฐกิจ
2556
1,798
4.6
260
เศรษฐกิจ
2556
709
4.5
261
การเมือง
2556
1,582
4.2
262
อื่นๆ
2556
2,027
4.7
263
สังคม
2556
1,330
4.7
264
สังคม
2556
1,438
4.0
265
เศรษฐกิจ
2556
1,054
5.0
266
การเมือง
2556
1,062
3.6
267
สังคม
2556
6,858
4.8
268
สังคม
2556
1,258
3.7
269
สังคม
2556
1,138
4.8
270
เศรษฐกิจ
2556
1,349
4.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม