Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 711 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
241
สังคม
2557
959
3.6
242
เศรษฐกิจ
2557
957
4.4
243
การเมือง
2557
1,199
4.1
244
การเมือง
2557
844
3.4
245
การเมือง
2557
1,514
4.6
246
สังคม
2557
1,738
4.7
247
เศรษฐกิจ
2557
467
3.5
248
สังคม
2557
1,751
4.7
249
สังคม
2557
829
3.0
250
สังคม
2557
1,087
4.9
251
การเมือง
2557
2,170
4.8
252
เศรษฐกิจ
2557
929
4.6
253
เศรษฐกิจ
2557
1,398
3.0
254
สังคม
2557
1,305
3.8
255
สังคม
2557
1,159
3.9
256
การเมือง
2557
843
4.0
257
สังคม
2556
1,434
2.4
258
การเมือง
2556
1,384
4.6
259
สังคม
2556
1,854
4.8
260
สังคม
2556
1,620
4.1
261
การเมือง
2556
1,577
4.8
262
เศรษฐกิจ
2556
1,812
4.6
263
เศรษฐกิจ
2556
717
4.5
264
การเมือง
2556
1,619
4.2
265
อื่นๆ
2556
2,034
4.7
266
สังคม
2556
1,361
4.7
267
สังคม
2556
1,468
4.0
268
เศรษฐกิจ
2556
1,063
5.0
269
การเมือง
2556
1,089
3.6
270
สังคม
2556
6,922
4.8
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม