Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 692 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
241
สังคม
2556
1,594
4.1
242
การเมือง
2556
1,473
4.8
243
เศรษฐกิจ
2556
1,774
4.6
244
เศรษฐกิจ
2556
696
4.5
245
การเมือง
2556
1,509
4.2
246
อื่นๆ
2556
1,995
4.7
247
สังคม
2556
1,273
4.7
248
สังคม
2556
1,377
4.0
249
เศรษฐกิจ
2556
1,041
5.0
250
การเมือง
2556
994
3.6
251
สังคม
2556
6,665
4.8
252
สังคม
2556
1,178
3.7
253
สังคม
2556
1,124
4.8
254
เศรษฐกิจ
2556
1,259
4.0
255
การเมือง
2556
1,228
3.0
256
การเมือง
2556
972
4.7
257
สังคม
2556
1,107
4.9
258
การเมือง
2556
1,771
2.7
259
สังคม
2556
592
3.9
260
เศรษฐกิจ
2556
5,496
4.8
261
เศรษฐกิจ
2556
600
3.7
262
สังคม
2556
2,439
4.5
263
การเมือง
2556
685
4.0
264
การเมือง
2556
1,086
4.4
265
การเมือง
2556
846
4.2
266
เศรษฐกิจ
2556
496
4.1
267
เศรษฐกิจ
2556
1,469
2.8
268
สังคม
2556
1,016
4.8
269
การเมือง
2556
718
4.5
270
การเมือง
2556
858
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม