Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 683 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
241
การเมือง
2556
921
3.6
242
สังคม
2556
6,471
4.8
243
สังคม
2556
1,092
3.7
244
สังคม
2556
1,108
4.8
245
เศรษฐกิจ
2556
1,167
4.0
246
การเมือง
2556
1,136
3.0
247
การเมือง
2556
954
4.7
248
สังคม
2556
1,077
4.9
249
การเมือง
2556
1,670
2.7
250
สังคม
2556
579
3.9
251
เศรษฐกิจ
2556
4,951
4.8
252
เศรษฐกิจ
2556
589
3.7
253
สังคม
2556
2,374
4.5
254
การเมือง
2556
673
4.0
255
การเมือง
2556
985
4.4
256
การเมือง
2556
765
4.2
257
เศรษฐกิจ
2556
483
4.1
258
เศรษฐกิจ
2556
1,444
2.8
259
สังคม
2556
942
4.8
260
การเมือง
2556
682
4.5
261
การเมือง
2556
786
5.0
262
เศรษฐกิจ
2556
634
4.0
263
สังคม
2556
1,069
4.7
264
สังคม
2556
1,766
4.9
265
เศรษฐกิจ
2556
479
5.0
266
สังคม
2556
901
4.8
267
สังคม
2556
1,729
4.8
268
การเมือง
2556
791
4.0
269
การเมือง
2556
710
4.8
270
เศรษฐกิจ
2556
818
4.4
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม