Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 688 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
241
การเมือง
2556
1,479
4.2
242
อื่นๆ
2556
1,986
4.7
243
สังคม
2556
1,249
4.7
244
สังคม
2556
1,350
4.0
245
เศรษฐกิจ
2556
1,033
5.0
246
การเมือง
2556
965
3.6
247
สังคม
2556
6,606
4.8
248
สังคม
2556
1,149
3.7
249
สังคม
2556
1,117
4.8
250
เศรษฐกิจ
2556
1,228
4.0
251
การเมือง
2556
1,190
3.0
252
การเมือง
2556
964
4.7
253
สังคม
2556
1,095
4.9
254
การเมือง
2556
1,732
2.7
255
สังคม
2556
586
3.9
256
เศรษฐกิจ
2556
5,336
4.8
257
เศรษฐกิจ
2556
595
3.7
258
สังคม
2556
2,414
4.5
259
การเมือง
2556
678
4.0
260
การเมือง
2556
1,046
4.4
261
การเมือง
2556
813
4.2
262
เศรษฐกิจ
2556
490
4.1
263
เศรษฐกิจ
2556
1,459
2.8
264
สังคม
2556
992
4.8
265
การเมือง
2556
699
4.5
266
การเมือง
2556
836
5.0
267
เศรษฐกิจ
2556
640
4.0
268
สังคม
2556
1,077
4.7
269
สังคม
2556
1,837
4.9
270
เศรษฐกิจ
2556
485
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม