Connect to DB
  หัวข้อ “ประชาชนคิดอย่างไรกับการย้าย ผบ.ตร.”
  ระเบียบวิธีการสำรวจ:
   

         จากการที่ พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี   มีคำสั่งย้าย พล.ต.อ. โกวิท วัฒนะ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ไปช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมแต่งตั้ง พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ให้รักษาการในตำแหน่งผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติแทน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา    ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์   สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงได้
ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง  “ ประชาชนคิดอย่างไรกับการย้าย ผบ.ตร. ”    โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 1,352 คน

  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2550
  วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ: 8  กุมภาพันธ์ 2550
  สรุปผลการสำรวจ:
   
กราฟแสดงการประมวลผลข้อมูล
   
                          กราฟที่ 1: ความคิดเห็นต่อการสั่งย้าย พล.ต.อ. โกวิท วัฒนะ จากตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
                                              ไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี
   

   
                          กราฟที่ 2: ความคิดเห็นต่อการแต่งตั้ง  พล.ต.อ.  เสรีพิศุทธ์   เตมียาเวส   ให้รักษาการในตำแหน่ง
                                             ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
   

   
                          กราฟที่ 3: เรื่องที่ต้องการให้ พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ดำเนินการให้สำเร็จเห็นผลเป็นเรื่องแรก ได้แก่
   

   
                          กราฟที่ 4: การแต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าวส่งผลต่อคะแนนนิยมที่มีต่อ พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์
                                             นายกรัฐมนตรีหรือไม่อย่างไร
   

   
                          กราฟที่ 5: ความต้องการให้ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีก
   

   
     
    สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
    Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
    Download document file:   ( เธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธŠเธ™เธ„เธดเธ”เธญเธขเนˆเธฒเธ‡เน„เธฃเธเธฑเธšเธเธฒเธฃเธขเน‰เธฒเธข เธœเธš.เธ•เธฃ. )
   
   

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

   

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776