Connect to DB
  หัวข้อ “การเลือกตั้งครั้งใหม่ในสายตาเยาวชน ”
  ระเบียบวิธีการสำรวจ:
   

         การสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “การเลือกตั้งครั้งใหม่ในสายตาเยาวชน” ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุ่มเขตการปกครองจำนวน 28 เขต จาก 50 เขต
ของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นใน เขตชั้นกลาง และเขตชั้นนอก ได้แก่ เขตคลองเตย คลองสาน จอมทอง
ตลิ่งชัน บางกอกน้อย บางกะปิ  บางคอแหลม บางแค บางซื่อ บางนา บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ
ป้อมปราบฯ พญาไท พระโขนง ภาษีเจริญ ราชเทวี ลาดพร้าว วัฒนา สวนหลวง สะพานสูง สัมพันธวงศ์
สาทร สายไหม หนองแขม หลักสี่ ปริมณฑล 3 จังหวัดและจังหวัดที่เป็นหัวเมืองใหญ่ในแต่ละภาค ได้แก่
ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา และชลบุรี จากนั้นสุ่มถนนและประชากรเป้าหมายอายุ 15 – 25 ปี
ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,728 คน  เป็นเพศชายร้อยละ 45.0 และเพศหญิงร้อยละ 55.0

   
  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 14 - 16 กันยายน 2550
  วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ: 19 กันยายน 2550
  สรุปผลการสำรวจ:
   
กราฟแสดงการประมวลผลข้อมูล
   
                          กราฟที่ 1: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างถึงความสนใจติดตามข่าวสารการเมือง
บ่อยเพียงใดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่า
   

   
                          กราฟที่ 2: ความสนใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อข่าวการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะมีขึ้น
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2550
   

   
                          กราฟที่ 3: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อประเด็นข่าวสารที่สนใจมากที่สุดในการ
เลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะมีขึ้น คือ
   

   
                          กราฟที่ 4: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อคุณสมบัติของนักการเมืองที่ต้องการมากที่สุด
ในการเลือกตั้ง 23 ธันวาคม 2550  พบว่า
   

   
                          กราฟที่ 5: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อนโยบายการบริหารประเทศที่ต้องการ
มากที่สุดจากพรรคการเมืองที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาล
   

   
                          กราฟที่ 6: บุคคลที่กลุ่มตัวอย่างระบุว่าต้องการให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป คือ
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ระบุคำตอบเอง)
   

   
                          กราฟที่ 7: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหาที่ต้องการให้รัฐบาลชุดใหม่เร่งแก้ไขเป็นอันดับแรก
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ระบุคำตอบเอง)
   

   
                          กราฟที่ 8: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อความเชื่อมั่นต่อการเลือกตั้งครั้งใหม่ ว่าจะทำให้
สถานการณ์บ้านเมืองของไทยดีขึ้นหรือไม่  พบว่า
   

   
     
    สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
    Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
    Download document file:   ( เธเธฒเธฃเน€เธฅเธทเธญเธเธ•เธฑเน‰เธ‡เธ„เธฃเธฑเน‰เธ‡เนƒเธซเธกเนˆเนƒเธ™เธชเธฒเธขเธ•เธฒเน€เธขเธฒเธงเธŠเธ™ )
   
   

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

   

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776