หัวข้อ   “ที่สุดแห่งปี 2552”
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ที่สุดแห่งปี 2552”
โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลทุกสาขาอาชีพ ด้วยคำถามปลายเปิด
ให้ผู้ตอบคิดคำตอบเองโดยไม่มีข้อคำตอบให้เลือกจำนวน 8 ข้อคำถาม เมื่อวันที่ 18-21 ธันวาคมที่ผ่านมา จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 1,167 คน เป็นเพศชายร้อยละ 50.7 และเพศหญิงร้อยละ 49.3 สรุปผลได้ดังนี้
 
             1. ข่าว หรือ เหตุการณ์ในรอบปี 2552 ที่สร้างความสุขใจมากที่สุด (3 อันดับแรก)

 
ร้อยละ
อันดับ 1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการ
            ประชวร และเสด็จออกมหาสมาคม ในวันเฉลิม
            พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม
82.3
อันดับ 2 หมีแพนด้าคลอดลูก
5.5
อันดับ 3 รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าครองชีพ
           เช่น แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เรียนฟรี 15 ปี
           ต่อเวลาน้ำฟรี ไฟฟรี
2.4
 
 
             2. ข่าว หรือ เหตุการณ์ในรอบปี 2552 ที่สร้างความทุกข์ใจมากที่สุด (3 อันดับแรก)

 
ร้อยละ
อันดับ 1 การแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่ายของคนไทย
            ม็อบเสื้อเหลือง-เสื้อแดง
39.8
อันดับ 2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประชวร
25.0
อันดับ 3 การบาดเจ็บและเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่จากเหตุการณ์
           ความไม่สงบในภาคใต้
6.9
 
 
             3. บุคคล / กลุ่มบุคคลในสังคมไทยที่มีพฤติกรรมน่าชื่นชมยกย่องมากที่สุดในรอบปี 2552
                 (3 อันดับแรก)


 
ร้อยละ
อันดับ 1 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
( โดยให้เหตุผลว่า สุภาพ มีความตั้งใจทำงาน พยายามทำงาน
   เพื่อแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจของประเทศ ฯลฯ )
19.5
อันดับ 2 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
( โดยให้เหตุผลว่า มีความสามารถในการการบริหารจัดการ
   และชื่นชอบผลงานที่ทำไว้สมัยเป็นนายกฯ )
8.5
อันดับ 3 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
( โดยให้เหตุผลว่า เป็นผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติ และมีความ
   กล้าหาญ )
6.8
 
 
             4. บุคคล /กลุ่มบุคคลในระดับโลกที่มีพฤติกรรมน่าชื่นชมยกย่องมากที่สุดในรอบปี 2552
                 (3 อันดับแรก)


 
ร้อยละ
อันดับ 1 นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
( โดยให้เหตุผลว่า ยุติสงครามในตะวันออกกลาง นำพาประเทศ
   ผ่านวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ เป็น ประธานาธิบดีผิวสีคนแรก
   และได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ )
29.6
อันดับ 2 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
( โดยให้เหตุผลว่า มีความเป็นผู้นำ และต่อสู่เพื่อความยุติธรรม )
4.8
อันดับ 3 นางอองซาน ซูจี
( โดยให้เหตุผลว่า เป็นผู้หญิงที่มีความเข้มแข็ง อดทน มุ่งมั่นต่อสู้
   เพื่อประชาธิปไตย )
4.3
 
 
             5. บุคคล / กลุ่มบุคคลในสังคมไทยที่มีพฤติกรรมน่าผิดหวังมากที่สุดในรอบปี 2552 (3 อันดับแรก)

 
ร้อยละ
อันดับ 1 นักการเมืองและพรรคการเมืองไทยในปัจจุบัน
( โดยให้เหตุผลว่า เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มัวแต่ทะเลาะกัน
   ไม่ร่วมมือกันแก้ปัญหาพัฒนาบ้านเมือง )
19.7
อันดับ 2 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
( โดยให้เหตุผลว่า สร้างความแตกแยกในหมู่คนไทย ไม่เคารพ
   กฎหมาย ไม่ยอมกลับมารับโทษ )
17.8
อันดับ 3 กลุ่มคนเสื้อเหลือง – เสื้อแดง
( โดยให้เหตุผลว่า สร้างความวุ่นวายให้กับประเทศ สร้างความ
   แตกแยก และเดือดร้อนรำคาญ )
9.2
 
 
             6. บุคคล / กลุ่มบุคคลในระดับโลกที่มีพฤติกรรมน่าผิดหวังมากที่สุดในรอบปี 2552 (3 อันดับแรก)

 
ร้อยละ
อันดับ 1 ไทเกอร์ วู้ด
( โดยให้เหตุผลว่า นอกใจภรรยา ประพฤติตัวไม่เหมาะสม )
22.0
อันดับ 2 สมเด็จฯ ฮุนเซน นายกฯ กัมพูชา
( โดยให้เหตุผลว่า กล่าวให้ร้ายประเทศไทย ให้การช่วยเหลือ
   พ.ต.ท. ทักษิณ )
13.3
อันดับ 3 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
( โดยให้เหตุผลว่า ร่วมมือกับนายกฯ กัมพูชากล่าวให้ร้าย
   ประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาให้กัมพูชา ทำให้คนไทยแตกแยก )
10.2
 
 
             7. หน่วยงาน / องค์กร / ร้านค้าที่ให้บริการได้ยอดเยี่ยมน่าประทับใจมากที่สุด (3 อันดับแรก)

 
ร้อยละ
อันดับ 1 ร้านเซเว่น อิเลฟเว่น
30.9
อันดับ 2 ห้างเทสโก้ โลตัส
5.4
อันดับ 3 ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย (ได้คะแนนเท่ากัน)
4.5
 
 
             8. นอกจากคนในครอบครัวแล้วบุคคลที่อยากมอบพรปีใหม่ให้มากที่สุด (3 อันดับแรก)

 
ร้อยละ
อันดับ 1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
76.3
อันดับ 2 เพื่อนสนิท
7.0
อันดับ 3 ครู / อาจารย์ และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ได้คะแนนเท่ากัน)
2.6
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) สำหรับในกรุงเทพมหานครได้ทำการสุ่มเขตการปกครอง
ทั้งเขตชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน จำนวนทั้งสิ้น 28 เขตได้แก่ เขตคลองเตย ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา
ทุ่งครุ บางกอกน้อย บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบฯ พญาไท
พระนคร ภาษีเจริญ ราชเทวี ลาดกระบัง สวนหลวง สะพานสูง สาทร สายไหม และหลักสี่ ส่วนในจังหวัดปริมณฑล 3 จังหวัด
ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ   จากนั้นจึงสุ่มถนนและประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ
ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,167 คนเป็นเพศชายร้อยละ 50.7 และเพศหญิงร้อยละ 49.3
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) ในส่วนของข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ
และคำถามปลายเปิด (Open Form) ในส่วนของความคิดเห็นตามประเด็นที่สำรวจ จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถาม
ทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 18 – 21 ธันวาคม 2552
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 30 ธันวาคม 2552
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
592
50.7
             หญิง
575
49.3
รวม
1,167
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
315
27.0
             26 – 35 ปี
335
28.7
             36 – 45 ปี
265
22.7
             46 ปีขึ้นไป
252
21.6
รวม
1,167
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
590
50.6
             ปริญญาตรี
522
44.7
             สูงกว่าปริญญาตรี
55
4.7
รวม
1,167
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
97
8.3
             พนักงานบริษัทเอกชน
411
35.2
             ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
305
26.2
             รับจ้างทั่วไป
98
8.4
             พ่อบ้าน แม่บ้าน เกษียณอายุ
87
7.5
             อื่นๆ อาทิ นักศึกษา อาชีพอิสระ ว่างงาน
169
14.4
รวม
1,167
100.0
 
Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
 ผลคะแนนVote              
 
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776