หัวข้อ   “ เยาวชนคิดอย่างไรกับศิลปินไทยในปัจจุบัน ”
 
เยาวชน 90.2 % เห็นว่าพฤติกรรมหรือการกระทำของศิลปิน ดารา นักแสดง
นักร้อง นักดนตรี มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเลียนแบบของเยาวชน ยกเคน ธีรเดช
และแอน ทองประสม เป็นแบบอย่างที่ดีในสายตาเยาวชน
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
 
                 เนื่องในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เป็นวันศิลปินแห่งชาติ  ศูนย์วิจัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “เยาวชน
คิดอย่างไรกับศิลปินไทยในปัจจุบัน
” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 15 - 25 ปี
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 1,200 คน  พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ร้อยละ
68.2 ไม่คิดอยากจะเป็นศิลปิน ดารา นักแสดง นักร้อง นักดนตรี  ขณะที่ร้อยละ 31.8
คิดอยากจะเป็น
 
                 สำหรับความเห็นต่อพฤติกรรมหรือการกระทำของศิลปิน ดารา นักแสดง
นักร้อง นักดนตรี มีอิทธิพลต่อการเลียนแบบของเยาวชนมากน้อยเพียงใดพบว่า ร้อยละ
90.2 เห็นว่ามีอิทธิพลมากถึงมากที่สุด มีเพียงร้อยละ 8.3 ที่เห็นว่ามีอิทธิพลน้อยถึง
น้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 1.5 เห็นว่าไม่มีอิทธิพลเลย ทั้งนี้เมื่อถามต่อว่าพฤติกรรมหรือ
การกระทำที่ไม่ดีใดของศิลปิน ดารา นักแสดง นักร้อง นักดนตรี ที่เยาวชนจะทำตาม
มากที่สุดคือ การแต่งตัวโป๊ วาบหวิว (ร้อยละ 54.9) เสพยาเสพติด (ร้อยละ 14.3) และความเจ้าชู้ คาสโนว่า คาสโนวี่
(ร้อยละ 9.6)
 
                 ส่วนความคิดเห็นต่อศิลปิน ดารา นักแสดง นักร้อง นักดนตรี ในปัจจุบัน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนมากน้อย
เพียงใดพบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ร้อยละ 56.2 เห็นว่าเป็นแบบอย่างที่ดีมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 43.8 เห็นว่าเป็น
แบบอย่างที่ดีน้อยถึงน้อยที่สุด โดยศิลปิน ดารา นักแสดง นักร้อง นักดนตรี ฝ่ายชายที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสายตาเยาวชน
อันดับแรกคือ เคน ธีรเดช (ร้อยละ 19.6)  ตูน บอดี้สแลม (ร้อยละ 14.6)  และเบิร์ด ธงไชย (ร้อยละ 13.7) ขณะที่ฝ่ายหญิง
อันดับแรกคือ แอน ทองประสม (ร้อยละ 25.4)  อั้ม พัชราภา (ร้อยละ 14.4)  และญาญ่า อุรัสยา (ร้อยละ 9.4)
 
                 เมื่อสอบถามเยาวชนว่าทราบหรือไม่ว่าวันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้เป็นวันศิลปินแห่งชาติ  กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 81.8
ระบุว่าไม่ทราบ  มีเพียงร้อยละ 18.2 เท่านั้นที่ระบุว่าทราบ  ทั้งนี้เมื่อถามต่อว่ารู้จักศิลปินแห่งชาติบ้างหรือไม่ เยาวชนร้อยละ
80.6 ระบุว่าไม่รู้จัก  มีเพียงร้อยละ 19.4 ที่ระบุว่ารู้จัก  โดยศิลปินแห่งชาติที่เยาวชนรู้จักมากที่สุดคือ จุรี โอศิริ (ร้อยละ 6.9)
ผ่องศรี วรนุช (ร้อยละ 2.3)  และชาย เมืองสิงห์ (ร้อยละ 1.4)
 
                 รายละเอียดดังต่อไปนี้
 
             1. เยาวชนคิดอยากจะเป็น ศิลปิน ดารา นักแสดง นักร้อง นักดนตรีหรือไม่

 
ร้อยละ
คิดอยากจะเป็น
    ( โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ได้เงิน ได้รายได้ดี มีชื่อเสียงโด่งดัง
       เป็นที่รู้จัก และได้แสดงความสามารถที่ตัวเองชอบ )
31.8
ไม่คิดอยากจะเป็น
    ( โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ไม่มีความเป็นส่วนตัว วุ่นวาย อยากทำ
      อาชีพที่เรียนมามากกว่า และไม่ค่อยกล้าแสดงออก เขินอาย )
68.2
 
 
             2. พฤติกรรมหรือการกระทำของศิลปิน ดารา นักแสดง นักร้อง นักดนตรี มีอิทธิพลให้เยาวชน
                 เลียนแบบมากน้อยเพียงใด

 
ร้อยละ
มากถึงมากที่สุด
    ( โดยแบ่งเป็นมากที่สุดร้อยละ 23.7 และมากร้อยละ 66.5 )
90.2
น้อยถึงน้อยที่สุด
    ( โดยแบ่งเป็นน้อยร้อยละ 7.6 และน้อยที่สุดร้อยละ 0.7 )
8.3
ไม่มีอิทธิพล
1.5
 
 
             3. ความเห็นต่อพฤติกรรมหรือการกระทำไม่ดีใดของศิลปิน ดารา นักแสดง นักร้อง นักดนตรี
                 ที่เยาวชนจะทำตามมาก ที่สุดพบว่า

 
ร้อยละ
แต่งตัวโป๊ วาบหวิว
54.9
เสพยาเสพติด
14.3
ความเจ้าชู้ คาสโนว่า คาสโนวี่
9.6
ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เที่ยวกลางคืน
9.5
พูดโกหก ไม่ตรงกับความจริง
8.7
การตบตี ทำร้ายร่างกาย ใช้ความรุนแรง
3.0
 
 
             4. เยาวชนคิดว่าศิลปิน ดารา นักแสดง นักร้อง นักดนตรี ในปัจจุบันเป็นแบบอย่างที่ดีมากน้อยเพียงใด

 
ร้อยละ
มากถึงมากที่สุด
    ( โดยแบ่งเป็นมากที่สุดร้อยละ 3.5 และมากร้อยละ 52.7 )
56.2
น้อยถึงน้อยที่สุด
    ( โดยแบ่งเป็นน้อยร้อยละ 41.3 และน้อยที่สุดร้อยละ 2.5 )
43.8
 
 
             5. ศิลปิน ดารา นักแสดง นักร้อง นักดนตรี ชาย ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสายตาเยาวชน (5 อันดับแรก)
                 ได้แก่ (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)


 
ร้อยละ
เคน ธีรเดช
19.6
ตูน บอดี้สแลม
14.6
เบิร์ด ธงไชย
13.7
ณเดชน์ คูกิมิยะ
9.8
บี้ เดอะสตาร์
7.1
 
 
             6. ศิลปิน ดารา นักแสดง นักร้อง นักดนตรี หญิง ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสายตาเยาวชน (5 อันดับแรก)
                 ได้แก่ (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
แอน ทองประสม
25.4
อั้ม พัชราภา
14.4
ญาญ่า อุัรัสยา
9.4
แพนเค้ก เขมนิจ
8.6
ดา เอ็นโดฟิน
6.5
 
 
             7. เยาวชนทราบหรือไม่ว่า วันที่ 24 กุมภาพันธ์เป็นวันศิลปินแห่งชาติ

 
ร้อยละ
ทราบ
18.2
ไม่ทราบ
81.8
 
 
             8. เยาวชนรู้จักศิลปินแห่งชาติบ้างหรือไม่

 
ร้อยละ
รู้จัก
       โดยศิลปินแห่งชาติที่เยาวชนรู้จักมากที่สุด (3 อันดับแรก) ได้แก่

       - จุรี โอศิริ

ร้อยละ 6.9

       - ผ่องศรี วรนุช

ร้อยละ 2.3

       - ชาย เมืองสิงห์

ร้อยละ 1.4
19.4
ไม่รู้จัก
80.6
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของเยาวชนอายุ 15-25 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในประเด็นเกี่ยวกับ
วันศิลปินแห่งชาติ พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างของศิลปิน ดารา นักแสดง นักร้อง นักดนตรี และศิลปิน ดารา นักแสดง นักร้อง
นักดนตรีที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสายตาเยาวชน เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของเยาวชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
และนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อไป
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากเยาวชนอายุ 15-25 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้วยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุ่มจากเขตการปกครองทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่
เขตคลองเตย ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ทุ่งครุ บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางบอน บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน
ประเวศ ป้อมปราบ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดกระบัง สวนหลวง สะพานสูง สาทร หลักสี่
และปริมณฑล ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ จากนั้นจึงสุ่มถนน และประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ
ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,200 คน เป็นเพศชายร้อยละ 49.9 และเพศหญิง ร้อยละ 50.1
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน โดยเป็น
ข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)  จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  17 - 19 กุมภาพันธ์ 2555
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 23 กุมภาพันธ์ 2555
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
599
49.9
             หญิง
601
50.1
รวม
1,200
100.0
อายุ:
 
 
             15 – 17 ปี
397
33.1
             18 – 21 ปี
421
35.1
             21 – 25 ปี
382
31.8
รวม
1,200
100.0
การศึกษา:
 
 
             มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
531
44.3
             ปวส. / ปริญาตรี
478
39.8
             สูงกว่าปริญญาตรี
13
1.1
             สำเร็จการศึกษาแล้ว
178
14.8
รวม
1,200
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776