หัวข้อ   “ บัณฑิตใหม่ในวันรับปริญญา ”
 

เริ่มเข้าสู่เทศกาลรับปริญญาซึ่งถือเป็นเทศกาลแห่งความสุขของบัณฑิตใหม่ทุกคน อีกทั้งยังเป็นสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงของชีวิตจากวัยเรียนเข้าสู่วัยทำงาน ดังนั้นเพื่อสะท้อนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันรับปริญญาและความคาดหมายต่อการงานอาชีพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านี้

 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ร่วมกับ สถาบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้จัดทำการสำรวจความคิดเห็นในหัวข้อ “บัณฑิตใหม่ในวันรับปริญญา” โดยเก็บข้อมูลจากบัณฑิตจบใหม่เมื่อวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ในช่วงรับปริญญาทั้งจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชน ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน ผลสำรวจพบว่า
 
                 บัณฑิตใหม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของตัวบัณฑิตเอง เพื่อใช้ในงาน
รับปริญญาเฉลี่ยต่อคน 12,528.00 บาท เมื่อพูดถึงของขวัญที่บัณฑิตใหม่อยาก
ได้มากที่สุดจากครอบครัวคือ เงินทุน ร้อยละ 22.6 ส่วนช่อดอกไม้เป็นของขวัญ
ที่บัณฑิตอยากได้มากที่สุด จากเพื่อนๆ (ร้อยละ 38.0) และจากคนรัก (ร้อยละ48.3) ทั้งนี้บัณฑิตเลือกที่จะไปเลี้ยงฉลองกันที่ ภัตตาคาร/สวนอาหารมากที่สุด
 
                  เมื่อถามว่าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศที่บัณฑิตใฝ่ฝันอยากไปมากที่สุดคือ ทะเล ร้อยละ 74.3
ในจำนวนนี้ร้อยละ 17.4 อยากไปเที่ยวทะเลภูเก็ตมากที่สุด ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวในต่างประเทศที่บัณฑิตอยากไป
มากที่สุด คือ ประเทศญี่ปุ่น ร้อยละ 25.3
 
                 สำหรับชีวิตในวัยทำงาน บัณฑิตร้อยละ 38.5 บอกว่า ต้องการทำธุรกิจส่วนตัวมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 30.5 อยากทำงานในหน่วยงานของรัฐ และร้อยละ 18.0 อยากทำงานในหน่วยงานเอกชน
 
 
                  โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 
             1. ในงานรับปริญญาปีนี้บัณฑิตคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้

รายการ
เฉลี่ยต่อคน (บาท)
ค่าแต่งหน้า
1,963.00
ค่าช่างภาพ
3,508.00
ค่าชุดครุย
1,624.00
ค่ากรอบรูปรับปริญญา
1,701.00
ค่าของขวัญให้เพื่อน
1,096.00
ค่าพร็อพต่างๆ (แว่นดำ สายสะพาย มงกุฏดอกไม้ ฯลฯ)
990.00
ค่าเครื่องแต่งกายอื่นๆ (รองเท้า เสื้อสูท กระโปรง ฯลฯ)
1,646.00
รวม
12,528.00
 
 
             2. ของขวัญวันรับปริญญาที่อยากได้มากที่สุด คือ (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

                 - ของขวัญที่อยากได้จากครอบครัว / ญาติ มากที่สุด 5 อันดับแรก

 
ร้อยละ
- เงิน/เงินทุน
22.6
- ช่อดอกไม้
21.6
- รถยนต์
18.4
- ทอง สร้อยทอง
9.8
- มาร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดี
7.9
 
            
                 - ของขวัญที่อยากได้จากเพื่อนๆ มากที่สุด 5 อันดับแรก

 
ร้อยละ
- ช่อดอกไม้
38.0
- ตุ๊กตา
25.3
- Photo Mix (กรอบรูปรวมภาพถ่ายความทรงจำ)
6.6
- มาร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดี
6.0
- การ์ดแสดงความยินดี
4.4
 
            
                 - ของขวัญที่อยากได้จากคนรักมากที่สุด 5 อันดับแรก

 
ร้อยละ
- ช่อดอกไม้
48.3
- ตุ๊กตา
13.0
- ทอง / สร้อยทอง
8.4
- ได้มาถ่ายรูปคู่กัน
6.1
- แหวนเพชร
3.8
 
 
             3. สถานที่ ที่บัณฑิตจะไปเลี้ยงฉลองการรับปริญญา คือ

                 - ฉลองกับ ครอบครัว / ญาติๆ

 
ร้อยละ
- ภัตตาคาร/สวนอาหาร
48.9
- จัดฉลองที่บ้าน
37.1
- ร้านบุฟเฟ่ต์
5.5
- คาราโอเกะ
0.8
- ผับ บาร์
0.3
-อื่นๆ อาทิ ต่างจังหวัด ล่องเรือ ฯลฯ
2.1
- ไม่ฉลอง
5.3
 
            
                 - ฉลองกับเพื่อน

 
ร้อยละ
- ภัตตาคาร/สวนอาหาร
28.8
- คาราโอเกะ
16.5
- ผับ บาร์
16.3
- ร้านบุฟเฟ่ต์
14.8
- ฉลองที่บ้าน
9.3
- ฟาสต์ฟู้ด
1.8
- อื่นๆ อาทิ มหาวิทยาลัย ทะเล ฯลฯ
1.5
- ไม่ฉลอง
11.0
 
            
                 - ฉลองกับคนรัก / คนรู้ใจ

 
ร้อยละ
- ภัตตาคาร/สวนอาหาร
33.2
- ฉลองที่บ้าน
19.5
- ร้านบุฟเฟ่ต์
7.8
- คาราโอเกะ
3.0
- ผับ บาร์
2.8
- ฟาสต์ฟู้ด
2.3
- อื่นๆ อาทิ ทะเล ล่องเรือ
2.3
- ไม่ฉลอง/ไม่มีแฟน
29.1
 
 
             4. สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่บัณฑิตใฝ่ฝันอยากไปมากที่สุดหลังจากเรียนจบ
               
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

                              
 
ร้อยละ
ประเภท ทะเล
โดยระบุว่า ทะเลที่อยากไปมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ
 
ทะเลภูเก็ต
ร้อยละ 17.4
 
ทะเลหมอก จ.กระบี่
ร้อยละ 14.4
 
ทะเลหัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์
ร้อยละ 8.1
 
เกาะล้าน พัทยา จ.ชลบุรี
ร้อยละ 7.5
 
เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
ร้อยละ 6.0
74.3
ประเภท ประเภท ภูเขา / ดอย
โดยระบุว่า ภูเขา / ดอย ที่อยากไปมากที่สุดคือ
 
วังน้ำเขียว เขาใหญ่
ร้อยละ 2.4
 
ภูกระดึง จ.เลย
ร้อยละ 1.5
 
ดอยอินทนนท์ จ .เชียงใหม่
ร้อยละ 0.9
11.7
ประเภทน้ำตก
โดยระบุว่า น้ำตกที่อยากไปมากที่สุด คือ
 
น้ำตกเอราวัณ จ.กาญจนบุรี
ร้อยละ 2.4
 
น้ำตกวังตะไคร้ จ. นครนายก
ร้อยละ 1.5
 
น้ำตกพลิ้ว น้ำตกเขาสอยดาว
จ. จันทบุรี
ร้อยละ 1.2
7.1
ประเภทประวัติศาสตร์
โดยสถานที่ที่อยากไปมากที่สุดคือ เมืองเก่า จ.พระนครศรีอยุธยา, ปราสาทพนมรุ้ง จ. บุรีรัมย์ เป็นต้น
3.8
ประเภทวัฒนธรรม (ตลาดน้ำ วัด )
โดยสถานที่ที่อยากไปมากที่สุดคือ อัมพวา วัดร่องขุ่น ดอยสุเทพ วัดพระแก้ว เป็นต้น
3.1
 
 
             5. สถานที่ท่องเที่ยวในต่างประเทศที่บัณฑิตใฝ่ฝันอยากไปมากที่สุด (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
- ประเทศญี่ปุ่น
25.3
- ประเทศอังกฤษ
11.6
- ประเทศเกาหลีใต้
7.8
- ประเทศสหรัฐอเมริกา
7.5
- ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
7.0
- ประเทศฝรั่งเศส
6.5
- ประเทศมัลดีฟส์
3.8
- ประเทศจีน
3.0
- ประเทศออสเตรเลีย
2.7
- ประเทศสิงคโปร์
2.2
 
 
             6. องค์กรในฝันที่บัณฑิตอยากเข้าไปทำงานด้วยมากที่สุด คือ (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

                              
 
ร้อยละ
ทำธุรกิจส่วนตัว
โดยระบุว่า
 
เป็นเจ้าของคนเดียว
ร้อยละ 21.8
 
สืบทอดธุรกิจครอบครัว
ร้อยละ 9.7
 
ร่วมหุ้นกับเพื่อน
ร้อยละ 7.0
38.5
หน่วยงานราชการ
โดยระบุว่า
 
รับราชการครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ร้อยละ 5.8
 
งานเทศบาล อบต.
ร้อยละ 3.7
 
ทำงานในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล
ร้อยละ 3.5
 
กรมทหาร กระทรวงกลาโหม
ร้อยละ 2.9
 
ทำงานในโรงพยาบาลของรัฐ
ร้อยละ 2.5
 
อื่นๆ อาทิ กทม. ทำเนียบรัฐบาล
รัฐสภา ฯลฯ
ร้อยละ 21.1
30.5
หน่วยงานเอกชน
โดยระบุว่า
 
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(SCG)
ร้อยละ 1.6
 
บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์(CP)
ร้อยละ 1.3
 
ธนาคารเอกชน เช่น ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย
ธ. ไทยพาณิชย์
ร้อยละ 1.1
 
อื่นๆ อาทิ โตโยต้า เอไอเอส โรงแรม ฯลฯ
ร้อยละ 14.0
18.0
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
โดยระบุว่า
 
การไฟฟ้า
ร้อยละ 6.1
 
การบินไทย
ร้อยละ 2.9
 
ปตท.
ร้อยละ 2.6
 
อื่นๆ อาทิ TOTท่าอากาศยาน ฯลฯ
ร้อยละ 1.4
13.0
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  1. เพื่อทราบของขวัญรับปริญญาที่บัณฑิตอยากได้จากบุคคลต่างๆ
                  2. เพื่อทราบการเตรียมงบประมาณในงานรับปริญญาของบัณฑิต
                  3. เพื่อทราบสถานที่ที่บัณทิตจะไปเลี้ยงฉลองรับปริญญากับบุคคลต่างๆ
                  4. เพื่อทราบสถานที่ท่องเที่ยวที่ใฝ่ฝันทั้งในประเทศและต่างประเทศของบัณฑิตจบใหม่
                  5. เพื่อทราบถึงองค์กรในฝันของบัณฑิตที่อยากเข้าไปร่วมงานด้วย
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:

                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากบัณฑิตที่อยู่ในช่วงงานรับปริญญาจากมหาวิทยาลัย ทั้งรัฐและเอกชน ใน
กรุงเทพมหานครจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) และใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน เป็นเพศชายร้อยละ 44.8 และเพศหญิงร้อยละ 55.2

 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ทั้งในวันที่ซ้อมรับปริญญาและวันรับจริง ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ด้วยแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  3 – 7 กรกฎาคม 2556
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 10 กรกฎาคม 2556
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ข้อมูลประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
179
44.8
             หญิง
221
55.2
รวม
400
100.0
มหาวิทยาลัย:
 
 
             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
70
17.5
             มหาวิทยาลัยมหิดล
70
17.5
             มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
70
17.5
             มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
67
16.7
             มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
70
17.5
             มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
53
13.3
รวม
400
100.0
อาชีพของบิดา:
 
 
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสากิจ
88
22.2
             พนักงานบริษัทเอกชน
37
9.3
             ธุกิจส่วนตัว
93
23.3
             ค้าขาย
55
13.8
             เกษตรกรรม/ปศุสัตว์
41
10.3
             รับจ้างทั่วไป
42
10.5
             พ่อบ้าน แม่บ้าน เกษียณอายุ
18
4.5
             อื่นๆ อาทิ ว่างงาน เสียชีวิต เป็นต้น
26
6.1
รวม
400
100.0
อาชีพของมารดา:
   
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสากิจ
66
16.4
             พนักงานบริษัทเอกชน
32
7.9
             ธุกิจส่วนตัว
85
21.3
             ค้าขาย
74
18.7
             เกษตรกรรม/ปศุสัตว์
37
9.2
             รับจ้างทั่วไป
38
9.4
             พ่อบ้าน แม่บ้าน เกษียณอายุ
14
3.6
             อื่นๆ อาทิ ว่างงาน เสียชีวิต เป็นต้น
54
13.5
รวม
400
100.0
ราบได้ของครอบครัวต่อเดือน:
   
             0-5,000 บาท
4
1.0
             5,001 – 10,000 บาท
20
5.0
             10,001 – 15,000 บาท
38
9.5
             15,001 – 20,000 บาท
37
9.3
             20,001 – 25,000 บาท
28
7.0
             25,001 – 30,000 บาท
26
6.5
             30,001 – 35,000 บาท
32
8.0
             35,001 – 40,000 บาท
28
7.0
             40,001 – 50,000 บาท
38
9.5
             50,001 บาท ขึ้นไป
149
37.2
รวม
400
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770,1776