หัวข้อ   “ ที่สุดแห่งปี 2556 ”
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เผยผลสำรวจความคิดเห็น
ประชาชนเรื่อง “ที่สุดแห่งปี 2556” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศที่มีอายุ 18
ปีขึ้นไป ในทุกสาขาอาชีพ เมื่อวันที่ 9 -15 ธันวาคม ที่ผ่านมา ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น
1,283 คน พบว่า
 
                  ข่าว/ เหตุการณ์ในประเทศไทยที่ทำให้ปราบปลื้มใจมากที่สุดในรอบปีนี้ คือ
ข่าวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ได้แก่ ข่าวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จออกจาก รพ. ศิริราชไปประทับที่พระราชวังไกลกังวล และข่าวพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคม 5 ธ.ค. ที่พระราชวังไกลกังวล) ร้อยละ 64.5
 
                  ข่าว/เหตุการณ์ที่ทำให้เศร้าสลดใจมากที่สุดในรอบปีนี้ คือ ข่าวการปะทะกัน
ระหว่างกลุ่ม นปช. และนักศึกษารามฯ จนมีผู้เสียชีวิตที่ ม.รามคำแหง และการใช้แก๊ส
น้ำตาของรัฐบาล ร้อยละ 49.2
 
                  บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคมไทยที่น่ายกย่องมากที่สุดในรอบปีนี้ คือ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ร้อยละ 22.4
 
                   ข่าวที่สนใจ ติดตาม และเกาะติดมากที่สุดในรอบปีนี้ คือ ข่าวการชุมนุมที่นำโดย นายสุเทพ
เทือกสุบรรณ ร้อยละ 58.7
 
                 ที่สุดแห่งนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ในการชุมนุมทางการเมือง ปี 2556 ที่โดนใจมากที่สุด
คือ นกหวีด ร้อยละ 53.5
 
                  การสร้างสรรค์คำพูดใหม่ๆ ในปี 2556 ที่คิดว่าฮอตฮิตและโดนใจมากที่สุด คือ คำว่า “จุงเบย” ร้อยละ 54.6
 
                  ละครในปี 2556 ที่สร้างสรรค์และสร้างคุณค่าให้กับสังคมมากที่สุด คือ ทองเนื้อเก้า จาก ช่อง 3
ร้อยละ 67.0
 
                   บทบาทในตัวละครไทยที่ชื่นชอบมากที่สุดในรอบปี 2556 คือ ลำยอง จากละคร ทองเนื้อ 9
(ช่อง 3)ร้อยละ 42.3
 
 
                 ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
 
             1. ข่าว/ เหตุการณ์ในประเทศไทยที่ทำให้ปราบปลื้มใจมากที่สุดในรอบปีนี้ 5 อันดับแรก คือ
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
อันดับ 1 ข่าวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
            (ได้แก่ ข่าวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจาก รพ.ศิริราช
            ไปประทับที่พระราชวังไกลกังวล และข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
            เสด็จออกมหาสมาคม 5 ธ.ค. ที่พระราชวังไกลกังวล)
64.5
อันดับ 2 ข่าววอลเล่ย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้เป็นแชมป์เอเชีย เป็นครั้งที่ 2
13.6
อันดับ 3 ข่าวประชาชนมาร่วมชุมนุมคัดค้าน ร่างพ.ร.บ. นิรโทษกรรม
9.3
อันดับ 4 ข่าวการประกาศยุบสภาฯ ของรัฐบาลนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
3.9
อันดับ 5 ข่าวน้องเมย์ รัชนก อินทนนท์ คว้าแชมป์โลก แบดมินตัน
3.7
 
 
             2.ข่าว/เหตุการณ์ที่ทำให้เศร้าสลดใจมากที่สุดในรอบปีนี้ 5 อันดับแรก คือ
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
อันดับ 1 ข่าวการปะทะกันระหว่างกลุ่ม นปช. และนักศึกษารามฯ
            จนมีผู้เสียชีวิตที่ ม.รามคำแหง และการใช้แก๊สน้ำตา
            ของรัฐบาล
49.2
อันดับ 2 การเมืองไทย
16.9
อันดับ 3 ข่าวการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช            สกลมหาสังฆปริณายก
7.8
อันดับ 4 เหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
6.0
อันดับ 5 ข่าวการประกาศยุบสภาฯ ของรัฐบาลนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
3.8
 
 
             3.บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคมไทยที่น่ายกย่องมากที่สุดในรอบปีนี้ 5 อันดับแรก คือ
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
อันดับ 1 น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
22.4
อันดับ 2 นักวอลเล่ย์บอลหญิงทีมชาติไทย
20.5
อันดับ 3 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
14.7
อันดับ 4 มวลมหาปรชาชนที่มาชุมนุมคัดค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม
8.5
อันดับ 5 น้องเมย์ รัชนก อินทนนท์ แชมป์แบดมินตันโลกปี 2013
5.3
 
 
             4. 10 อันดับข่าวที่สนใจ ติดตามและเกาะติดมากที่สุดในรอบปีนี้ คือ

อันดับ
 
ร้อยละ
1
ข่าวการชุมนุมที่นำโดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ
58.7
2
ข่าวการประกาศยุบสภาฯ ของ นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
57.8
3
ข่าวพ.ร.บ. นิรโทษกรรม
52.9
4
ข่าวการแข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิงทีมชาติไทย
48.8
5
ข่าวตัดสินคดี กรณีเข้าพระวิหาร
38.1
6
ข่าวเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
32.3
7
ข่าวการลอบยิง เอ็กซ์ จักรกฤษณ์ (นักกีฬาแม่นปืน)
32.1
8
ข่าวทุจริตโครงการรับจำนำข้าว
29.7
9
ข่าวน้ำท่วม ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคใต้
26.0
10
ข่าวพ.ร.บ. เงินกู้ 2.2 ล้านล้านบาท
25.5
 
 
             5. ที่สุดแห่งนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ในการชุมนุมทางการเมือง ปี 2556 ที่โดนใจ
                 มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ

 
ร้อยละ
อันดับ 1 นกหวีด
53.5
อันดับ 2 สัญลักษณ์คัดค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม
34.8
อันดับ 3 มือตบ ตีนตบ
24.6
อันดับ 4 การ์ตูนล้อเลียนการเมืองต่าง ๆ
16.0
อันดับ 5 คลิปล้อเลียนการเมืองต่าง ๆ
15.0
 
 
             6. การสร้างสรรค์คำพูดใหม่ๆ ในปี 2556 ที่คิดว่าฮอตฮิตและโดนใจมากที่สุด 5 คำแรก คือ

 
ร้อยละ
อันดับ 1 จุงเบย
54.6
อันดับ 2 บ่องตง
33.7
อันดับ 3 ฟิน
33.4
อันดับ 4 ฝุดฝุด
26.0
อันดับ 5 สุดซอย
22.4
 
 
             7. ละครในปี 2556 ที่สร้างสรรค์และสร้างคุณค่าให้กับสังคมมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ

 
ร้อยละ
อันดับ 1 ทองเนื้อเก้า จาก ช่อง 3
67.0
อันดับ 2 สุภาพบุรุษจุฑาเทพ จาก ช่อง 3
7.0
อันดับ 3 เลือดเจ้าพระยา จาก ช่อง 7
3.5
อันดับ 4 คู่กรรม จาก ช่อง 5
2.1
อันดับ 4 หยกเลือดมังกร จาก ช่อง 7
2.1
อันดับ 5 ดาวเรือง จาก ช่อง 3
1.6
 
 
             8.บทบาทในตัวละครไทยที่ชื่นชอบมากที่สุดในรอบปี 2556 5 อันดับแรก คือ
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
อันดับ 1 ลำยอง จากละคร ทองเนื้อ 9 (ช่อง 3)
42.3
อันดับ 2 วันเฉลิม จากละคร ทองเนื้อ 9 (ช่อง 3)
39.5
อันดับ 3 คุณชายพุฒิภัทร จากละคร สุภาพบุรุษจุฑาเทพ (ช่อง 3)
2.8
อันดับ 4 สันต์ จากละคร ทองเนื้อ 9 (ช่อง 3)
1.8
อันดับ 5 หยก จากละครเรื่องหยกเลือดมังกร (ช่อง7)
1.6
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนจากทั่วประเทศ เกี่ยวกับเรื่องที่สุดแห่งปี 2556 ในด้านต่างๆ เพื่อชี้ให้
เห็นถึงเรื่องและเหตุการณ์ต่างๆในสังคมไทยที่เกิดขึ้นตลอดปี 2556 ซึ่งอยู่ในความสนใจของประชาชน รวมถึงเพื่อสะท้อนมุมมอง
ความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อไป
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนจากทั่วประเทศที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) สำหรับในกรุงเทพมหานครได้ทำการสุ่มเขตการปกครองทั้งเขตชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน
จำนวนทั้งสิ้น 13 เขตได้แก่ ดุสติ บางเขน บางซื่อ บางบอน บางรัก บึงกุ่ม ประเวศ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี
และราษฎร์บูรณะ ส่วนจังหวัดที่เป็นตัวแทนของแต่ละภาค ได้แก่ ขอนแก่น เชียงใหม่ นครราชสีมา นนทบุรี ปทุมธานี
มหาสารคาม สงขลา และสมุทรปราการ จากนั้นจึงสุ่มถนนและประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ ได้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 1,283 คน เป็นเพศชายร้อยละ 48.1 และเพศหญิงร้อยละ 51.9
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) ในส่วนของ และคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบ
ระบุคำตอบเองโดยอิสระ (Open Ended) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูล
และประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 9 - 15 ธันวาคม 2556
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 20 ธันวาคม 2556
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
617
48.1
             หญิง
666
51.9
รวม
1,283
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
361
28.1
             26 – 35 ปี
322
25.1
             36 – 45 ปี
283
22.1
             46 ปีขึ้นไป
317
24.7
รวม
1,283
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
743
57.9
             ปริญญาตรี
461
35.9
             สูงกว่าปริญญาตรี
79
6.2
รวม
1,283
100.0
อาชีพ:
   
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสากิจ
148
11.5
             พนักงาน / ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
377
29.4
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
204
15.9
             เจ้าของกิจการ
49
3.8
             รับจ้างทั่วไป
173
13.5
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
74
5.8
            เกษตรกร
32
2.5
             นักศึกษา
189
14.7
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
37
2.9
รวม
1,283
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776