หัวข้อ   “ คอบอลไทยกับฟุตบอลโลก 2014 ”
คอบอลไทย 98.5% รอชมถ่ายทอดสดบอลโลก 2014 โดย 27.7% เชียร์บราซิลมากที่สุด และ 41.4%
ยกบราซิลเต็งแชมป์ เผยกิจกรรมระหว่างชมบอลโลก 38.2% กินขนมขบเขี้ยว 27.1% ดื่มเหล้า เบียร์
เกือบ 1 ใน 5 รอเล่นพนันในช่วงบอลโลก
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                  อีก 7 วันก็จะถึงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ที่ประเทศบราซิล
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนินการสำรวจ
ความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เรื่อง “คอบอลไทยกับฟุตบอลโลก 2014” ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน
1,129 คน พบว่า แฟนบอลไทยร้อยละ 98.5 จะติดตามชมการถ่ายทอดสด
ฟุตบอลโลก 2014
โดยร้อยละ 57.0 จะติดตามชมเป็นบางคู่/ เฉพาะทีมที่เชียร์
และทีมใหญ่ๆ รองลงมา ร้อยละ 41.5 จะติดตามชมทุกคู่ที่สามารถดูได้ มีเพียงร้อยละ
1.5 ที่จะไม่ติดตามชมเพราะต้องเรียน ทำงาน
 
                  เมื่อถามว่า “ท่านจะทำอย่างไร เมื่อฟุตบอลโลก 2014 ทั้ง 64 แมตช์
จะถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวีแค่ 22 แมตช์” ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.3 บอกว่าจะดูแค่
ทางฟรีทีวีที่ถ่ายทอดสด
ขณะที่ร้อยละ 21.7 จะดูผ่านทางอินเทอร์เน็ต และร้อยละ 9.3
จะไปดูตามร้านอาหาร / ผับ บาร์ / ลานกิจกรรมถ่ายทอดสด
 
                  สำหรับทีมชาติที่แฟนบอลไทยเชียร์มากที่สุดในฟุตบอลโลก 2014
คือ บราซิล (ร้อยละ 27.7)
รองลงมาคือ สเปน (ร้อยละ 16.9) และอังกฤษ (ร้อยละ
16.5) เมื่อถามต่อว่าทีมใดที่คาดว่าจะได้แชมป์ฟุตบอลโลก 2014 ร้อยละ 41.4
บอกว่า บราซิล
รองลงมาคือ สเปน (ร้อยละ 18.9) และเยอรมัน (ร้อยละ 16.3)
 
                  ส่วนกิจกรรมที่คิดว่าจะทำมากที่สุดในการชมการแข่งขันฟุตบอลโลก
2014 คือ กินขนมขบเขี้ยว (ร้อยละ 38.2)
รองลงมาคือ ดื่มเหล้า หรือ เบียร์ (ร้อยละ
27.1) ส่งไปรษณียบัตร / กิจกรรมทายผลอื่นๆ (ร้อยละ 21.4) ดื่มน้ำอัดลม (ร้อยละ 20.9)
และเล่นพนันกับโต๊ะบอลหรือกับ เพื่อน (ร้อยละ 18.2)
 
                 เมื่อถามแฟนบอลว่าจะเล่นพนันฟุตบอล ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 หรือไม่ ส่วนใหญ่
ร้อยละ 81.5 จะไม่เล่น ขณะที่ร้อยละ 18.5 คาดว่าจะเล่น
ในจำนวนนี้ร้อยละ 7.8 จะเล่นเดิมพันกับเพื่อน ขณะที่ร้อยละ
7.5 จะเล่นกับโต๊ะบอล / ผ่านช่องทางออนไลน์ และร้อยละ 3.2 จะเล่นทั้ง 2 แบบ เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มผู้ที่ระบุว่า
จะเล่นพนันฟุตบอลพบว่า เป็นกลุ่มเยาวชนอายุ 18 - 25 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 6.1)
รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 26-35 ปี
(ร้อยละ 5.8) กลุ่มอายุ 36-45 ปี (ร้อยละ 3.8) และกลุ่มอายุ 46 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 2.8) โดยจำนวนเงินที่คาดว่าจะเล่น
ต่อครั้งมากที่สุดคือ ไม่เกิน 100 บาท (ร้อยละ 30.5)
รองลงมาคือ 101-500 บาท (ร้อยละ 28.3) 501-1,000 บาท
(ร้อยละ 21.2) และ 1,000 บาทขึ้นไป (ร้อยละ 20.0)
 
                 สุดท้ายเมื่อถามถึงสาเหตุที่ทำให้ทีมบอลชายไทย ยังไม่ได้ไปบอลโลก แฟนบอลให้ความเห็นว่า
ฟุตบอลไทยไม่มีความเป็นมืออาชีพ ไม่พัฒนา ทัศนคติแย่ ไม่มีความสามัคคี (ร้อยละ 30.1)
รองลงมา คือปัญหา
ภายในสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย นายกฯสมาคม การคอร์รัปชั่น (ร้อยละ 28.2) และศักยภาพของนักกีฬาฟุตบอล
ทักษะ เทคนิค รูปร่าง (ร้อยละ 19.3)
 
 
                 ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
 
             1. การติดตามรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014

 
ร้อยละ
จะติดตามชม
โดย
ติดตามชมบางคู่เฉพาะทีมเชียร์ และทีมใหญ่ๆ
ร้อยละ 57.0
 
ติดตามชมทุกคู่ที่สามารถดูได้
ร้อยละ 41.5
98.5
จะไม่ติดตามชมเพราะต้องเรียน ทำงาน
1.5
 
 
             2. ท่านจะทำอย่างไร เมื่อฟุตบอลโลก 2014 ทั้ง 64 แมตช์ จะถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวีแค่ 22 แมตช์

 
ร้อยละ
จะดูแค่ทางฟรีทีวีที่ถ่ายทอดสด
53.3
จะดูผ่านทางอินเทอร์เน็ต
21.7
จะไปดูตามร้านอาหาร / ผับ บาร์ / ลานกิจกรรมถ่ายทอดสด
9.3
มีกล่องบอลโลกของ RS อยู่แล้ว
8.2
จะซื้อกล่องบอลโลกของ RS
7.5
 
 
             3. ทีมชาติที่แฟนบอลไทยเชียร์มากที่สุดในฟุตบอลโลก 2014 (5 อันดับแรก)

 
ร้อยละ
บราซิล (เจ้าภาพ)
27.7
สเปน
16.9
อังกฤษ
16.5
เยอรมัน
15.0
อาร์เจนตินา
7.3
 
 
             4. ทีมชาติที่แฟนบอลไทยคาดว่าจะได้แชมป์ฟุตบอลโลก 2014 (5 อันดับแรก)

 
ร้อยละ
บราซิล (เจ้าภาพ)
41.4
สเปน
18.9
เยอรมัน
16.3
อาร์เจนตินา
7.1
อังกฤษ
5.6
 
 
             5. กิจกรรมที่คิดว่าจะทำในการชมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
                  (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
กินขนมขบเขี้ยว
38.2
ดื่มเหล้า/เบียร์
27.1
ส่งไปรษณียบัตร / กิจกรรมทายผลอื่นๆ
21.4
ดื่มน้ำอัดลม
20.9
เล่นพนันกับโต๊ะบอลหรือกับเพื่อน
18.2
สั่งอาหารฟาสต์ฟู้ดมากิน
10.6
สูบบุหรี่
8.0
กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
6.8
ดื่มกาแฟ
6.4
 
 
             6. การเล่นพนันฟุตบอล ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014

 
ร้อยละ
คาดว่าจะเล่น
โดย
เล่นเดิมพันกับเพื่อน
ร้อยละ 7.8
 
เล่นกับโต๊ะบอล / ผ่านช่องทางออนไลน์
ร้อยละ 7.5
 
เล่นทั้ง 2 แบบ
ร้อยละ 3.2
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มผู้ที่ระบุว่าจะเล่นพนันฟุตบอลร้อยละ 18.5 พบว่า
  เป็นผู้ที่มีอายุ 18-25 ปี ร้อยละ 6.1
                   26-35 ปี ร้อยละ 5.8
                   36-45 ปี ร้อยละ 3.8
                   46 ปีขึ้นไป ร้อยละ 2.8
18.5
ไม่เล่นพนันอยู่แล้ว
81.5
 
 
             7. จำนวนเงินที่คาดว่าจะเล่นพนันฟุตบอลประมาณกี่บาทต่อครั้ง
                  (เป็นคำถามปลายเปิดถามเฉพาะผู้ที่คาดว่าจะเล่นพนัน)

 
ร้อยละ
ไม่เกิน 100 บาท
30.5
101-500 บาท
28.3
501-1,000 บาท
21.2
มากกว่า 1,000 บาท
20.0
 
 
             8. สาเหตุที่ทำให้ทีมบอลชายไทย ยังไม่ได้ไปบอลโลก
                  (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
ฟุตบอลไทยไม่มีความเป็นมืออาชีพ ไม่พัฒนา ทัศนคติแย่ ไม่มีความสามัคคี
30.1
ปัญหาภายในสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย นายกฯสมาคม การคอร์รัปชั่น
28.2
ศักยภาพของนักกีฬาฟุตบอล ทักษะ เทคนิค รูปร่าง
19.3
ระบบเส้นสาย การอุปถัมภ์ ขาดระเบียบ การฝึกซ้อม
16.1
การควบคุมอารมณ์ ใจร้อน การทะเลาะวิวาทในสนาม ไม่มีน้ำใจนักกีฬา
3.5
การขาดผู้ฝึกสอนที่มีฝีมือ มีประสบการณ์ในระดับชาติ
2.8
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                 1. เพื่อต้องการทราบถึงการติดตามการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014
                 2. เพื่อสะท้อนถึงทีมที่เชียร์และทีมที่คาดว่าจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก 2014
                 3. เพื่อต้องการทราบถึงกิจกรรมที่ทำในช่วงฟุตบอลโลก 2014
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จากสนามกีฬาและลานกีฬาต่างๆ ทั้งสิ้น 12 แห่ง ได้แก่ ลานกีฬาใต้สะพานพระราม 8 ลานกีฬาใต้สะพานสาทร
สนามกีฬาการท่าเรือ สนามกีฬาคลองจั่น สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมด สนามกีฬาไทยญี่ปุ่น-ดินแดง สนามกีฬาธูปะเตมีย์
สนามกีฬาสมุทรปราการ สนามกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) สนามศุภชลาศัย สนามเอสซีจี สเตเดี้ยม และศูนย์เยาวชน
ทวีวัฒนา ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,129 คน เป็นชายร้อยละ 91.9 และหญิง ร้อยละ 8.1
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ซึ่งเป็นข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามแบบปลายเปิด (Open Ended) จากนั้นคณะนักวิจัย
ได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2557
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 5 มิถุนายน 2557
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
1,038
91.9
             หญิง
91
8.1
รวม
1,129
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
371
32.8
             26 – 35 ปี
353
31.3
             36 – 45 ปี
231
20.5
             46 ปีขึ้นไป
174
15.4
รวม
1,129
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
562
49.8
             ปริญญาตรี
490
43.4
             สูงกว่าปริญญาตรี
77
6.8
รวม
1,129
100.0
อาชีพ:
   
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสากิจ
165
14.6
             พนักงาน / ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
402
35.6
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
151
13.4
             เจ้าของกิจการ
37
3.3
             รับจ้างทั่วไป
125
11.1
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
15
1.3
             นักศึกษา
197
17.4
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
37
3.3
รวม
1,129
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776