analyticstracking
หัวข้อ   “ ที่สุดแห่งปี 2558 ”
 
 
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง
“ที่สุดแห่งปี 2558” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 1,189 คน มีรายละเอียดดังนี้
 
1. ข่าวในประเทศที่สนใจ ติดตาม และเกาะติดมากที่สุดในรอบปีนี้
    10 อันดับแรก คือ


ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 

อันดับ
 
ร้อยละ
อันดับ 1
เหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์
71.6
อันดับ 2
ข่าวการจัดงาน Bike for Mom /Bike for Dad
65.5
อันดับ 3
อาการป่วยของ ปอ ทฤษฎี
50.5
อันดับ 4
การก่อการร้ายของกลุ่ม IS
37.6
อันดับ 5
ข่าวการทุจริตกรณีอุทยานราชภักดิ์
37.1
อันดับ 6

คดีหมิ่นเบื้องสูงของ พ.ต.ต.ปรากรม-นายสุริยัน (หมอหยอง)
และนายจิรวงศ์
36.1
อันดับ 7
น.ส. ยิ่งลักษณ์ ขึ้นศาลคดีโกงจำนำข้าว
33.4
อันดับ 8
ขบวนการค้ามนุษย์ชาว "โรฮีนจา"
33.3
อันดับ 9
ข่าวแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล
24.9
อันดับ 10
คดีบุกรุกที่ดินป่าสงวน (เขาใหญ่)
20.7
 
 
 
             2. ข่าว/ เหตุการณ์ในประเทศไทยที่ทำให้ปลาบปลื้มใจมากที่สุดในรอบปีนี้ 5 อันดับแรก คือ
                
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

อันดับ
 
ร้อยละ
อันดับ 1
การจัดกิจกรรม “Bike for Mom” และ “Bike for Dad”
ที่มีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
65.6
อันดับ 2
การที่พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีทรงมีพระอาการดีขึ้น
และเสด็จฯ ออกจาก รพ.ศิริราช ไปประทับวังไกลกังวล
13.0
อันดับ 3
การจัดกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ
10.7
อันดับ 4
ผลงานของนักฟุตบอลทีมชาติไทย
4.9
อันดับ 5
การดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าว
1.4
 
 
             3. ข่าว/เหตุการณ์ที่ทำให้เศร้าสลดใจมากที่สุดในรอบปีนี้ 5 อันดับแรก คือ
                
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

อันดับ
 
ร้อยละ
อันดับ 1
เหตุการณ์ระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์
70.2
อันดับ 2
ข่าวอาการป่วยของพระเอก ปอ ทฤษฎี สหวงษ์
6.8
อันดับ 3
เหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายหนุ่มวัย 19 ปี อย่างเหี้ยมโหด
จนเสียชีวิตที่จังหวัดกาญจนบุรี
5.4
อันดับ 4
ข่าวทุจริตเงินสร้างอุทยานราชภักดิ์
2.7
อันดับ 5
ข่าวคดีหมิ่นเบื้องสูงของ พ.ต.ต.ปรากรม-นายสุริยัน (หมอหยอง)
และนายจิรวงศ์
2.6
 
 
             4. ดารา/นักร้อง ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดในรอบปีนี้ 5 อันดับแรก คือ
                
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

ฝ่ายชาย
ฝ่ายหญิง
อันดับ 1
ปอ ทฤษฎี สหวงษ์
อันดับ 1
อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ
อันดับ 2
ณเดช คูกิมิยะ
อันดับ 2
ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์
อันดับ 3
เบิร์ด ธงชัย แมคอินไตย์
อันดับ 3
ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต
อันดับ 4
อาทิวราห์ คงมาลัย(ตูน Bodyslam)
อันดับ 4
ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่
อันดับ 5
มาริโอ้ เมาเร่อ
อันดับ 5
แอน ทองประสม
 
 
             5. บุคคลในวงการกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดในรอบปีนี้ 5 อันดับแรก คือ
                
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

อันดับ
 
ร้อยละ
อันดับ 1
ซิโก้ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง
45.6
อันดับ 2
เมย์ รัชนก อินทนนท์
16.8
อันดับ 3
บัวขาว บัญชาเมฆ
10.2
อันดับ 4
ชนาธิป สรงกระสินธ์
7.6
อันดับ 5
ปลื้มจิตร์ ถินขาว
5.0
 
 
             6. ประเภทกีฬาที่มีผลงานน่าประทับใจที่สุดในรอบปีนี้ 5 อันดับแรก คือ
                

อันดับ
 
ร้อยละ
อันดับ 1
ฟุตบอลชาย
52.3
อันดับ 2
วอลเลย์บอลหญิง
18.2
อันดับ 3
แบดมินตัน
9.0
อันดับ 4
มวยไทย
6.8
อันดับ 5
ฟุตบอลหญิง
1.9
อันดับ 5
มวยสากล
1.9
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับเรื่องที่สุดแห่งปี 2558 ในด้านต่างๆ เพื่อชี้ให้เห็นถึง
เรื่องและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตลอดปี 2558 ซึ่งอยู่ในความสนใจของประชาชน รวมถึงเพื่อสะท้อนมุมมอง
ความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกสาขาอาชีพที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล
โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นจึงสุ่มถนนและประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์
อย่างเป็นระบบ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,189 คน เป็นเพศชายร้อยละ 51.2 และเพศหญิงร้อยละ 48.8
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุ
คำตอบเองโดยอิสระ (Open Ended) จากนั้นจึงนำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 9 - 14 ธันวาคม 2558
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 27 ธันวาคม 2558
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
609
51.2
             หญิง
580
48.8
รวม
1,189
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
283
23.8
             31 – 40 ปี
253
21.3
             41 – 50 ปี
233
19.6
             51 – 60 ปี
228
19.2
             61 ปีขึ้นไป
192
16.1
รวม
1,189
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
814
68.4
             ปริญญาตรี
313
26.3
             สูงกว่าปริญญาตรี
62
5.3
รวม
1,189
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
119
10.0
             ลูกจ้างเอกชน
325
27.3
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว
354
29.8
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
48
4.0
             ทำงานให้ครอบครัว
17
1.4
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
184
15.5
             นักเรียน/ นักศึกษา
128
10.8
             ว่างงาน/ เกษตรกร
14
1.2
รวม
1,189
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776