เรียน ท่านผู้เข้าเยี่ยมชม
 
                   ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  ใคร่ขอเชิญชวนท่านร่วมเสนอแนะหัวข้อในการสำรวจ
โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อและประเด็นคำถามที่ท่านเห็นว่าน่าสนใจและจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง
ต่อไป
 
หัวข้อ/ประเด็น :
คำถามหลัก :
โดยคุณ :
E-mail :
  ex. xxx@hotmail.com
     
           
 
 
 ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ           
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)