Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 793 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
1
สังคม
2565
134
0
2
สังคม
2565
208
0
3
สังคม
2565
118
5.0
4
สังคม
2565
338
0
5
สังคม
2565
1,035
4.5
6
สังคม
2565
198
0
7
สังคม
2565
206
0
8
สังคม
2565
416
0
9
สังคม
2565
174
0
10
สังคม
2565
229
5.0
11
สังคม
2565
585
5.0
12
สังคม
2565
288
0
13
สังคม
2565
340
0
14
สังคม
2565
218
0
15
สังคม
2564
316
3.0
16
สังคม
2564
236
0
17
สังคม
2564
264
0
18
สังคม
2564
226
0
19
สังคม
2564
283
0
20
สังคม
2564
393
0
21
สังคม
2564
294
4.0
22
สังคม
2564
677
3.3
23
สังคม
2564
258
0
24
สังคม
2564
786
0
25
สังคม
2564
378
0
26
สังคม
2564
390
0
27
สังคม
2564
493
4.0
28
สังคม
2564
639
3.7
29
สังคม
2564
725
5.0
30
สังคม
2564
582
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม