Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 775 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
1
สังคม
2564
64
0
2
สังคม
2564
164
0
3
สังคม
2564
141
4.0
4
สังคม
2564
275
4.0
5
สังคม
2564
124
0
6
สังคม
2564
506
0
7
สังคม
2564
160
0
8
สังคม
2564
261
0
9
สังคม
2564
288
4.0
10
สังคม
2564
511
3.7
11
สังคม
2564
571
5.0
12
สังคม
2564
431
5.0
13
สังคม
2564
440
5.0
14
สังคม
2564
550
5.0
15
สังคม
2564
528
0
16
สังคม
2564
209
0
17
สังคม
2564
658
4.0
18
สังคม
2564
573
4.5
19
สังคม
2564
1,131
5.0
20
สังคม
2564
558
5.0
21
สังคม
2564
343
3.5
22
สังคม
2564
546
5.0
23
สังคม
2564
501
5.0
24
สังคม
2563
617
3.7
25
สังคม
2564
408
0
26
สังคม
2563
270
5.0
27
สังคม
2563
417
0
28
สังคม
2563
383
5.0
29
สังคม
2563
995
0
30
สังคม
2563
576
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม