Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 821 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
1
เศรษฐกิจ
2566
0
0
2
สังคม
2566
525
5.0
3
สังคม
2566
329
0
4
สังคม
2566
263
0
5
สังคม
2566
178
5.0
6
การเมือง
2566
193
5.0
7
สังคม
2566
214
0
8
สังคม
2566
224
0
9
สังคม
2566
197
0
10
สังคม
2566
205
0
11
สังคม
2566
300
5.0
12
สังคม
2566
281
0
13
สังคม
2566
346
0
14
สังคม
2566
1,334
4.0
15
สังคม
2566
258
0
16
สังคม
2565
263
0
17
สังคม
2565
196
4.0
18
สังคม
2565
216
0
19
สังคม
2565
224
0
20
สังคม
2565
274
0
21
สังคม
2565
201
0
22
สังคม
2565
192
0
23
สังคม
2565
263
0
24
สังคม
2565
322
0
25
สังคม
2565
764
0
26
สังคม
2565
209
0
27
สังคม
2565
211
0
28
สังคม
2565
261
4.0
29
สังคม
2565
527
0
30
สังคม
2565
1,446
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม