Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 823 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
1
เศรษฐกิจ
2567
2,875
4.9
2
เศรษฐกิจ
2567
2,875
4.9
3
เศรษฐกิจ
2566
2,875
4.9
4
สังคม
2566
2,889
4.9
5
สังคม
2566
2,895
4.9
6
สังคม
2566
2,882
4.9
7
สังคม
2566
14,323
4.9
8
การเมือง
2566
2,887
4.9
9
สังคม
2566
2,877
4.9
10
สังคม
2566
2,876
4.9
11
สังคม
2566
2,877
4.9
12
สังคม
2566
2,879
4.9
13
สังคม
2566
2,877
4.9
14
สังคม
2566
2,876
4.9
15
สังคม
2566
2,877
4.9
16
สังคม
2566
2,891
4.9
17
สังคม
2566
2,875
4.9
18
สังคม
2565
2,875
4.9
19
สังคม
2565
2,875
4.9
20
สังคม
2565
2,876
4.9
21
สังคม
2565
2,875
4.9
22
สังคม
2565
2,876
4.9
23
สังคม
2565
2,875
4.9
24
สังคม
2565
2,875
4.9
25
สังคม
2565
2,875
4.9
26
สังคม
2565
2,877
4.9
27
สังคม
2565
2,883
4.9
28
สังคม
2565
2,878
4.9
29
สังคม
2565
2,879
4.9
30
สังคม
2565
2,876
4.9
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม