หัวข้อ   “ คนกรุงกับเทศกาลสงกรานต์ 2557
คนกรุงเทพฯ 61% คาดสงกรานต์ปีนี้จะไม่คึกคัก บอกอยากเล่นสาดน้ำกับยิ่งลักษณ์ และ ณเดชน์ มากที่สุด
ระบุถนนข้าวสารน่าเล่นน้ำมากที่สุด แต่กว่า 60% กังวลอุบัติเหตุการเดินทาง และไม่เชื่อมั่นมาตรการ
ลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิต 7 วันอันตราย
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 เนื่องในวันที่ 13 - 15 เมษายน ที่จะถึงนี้ตรงกับเทศกาลสงกรานต์
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้สำรวจความคิดเห็นประชาชน
เรื่อง “คนกรุงกับเทศกาลสงกรานต์ 2557” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนอายุ 18 ปี
ขึ้นไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,184 คนพบว่า
คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 61.2 คาดว่าเทศกาลสงกรานต์ปีนี้จะไม่ค่อยคึกคักเมื่อเทียบ
กับปีที่แล้ว
ขณะที่ร้อยละ 34.0 คาดว่าจะคึกคักพอๆ กับปีที่แล้ว มีเพียงร้อยละ 4.8
ที่คาดว่าจะคึกคักมากกว่าปีที่แล้ว
 
                  ด้านการวางแผนเดินทางในวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์
ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.3 บอกว่าไม่มีแผนที่จะเดินทาง
ขณะที่ร้อยละ 41.7 มีแผนที่จะ
เดินทาง โดยในจำนวนนี้ ร้อยละ 24.9 จะกลับไปจังหวัดบ้านเกิด / เยี่ยมญาติ และร้อยละ
14.8 จะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด ที่เหลือร้อยละ 2.0 จะไปต่างประเทศ
 
                 นอกจากนี้เมื่อถามถึงกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ที่คาดว่าจะทำแน่นอน
ในปีนี้พบว่า ร้อยละ 44.9 จะทำบุญ /สรงน้ำพระ เนื่องในวันปีใหม่ไทย
รองลงมา
ร้อยละ 29.8 จะรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ และร้อยละ 18.0 จะเล่นสาดน้ำ ขณะที่ร้อยละ 7.3
จะไม่ทำอะไรเลย
 
                  ส่วนสถานที่ที่นึกถึงเป็นอันดับแรก เมื่อพูดถึงการเล่นน้ำเทศกาล
สงกรานต์คือ ถนนข้าวสาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 34.0)
รองลงมาเป็น
คูเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ร้อยละ 17.2) และถนนสีลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 16.1)
โดยเรื่องที่กังวลมากที่สุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์คือ อุบัติเหตุทางจราจร การเดินทาง (ร้อยละ 60.9) รองลงมาคือ การเมาสุราและการทะเลาะวิวาท (ร้อยละ 49.5) และการ
ลวนลามและล่วงเกินทางเพศ / การแต๊ะอั๋ง (ร้อยละ 39.6)
 
                  สำหรับนักการเมืองที่อยากไปเล่นสาดน้ำสงกรานต์ด้วยมากที่สุดอันดับแรกคือ นางสาวยิ่งลักษณ์
ชินวัตร (ร้อยละ 32.9)
รองลงมาคือ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ (ร้อยละ 27.1) และนายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ (ร้อยละ 14.7)
ส่วนนักแสดง นักร้อง ที่อยากเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยมากที่สุดคือ ณเดชน์ คูกิมิยะ (ร้อยละ 12.5) รองลงมา คือ
โป๊บธนวรรธน์ วรรธนะภูติ (ร้อยละ 8.7) และพลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ (ร้อยละ 8.5)
 
                  สุดท้ายเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นต่อมาตรการรณรงค์ 7 วันอันตรายของภาครัฐ จะช่วยลดอุบัติเหตุ
และการเสียชีวิตให้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาได้หรือไม่ ร้อยละ 60.5 ไม่เชื่อมั่นว่าจะทำได้
ขณะที่ร้อยละ 39.5 เชื่อมั่นว่า
จะทำได้
 
 
                 ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
 
             1. เทศกาลสงกรานต์ปีนี้จะเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

 
ร้อยละ
คึกคักมากกว่า
4.8
คึกคักพอๆกับปีที่แล้ว
34.0
ไม่ค่อยคึกคัก
61.2
 
 
             2. การวางแผนจะเดินทางในวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์

 
ร้อยละ
ไม่มีแผนที่จะเดินทาง
58.3
มีแผนที่จะเดินทาง
โดย
จะกลับไปจังหวัดบ้านเกิด / เยี่ยมญาติ
ร้อยละ 24.9
 
จะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด
ร้อยละ 14.8
 
จะไปต่างประเทศ
ร้อยละ 2.0
41.7
 
 
             3. กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ที่คาดว่าจะทำแน่นอนในปีนี้

 
ร้อยละ
ทำบุญ /สรงน้ำพระ เนื่องในวันปีใหม่ไทย
44.9
รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่
29.8
เล่นสาดน้ำ
18.0
ไม่ทำอะไรเลย
7.3
 
 
             4. สถานที่ที่นึกถึงเป็นอันดับแรก เมื่อพูดถึงการเล่นน้ำเทศกาลสงกรานต์ (5 อันดับแรก)

 
ร้อยละ
ถนนข้าวสาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
34.0
คูเมือง จังหวัดเชียงใหม่
17.2
ถนนสีลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
16.1
พัทยา / บางแสน จังหวัดชลบุรี
10.0
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
4.8
 
 
             5. เรื่องที่กังวลมากที่สุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์  (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
อุบัติเหตุทางจราจร การเดินทาง
60.9
การเมาสุราและการทะเลาะวิวาท
49.5
การลวนลามและล่วงเกินทางเพศ การแต๊ะอั๋ง
39.6
การเล่นสงกรานต์แบบรุนแรงเกินขอบเขต
36.7
การแสดงออกที่ไม่เหมาะสมขัดต่อวัฒนธรรมไทย เช่น แต่งตัวโป๊
การทำอนาจารตามที่สาธารณะ เต้นโชว์ยั่วยวน
36.0
การชุมนุมประท้วงที่รุนแรงบานปลาย
27.7
 
 
             6. นักการเมืองที่อยากไปเล่นสาดน้ำสงกรานต์ด้วยมากที่สุด(5 อันดับแรก)
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
32.9
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
27.1
นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์
14.7
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
12.2
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
5.1
 
 
             7. นักร้อง นักแสดง ที่อยากเล่นสาดน้ำสงกรานต์ด้วยมากที่สุด(5 อันดับแรก)
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
ณเดชน์ คูกิมิยะ
12.5
ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ (โป๊บ)
8.7
เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ (พลอย)
8.5
พัชราภา ไชยเชื้อ (อั้ม)
8.2
อุรัสยา เสปอร์บันด์ (ญาญ่า)
7.8
 
 
             8. ความเชื่อมั่นต่อมาตรการรณรงค์ 7 วันอันตรายของภาครัฐ จะช่วยลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิต
                 ให้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาได้หรือไม่

 
ร้อยละ
ไม่เชื่อมั่นว่าจะทำได้
60.5
เชื่อมั่นว่าจะทำได้
39.5
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                 1. เพื่อสะท้อนความเห็นที่มีต่อการวางแผนท่องเที่ยว กิจกรรม และเรื่องที่กังวลมากที่สุดในช่วง
                     เทศกาลสงกรานต์
                 2. เพื่อสะท้อนถึงมาตรการรณรงค์ 7 วันอันตรายของภาครัฐ ว่าจะช่วยลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิต
                     ให้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร
จำนวน 24 เขต จาก 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ คลองเตย คลองสาน คันนายาว จตุจักร จอมทอง
ดอนเมือง ดินแดง ทวีวัฒนา ทุ่งครุ บางเขน บางแค บางซื่อ บางนา บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบ พระนคร
ภาษีเจริญ ราชเทวี ลาดกระบัง สวนหลวง และสาทร ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)
จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,184 คน เป็นชายร้อยละ 49.4
และหญิงร้อยละ 50.6
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ซึ่งเป็นข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามแบบปลายเปิด (Open Ended) จากนั้นคณะนักวิจัย
ได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 28- 31 มีนาคม 2557
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 8 เมษายน 2557
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
585
49.4
             หญิง
599
50.6
รวม
1,184
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
302
25.5
             26 – 35 ปี
325
27.4
             36 – 45 ปี
282
23.8
             46 ปีขึ้นไป
275
23.3
รวม
1,184
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
660
55.8
             ปริญญาตรี
435
36.7
             สูงกว่าปริญญาตรี
89
7.5
รวม
1,184
100.0
อาชีพ:
   
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสากิจ
213
18.0
             พนักงาน / ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
329
27.7
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
234
19.8
             เจ้าของกิจการ
48
4.1
             รับจ้างทั่วไป
134
11.3
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
79
6.7
             นักศึกษา
130
11.0
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
17
1.4
รวม
1,184
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776