หัวข้อ   “ คนกรุงกับเทศกาลปีใหม่ 2558
คนกรุงฯ 68.2% มีแผนจะเดินทางในช่วงปีใหม่ 63.0% ชี้น้ำมันถูกทำให้อยากไปเที่ยวมากขึ้น แต่กังวลอุบัติเหตุ
การจราจรติดขัด เผยอยากเคาท์ดาวน์ กับ พลเอก ประยุทธ์ และ อั้ม พัชราภา มากที่สุด
ขอของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลช่วยปฏิรูปปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาคอร์รัปชั่นให้สำเร็จ
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจ
ความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “คนกรุงกับเทศกาลปีใหม่ 2558” โดยเก็บข้อมูล
กับประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน 1,207 คน พบว่า คนกรุงเทพฯ
ส่วนใหญ่ร้อยละ 30.5 เห็นว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้
จะคึกคักพอๆกับปีที่แล้ว
ใกล้เคียงกับร้อยละ 30.2 ที่เห็นว่าจะคึกคักมากกว่าปีที่แล้ว
ขณะที่ร้อยละ 29.5 เห็นว่าจะคึกคักน้อยกว่าปีที่แล้ว ที่เหลือร้อยละ 9.8 เห็นว่าจะซึมๆ
ไม่คึกคัก
 
                  เมื่อถามว่าราคาน้ำมันที่ถูกลงมีผลช่วยทำให้อยากไปท่องเที่ยว
ในช่วงเทศกาลปีใหม่เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.0
บอกว่ามีผลมากถึงมากที่สุด
ขณะที่ร้อยละ 37.0 บอกว่ามีผลน้อยถึงน้อยที่สุด
 
                  ทั้งนี้เมื่อถามต่อว่ามีแผนจะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 2558 หรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 68.2 ระบุว่ามีแผนจะเดินทาง โดย
ในจำนวนนี้จะกลับไปจังหวัดบ้านเกิด / เยี่ยมญาติ (ร้อยละ 28.8) รองลงมา
จะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด (ร้อยละ 25.5) และจะท่องเที่ยวอยู่ในกรุงเทพฯ
(ร้อยละ 12.4)
ขณะที่ร้อยละ 31.8 ไม่มีแผนจะเดินทาง คิดว่าจะอยู่บ้าน /เลี้ยงฉลอง
ที่บ้านไม่ออกไปไหน
 
                  สำหรับจังหวัดที่อยากจะไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 มากที่สุดคือ
เชียงใหม่ (ร้อยละ 42.0)
รองลงมาคือ แม่ฮ่องสอน (ร้อยละ 8.1) และเชียงราย (ร้อยละ 6.9)
 
                  ส่วนเรื่องที่กังวลมากที่สุด หากต้องเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่คือ อุบัติเหตุ
บนท้องถนน (ร้อยละ 39.5)
รองลงมาคือ การจราจรติดขัด (ร้อยละ 38.3) และความแออัดของคนในสถานที่เที่ยว
(ร้อยละ 11.6)
 
                  เมื่อถามว่านักการเมืองที่อยากจะร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ 2558 (เคาท์ดาวน์) ด้วยมากที่สุดคือ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ร้อยละ 44.3)
รองลงมาคือ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (ร้อยละ 22.9) และนายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ (ร้อยละ 14.9)
 
                  นอกจากนี้เมื่อถามต่อว่าดารานักแสดงที่อยากจะร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ 2558 (เคาท์ดาวน์)
ด้วยมากที่สุดคือ อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ (ร้อยละ 19.0)
รองลงมาคือ ณเดชน์ คูกิมิยะ (ร้อยละ 13.6) และ
ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ (ร้อยละ 8.0)
 
                 สุดท้ายเมื่อถามว่าปัญหาใดที่อยากให้รัฐบาลปฏิรูปให้สำเร็จมากที่สุดเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่
ให้คนไทยคือ ปัญหาเศรษฐกิจ (ร้อยละ 61.1)
รองลงมาคือ ปัญหาการคอร์รัปชั่น (ร้อยละ 49.0) และปัญหา
ความแตกแยกในสังคม (ร้อยละ 37.3)
 
 
                 โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
 
             1. บรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

 
ร้อยละ
คึกคักมากกว่าปีที่แล้ว
30.2
คึกคักพอๆกับปีที่แล้ว
30.5
คึกคักน้อยกว่าปีที่แล้ว
29.5
ซึมๆ ไม่คึกคัก
9.8
 
 
             2. ราคาน้ำมันถูกลงมีผลช่วยทำให้อยากไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด

 
ร้อยละ
มีผลมากถึงมากที่สุด
(โดยแบ่งเป็นมีผลมากร้อยละ 53.5 และมีผลมากที่สุดร้อยละ 9.5)
63.0
มีผลน้อยถึงน้อยที่สุด
(โดยแบ่งเป็นมีผลน้อยร้อยละ 32.6 และมีผลน้อยที่สุดร้อยละ 4.4)
37.0
 
 
             3. ความตั้งใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558

 
ร้อยละ
มีแผนจะเดินทาง
โดย คิดว่าจะกลับไปจังหวัดบ้านเกิด / เยี่ยมญาติ ร้อยละ 28.8
  คิดว่าจะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด ร้อยละ 25.5
  คิดว่าจะเที่ยวอยู่ในกรุงเทพฯ เช่นห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 12.4
  คิดว่าจะไปต่างประเทศ ร้อยละ 1.5
68.2
ไม่มีแผนจะเดินทาง คิดว่าจะอยู่บ้าน /เลี้ยงฉลองที่บ้านไม่ออกไปไหน
31.8
 
 
             4. จังหวัดที่อยากจะไปท่องเที่ยวมากที่สุด ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558
                 (5 อันดับแรก)

 
ร้อยละ
เชียงใหม่
42.0
แม่ฮ่องสอน
8.1
เชียงราย
6.9
เพชรบูรณ์
6.2
นครราชสีมา
5.4
 
 
             5. เรื่องที่ท่านกังวลมากที่สุด หากต้องเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่

 
ร้อยละ
อุบัติเหตุบนท้องถนน
39.5
การจราจรที่ติดขัด
38.3
ความแออัดของคนในสถานที่เที่ยว
11.6
ที่พัก อาหาร ราคาแพง
9.1
การก่อการร้าย วางระเบิด สร้างสถานการณ์
1.5
 
 
             6. นักการเมืองที่อยากจะร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ 2558 (เคาท์ดาวน์) ด้วยมากที่สุด (5 อันดับแรก)
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
44.3
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
22.9
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
14.9
นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์
6.5
นางปวีณา หงสกุล
2.7
 
 
             7. ดารานักแสดงที่อยากจะร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ 2558 (เคาท์ดาวน์) ด้วยมากที่สุด (5 อันดับแรก)
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
พัชราภา ไชยเชื้อ (อั้ม)
19.0
ณเดชน์ คูกิมิยะ (แบรี่)
13.6
อุรัสยา เสปอร์บันด์ (ญาญ่า)
8.0
ธงไชย แมคอินไตย์ (เบิร์ด)
5.6
ศุกลวัฒน์ คณารศ (เวียร์)
4.9
 
 
             8. ปัญหาที่อยากให้รัฐบาลปฏิรูปให้สำเร็จมากที่สุดเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทย
                 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
ปัญหาเศรษฐกิจ
61.1
ปัญหาการคอร์รัปชั่น
49.0
ปัญหาความแตกแยกในสังคม
37.3
ปัญหากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
26.9
ปัญหาการศึกษา การเรียนรู้
24.7
ปัญหาราคาพลังงาน
23.2
ปัญหาพื้นที่ชายแดนใต้
22.2
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  - เพื่อสะท้อนถึงการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558
                  - เพื่อสะท้อนถึงสถานที่ที่อยากไปท่องเที่ยว และเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558
                  - เพื่อสะท้อนถึงปัญหาที่อยากให้รัฐบาลปฏิรูปให้สำเร็จมากที่สุดเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทย
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร
จำนวน 24 เขต จาก 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ คลองเตย ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ทวีวัฒนา ทุ่งครุ
บางกอกน้อย บางกะปิ บางเขน บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก ปทุมวัน ประเวศ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ ราชเทวี
ราษฎร์บูรณะ ลาดกระบัง สวนหลวง สะพานสูง และสาทร ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)
จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,207 คน เป็นชายร้อยละ 51.5และหญิงร้อยละ 48.5
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และข้อคำถามปลายเปิด (Open Ended) จากนั้น
ได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 15 – 17 ธันวาคม 2557
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 24 ธันวาคม 2557
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
622
51.5
             หญิง
585
48.5
รวม
1,207
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
290
24.0
             31 – 40 ปี
245
20.3
             41 – 50 ปี
263
21.8
             51 – 60 ปี
228
18.9
             61 ปีขึ้นไป
181
15.0
รวม
1,207
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
764
63.3
             ปริญญาตรี
377
31.2
             สูงกว่าปริญญาตรี
66
5.5
รวม
1,207
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
176
14.6
             ลูกจ้างเอกชน
285
23.6
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
395
32.6
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
76
6.3
             ทำงานให้ครอบครัว
12
1.0
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
131
10.9
             นักเรียน/ นักศึกษา
106
8.8
             ว่างงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม
26
2.2
รวม
1,207
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776