หัวข้อ   “ เรื่องที่เด็กๆ อยากบอกในวันเด็กแห่งชาติ
เด็ก 88.9 % รับรู้และรับทราบเรื่องค่านิยมหลัก 12 ประการ
51.5 % วอนผู้ใหญ่ใกล้ตัวแก้ไข เรื่องการดื่มเหล้า/ สูบบุหรี่/ เล่นการพนัน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
34.0 % อยากให้พ่อแม่พาไปเที่ยวสวนสนุก สวนสยาม ดรีมเวิลด์ มากที่สุด
ไอแพด สมาร์ตโฟน โน้ตบุ๊ก ยังคงเป็นของขวัญที่เด็กสมัยนี้อยากได้มากที่สุด
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                  เนื่องด้วยวันเสาร์ที่ 10 มกราคมนี้ ตรงกับวันเด็กแห่งชาติ กรุงเทพโพลล์
โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ได้สำรวจความคิดเห็นของเด็กๆ ในเรื่อง
“เรื่องที่เด็กๆ อยากบอกในวันเด็กแห่งชาติ” โดยเก็บข้อมูลจากเด็กที่มีอายุ 6-14 ปี
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,210 คน พบว่า
 
                  วันเด็กปีนี้ เด็กๆ ร้อยละ 34.0 อยากให้ผู้ปกครองพาไปเที่ยว
สวนสนุกมากที่สุด
รองลงมาร้อยละ 13.7 อยากให้พาไปท้องฟ้าจำลอง/พิพิธภัณฑ์
และร้อยละ 12.3 อยากให้พาไปเที่ยวสวนสัตว์
 
                  ทั้งนี้เมื่อโตขึ้นเด็กๆ ร้อยละ 14.0 ใฝ่ฝันอยากเป็นทหาร รองลงมา
ร้อยละ 12.1 ใฝ่ฝันอยากเป็น ครู/อาจารย์ และร้อยละ 9.9 ใฝ่ฝันอยากเป็น แพทย์/เภสัชกร
 
                  ส่วนของขวัญวันเด็กที่อยากได้จากพ่อแม่ ผู้ปกครองมากที่สุด คือ
ไอแพด/สมาร์ตโฟน (ร้อยละ 29.2)
รองลงมาอยากได้ คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก
(ร้อยละ 22.2) และอุปกรณ์กีฬา/ชุดกีฬา (ร้อยละ 9.3)
 
                  สำหรับตัวการ์ตูนที่เด็กๆ ชื่นชอบมากที่สุด คือ โดราเอม่อน (ร้อยละ 37.8) รองลงมา คือ เบ็นเท็น
(ร้อยละ 9.6) และ บาร์บี้ (ร้อยละ 6.9)
 
                  เมื่อถามถึงเรื่องที่เด็กๆ อยากให้ผู้ใหญ่ใกล้ตัวแก้ไขมากที่สุดเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ คือ
เรื่องการดื่มเหล้า/ สูบบุหรี่/ เล่นการพนัน (ร้อยละ 51.5) และเรื่องความไม่สามัคคีปรองดอง / ทะเลาะกัน
(ร้อยละ 48.8)
 
                  สุดท้ายเมื่อถามว่าเคยได้ยิน/รับทราบเรื่อง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการหรือไม่ เด็กๆ
ร้อยละ 88.9 ระบุว่าได้ยิน/รับทราบ ในจำนวนนี้ร้อยละ 33.5 ทราบจากคุณครูให้ท่องในโรงเรียน
รองลงมา
ร้อยละ 18.0 ทราบจากรายการทีวี/วิทยุ และร้อยละ 16.2 ทราบจากการติดบอร์ดในโรงเรียน ขณะที่มีเพียงร้อยละ 11.1 เท่านั้นที่ระบุว่าไม่เคยได้ยิน/ไม่ทราบ
 
 
                 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
             1. สถานที่ที่เด็กๆ อยากให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง พาไปเที่ยวมากที่สุด

 
ร้อยละ
ไปเที่ยวสวนสนุก เช่น สวนสยาม ดรีมเวิลด์
34.0
ไปท้องฟ้าจำลอง/พิพิธภัณฑ์
13.7
ไปสวนสัตว์ เช่น เขาดิน ซาฟารีเวิลด์
12.3
ไปเดิน/เที่ยวห้างซื้อของเล่น
9.2
ไปดู รถถัง เครื่องบิน ปืนใหญ่
8.7
ไปตามสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ (พบดารา ตัวการ์ตูน ที่ชื่นชอบ)
8.3
ไปทำเนียบรัฐบาล ดูห้องทำงาน/นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี
4.2
ไปรับกระปุกออมสิน
2.1
อื่นๆ อาทิ ไปเที่ยวทะเล ไปต่างจังหวัด ไปทำบุญที่วัด ไปดูหนัง ฯลฯ
7.5
 
 
             2. อาชีพที่เด็กๆ ใฝ่ฝันอยากเป็นเมื่อโตขึ้น มากที่สุด 10 อันดับแรก

 
ร้อยละ
ทหาร
14.0
ครู/อาจารย์
12.1
แพทย์/เภสัชกร
9.9
ตำรวจ
8.8
นักกีฬา
8.6
ดารา/นักร้อง
7.2
พยาบาล
6.1
นักวิทยาศาสตร์
5.8
ศิลปิน/จิตรกร
4.4
เจ้าของกิจการ/นักธุรกิจ
4.1
 
 
             3. ของขวัญวันเด็กที่อยากได้จากพ่อแม่ ผู้ปกครองมากที่สุด

 
ร้อยละ
ไอแพด/สมาร์ตโฟน
29.2
คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก
22.2
อุปกรณ์กีฬา/ชุดกีฬา
9.3
จักรยาน
7.7
หุ่นยนต์/รถบังคับ/เครื่องบินบังคับ
6.7
เกมเพลย์ (PS)
6.2
ตุ๊กตา
4.5
ชุดระบายสี
3.8
หนังสือการ์ตูน/นิทาน
3.7
เสื้อผ้าสวยๆ เท่ ๆ
3.6
อื่นๆ อาทิ นาฬิกาข้อมือ เงิน ขนม ขอให้พ่อแม่รักตลอดไป ฯลฯ
3.1
 
 
             4. ตัวการ์ตูนที่เด็กๆ ชื่นชอบมากที่สุด 5 อันดับแรก (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
โดราเอม่อน
37.8
เบ็นเท็น
9.6
บาร์บี้
6.9
โคนัน
5.3
มิกกี้เม้าส์
5.1
 
 
             5. เรื่องที่เด็กๆ อยากให้ผู้ใหญ่ใกล้ตัวแก้ไขมากที่สุด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ

ต้องปรับปรุง
แก้ไข
(ร้อยละ)
ไม่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข
(ร้อยละ)
ไม่แน่ใจ/ไม่รู้
(ร้อยละ)
เรื่องการดื่มเหล้า/ สูบบุหรี่/ เล่นการพนัน
51.5
40.2
8.3
เรื่องความไม่สามัคคีปรองดอง / ทะเลาะกัน
48.8
38.3
12.9
เรื่องการใช้จ่าย/ใช้เงินฟุ่มเฟือย
42.6
45.0
12.4
เรื่องการไม่ซื่อสัตย์ / คดโกง
34.0
48.7
17.3
เรื่องการฝ่าฝืนกฎหมาย และกติกาของสังคม
(เช่น จราจร การเข้าคิว ฯลฯ)
31.9
53.8
14.3
เรื่องการศึกษา เรียนรู้ หาความรู้อยู่ตลอดเวลา
21.5
61.8
16.7
 
 
             6. การได้ยินและรับทราบ เรื่องค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.

 
ร้อยละ
ได้ยิน และรับทราบ
โดยรับทราบจาก  
  คุณครูให้ท่องในโรงเรียน ร้อยละ 33.5
  รายการทีวี/วิทยุ ร้อยละ 18.0
  ติดบอร์ดในโรงเรียน ร้อยละ 16.2
  การทำกิจกรรมในโรงเรียน ร้อยละ 9.9
  พ่อ/แม่/ ผู้ปกครอง ร้อยละ 6.3
  สติ๊กเกอร์ไลน์ ร้อยละ 2.5
  อื่นๆ อาทิ เว็ปไซต์ หนังสือพิมพ์ ป้ายประกาศ ฯลฯ ร้อยละ 2.5
88.9
ไม่เคยได้ยิน/ไม่ทราบ
11.1
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของเด็กอายุ 6 -14 ปี ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ที่เด็กอยากให้ผู้ปกครองพาไปเที่ยวในวันเด็ก อาชีพที่ใฝ่ฝัน ของขวัญที่เด็กอยากได้ ตัวการ์ตูนที่ชื่นชอบ ตลอดจนพฤติกรรมของผู้ใหญ่ในสังคมที่ควรปรับปรุง และการรับรู้เรื่องค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของเด็กให้ผู้ใหญ่ในสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อไป
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างเด็กอายุ 6-14 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น
ทั้งโรงเรียนในสังกัดรัฐบาล และสังกัดเอกชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสุ่มจากเขตการปกครองทั้งเขตชั้นใน
ชั้นกลางและชั้นนอก ได้แก่ เขตคลองสามวา ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ทุ่งครุ บางขุนเทียน บางเขน บางซื่อ บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม
ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบฯ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ สวนหลวง และ สาทร ส่วนปริมณฑลได้แก่
นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นจึง
สุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,210 คน เป็นเพศชายร้อยละ 50.4 และเพศหญิงร้อยละ 49.6
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างโดยตรง (Face to face interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด
(Open Ended) จากนั้นจึงได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 7 – 9 มกราคม 2557
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 10 มกราคม 2557
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
610
50.4
             หญิง
600
49.6
รวม
1,210
100.0
อายุ:
 
 
             6 – 8 ปี
371
30.7
             9 – 11 ปี
430
35.5
             12 – 14 ปี
409
33.8
รวม
1,210
100.0
การศึกษา:
 
 
             ประถมศึกษา
986
81.5
             มัธยมศึกษา
224
18.5
รวม
1,210
100.0
สังกัดของโรงเรียน:
 
 
             รัฐบาล
929
76.8
             เอกชน
281
23.2
รวม
1,210
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776