หัวข้อ   “ เยาวชนกับมุมมองเรื่องความรักในวันวาเลนไทน์
เยาวชน 45.1% ระบุ โรงเรียน/มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ยอดฮิตในการพบรักครั้งแรก
            24.5% บอกวันวาเลนไทน์ไม่ต้องการของอะไรแค่ได้อยู่ด้วยกันเห็นหน้ากันก็พอ
            รักแบบเข้าใจกัน ให้กำลังใจกันเป็นสไตล์ความรักของเยาวชนรุ่นใหม่
            ยก วุ้นเส้น–ชาคริต เป็นคู่รักดาราต้นแบบ น่าชื่นชม
            อยากเห็น อภิสิทธิ์ – ยิ่งลักษณ์ และ ประยุทธ์ – ยิ่งลักษณ์ มอบดอกไม้ให้แก่กัน
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                  กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจ
ความคิดเห็นของเยาวชน ในเรื่อง “เยาวชนกับมุมมองเรื่องความรักในวันวาเลนไทน์”
โดยเก็บข้อมูลจากเยาวชนที่มีอายุ 15 -24 ปี ในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 1,157 คน พบว่า
 
                  เยาวชนร้อยละ 45.1 ระบุว่าสถานที่ที่พบรักกับแฟน หรือคนที่
แอบชอบครั้งแรกคือ โรงเรียน/มหาวิทยาลัย
รองลงมาร้อยละ 19.3 คือสื่อออนไลน์
เช่น Facebook/Instragram และร้อยละ 5.8 คือ ในหมู่บ้าน /ซอยบ้านเดียวกัน ขณะที่
ร้อยละ 17.5 ระบุว่า ยังไม่มีแฟน/คนที่แอบชอบ
 
                  ทั้งนี้งบประมาณที่เตรียมไว้สำหรับซื้อของให้แฟน/คนรู้ใจ
หรือคนที่ แอบชอบในวันวาเลนไทน์นั้น เยาวชนร้อยละ 17.6 เตรียมไว้ประมาณ
401–600 บาท
รองลงมาร้อยละ 14.2 เตรียมไว้ประมาณ 801-1,000 บาท
และ ร้อยละ 8.6 เตรียมไว้ประมาณ 201-400 บาท ขณะที่ร้อยละ 37.2 ระบุว่าจะไม่ให้
ของขวัญวันวาเลนไทน์
 
                  เมื่อถามว่า “ของขวัญวันวาเลนไทน์ที่อยากได้จากแฟน/คนที่แอบชอบ มากที่สุดคืออะไร”
เยาวชนร้อยละ 24.5 ระบุว่าไม่ต้องการของอะไรแค่อยู่ด้วยกันเห็นหน้ากันก็พอ
รองลงมาร้อยละ 20.5 ระบุว่า
อยากไปเที่ยว ทานข้าว ดูหนังด้วยกัน และร้อยละ 13.8 อยากได้ดอกกุหลาบ/ดอกกุหลาบช่อโต
 
                  ส่วนคู่รักดาราที่เยาวชนเห็นว่าเป็นต้นแบบ/น่าชื่นชม คือ คู่ของ วุ้นเส้น–ชาคริต(ร้อยละ 18.6)
รองลงมาคือ คู่ของ คิมเบอร์ลี่ - หมาก ปริญ (ร้อยละ 10.1) และคู่ของ เอ๋ – ป๋อ (ร้อยละ 9.8)
 
                  สำหรับรูปแบบความรักในมุมมองของเยาวชนนั้น ร้อยละ 38.1 มีมุมมองว่า “รักแบบเข้าใจกัน
ให้กำลังใจกัน”
รองลงมาร้อยละ 19.4 คือ “รักแบบมีความจริงใจให้แก่กัน” และ ร้อยละ 12.3 คือ “รักแบบมีขอบเขต
ไม่ชิงสุกก่อนห่าม”
 
                  ด้านคุณสมบัติของคนที่คิดจะแต่งงานด้วย/อยากได้เป็นคู่ครอง เยาวชนร้อยละ 35.9 ระบุว่า
ต้องซื่อสัตย์ รักเดียวใจเดียว
รองลงมาร้อยละ 22.2 ระบุว่าต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน และร้อยละ 14.1 ระบุว่าต้องดูแล
เอาใจใส่คอยเทคแคร์กัน
 
                  สุดท้ายคู่ปรับทางการเมืองที่เยาวชนอยากให้ทั้งคู่มอบดอกกุหลาบให้แก่กันในวันวาเลนไทน์
มากที่สุดคือ นายอภิสิทธิ์–น.ส.ยิ่งลักษณ์ (ร้อยละ 29.4)
รองลงมาด้วยสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือ พล.อ.ประยุทธ์
–น.ส.ยิ่งลักษณ์ (ร้อยละ 29.1) และ พล.อ.ประยุทธ์ - นักข่าว (ร้อยละ 17.5)
 
 
                 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
             1. สถานที่ที่พบรักกับแฟนหรือคนที่แอบชอบในครั้งแรก คือ

 
ร้อยละ
โรงเรียน/มหาวิทยาลัย
45.1
สื่อออนไลน์ เช่น Facebook/Instragram
19.3
ในหมู่บ้าน/ซอยบ้านเดียวกัน
5.8
ที่ทำงาน
3.6
ผับ/สถานบันเทิง
2.2
ห้างสรรพสินค้า
2.0
อื่นๆ อาทิ ที่เรียนพิเศษ สยาม BTS/MRT สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ
4.5
ยังไม่มีแฟน/คนที่แอบชอบ
17.5
 
 
             2. งบประมาณที่เตรียมไว้สำหรับซื้อของให้แฟน/คนรู้ใจ/หรือคนที่คุณแอบชอบในวันวาเลนไทน์

 
ร้อยละ
ต่ำกว่า 100 บาท
5.7
101-200 บาท
8.1
201-400 บาท
8.6
401-600 บาท
17.6
601-800 บาท
0.8
801-1,000 บาท
14.2
1,001-2,000 บาท
5.3
2,001 บาท ขึ้นไป
2.5
ไม่ให้ของขวัญวันวาเลนไทน์
37.2
 
 
             3. ของขวัญวันวาเลนไทน์ที่อยากได้จากแฟน/คนที่แอบชอบ มากที่สุด

 
ร้อยละ
ไม่อยากได้อะไร แค่อยู่ด้วยกันเห็นหน้ากันก็พอ
24.5
พาไปเที่ยว,ทานข้าว, ดูหนัง
20.5
ดอกกุหลาบ/ดอกกุหลาบช่อโต
13.8
ของแทนใจกันและกัน
12.2
คำบอกรัก
7.3
ตุ๊กตา
7.1
ช็อกโกแลต
6.0
ของมีค่า / เครื่องประดับ
3.2
อื่นๆ อาทิ เงิน เสื้อที่ใส่คู่กัน ฯลฯ
5.4
 
 
             4. คู่รักดาราที่เป็นต้นแบบ/น่าชื่นชม มากที่สุด 5 อันดับแรกคือ (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
วุ้นเส้น - ชาคริต
18.6
คิมเบอร์ลี่ - หมาก ปริญ
10.1
เอ๋ – ป๋อ
9.8
แอฟ – สงกรานต์
9.6
เอมี่ – ซี
9.2
 
 
             5. เมื่อถามว่า “มุมมองความรักของคุณเป็นแบบใด” พบว่า

 
ร้อยละ
รักแบบเข้าใจกัน ให้กำลังใจกัน
38.1
รักแบบมีความจริงใจให้แก่กัน
19.4
รักแบบมีขอบเขต ไม่ชิงสุกก่อนห่าม
12.3
รักอย่างมีสติ มีเหตุผล
12.1
รักแล้วชวนกันทำเรื่องดีๆ
10.0
รักแบบไม่หวังสิ่งตอบแทน
6.3
อื่นๆ อาทิ รักแล้วพากันเรียน รักแล้วต้องไม่ทิ้งกัน ฯลฯ
1.8
 
 
             6. คุณสมบัติของคนที่คิดจะแต่งงานด้วย/อยากได้เป็นคู่ครอง คือ

คุณสมบัติ
ที่ผู้ชายต้องการ
ร้อยละ
ที่ผู้หญิงต้องการ
ร้อยละ
รวม
ร้อยละ
ซื่อสัตย์ รักเดียวใจเดียว
37.8
34.3
35.9
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
20.4
23.7
22.2
ดูแลเอาใจใส่คอยเทคแคร์
15.1
13.2
14.1
กระตือรือร้น ขยันทำมาหากิน
9.7
11.9
10.8
ไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เล่นการพนัน
4.7
7.4
6.1
เป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ
1.1
5.6
3.5
ประหยัด รู้จักกินรู้จักใช้
5.3
1.6
3.4
มีน้ำใจเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่
4.0
1.5
2.7
อื่นๆ อาทิ อยู่ในศีลธรรม มีสติ ฯลฯ
1.9
0.8
1.3
 
 
             7. คู่ปรับทางการเมืองที่ท่านอยากให้ทั้งคู่มอบดอกกุหลาบให้แก่กันมากที่สุด 5 อันดับแรก

 
ร้อยละ
นายอภิสิทธิ์ – น.ส. ยิ่งลักษณ์
29.4
พล.อ.ประยุทธ์ – น.ส.ยิ่งลักษณ์
29.1
พล.อ.ประยุทธ์ - นักข่าว
17.5
นายสุเทพ – นายจตุพร
11.6
นายชูวิทย์ – นายบรรหาร
6.4
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของเยาวชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันวาเลนไทน์ โดยสอบถาม
เกี่ยวกับสถานที่ที่พบกับคนรักหรือคนที่แอบชอบ การเตรียมงบประมาณที่ใช้ซื้อของขวัญวาเลนไทน์ สิ่งที่อยากได้จากคนรัก
คู่รักดาราที่ชื่นชอบ มุมมองความรักและการเลือกคู่ครอง รวมถึงคู่ปรับทางการเมืองที่อยากให้ทั้งคู่มอบดอกไม้
ให้กันในวันแห่งความรัก เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของเยาวชนให้ผู้ใหญ่ในสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
และนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อไป
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างเยาวชนอายุ 15 - 24 ปี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสุ่มจากเขตการปกครอง
ทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลางและชั้นนอก ได้แก่ เขต คลองเตย คลองสามวา ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ทุ่งครุ บางเขน บางซื่อ
บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบฯ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ สวนหลวง และ
สาทร ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นจึงสุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์
ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,157 คน เป็นเพศชายร้อยละ 47.4 และเพศหญิงร้อยละ 52.6
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างโดยตรง (Face to face interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด
(Open Ended) จากนั้นจึงได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2558
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 13 กุมภาพันธ์ 2558
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
548
47.4
             หญิง
609
52.6
รวม
1,157
100.0
อายุ:
 
 
             15 – 17 ปี
373
32.3
             18 – 21 ปี
419
36.2
             22 – 24 ปี
365
31.5
รวม
1,157
100.0
การศึกษา:
 
 
             มัธยมปลาย/ปวช.
520
44.9
             ปวส./อนุปริญญา
47
4.1
             ปริญญาตรี
456
39.4
             สูงกว่าปริญญาตรี
7
0.6
             เรียนจบแล้ว
127
11.0
รวม
1,157
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776