analyticstracking
หัวข้อ   “ ที่สุดแห่งปี 2558
 
 
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง
“ที่สุดแห่งปี 2558” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 1,189 คน มีรายละเอียดดังนี้
 
1. ข่าวในประเทศที่สนใจ ติดตาม และเกาะติดมากที่สุดในรอบปีนี้
    10 อันดับแรก คือ


ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 

อันดับ
 
ร้อยละ
อันดับ 1
เหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์
71.6
อันดับ 2
ข่าวการจัดงาน Bike for Mom /Bike for Dad
65.5
อันดับ 3
อาการป่วยของ ปอ ทฤษฎี
50.5
อันดับ 4
การก่อการร้ายของกลุ่ม IS
37.6
อันดับ 5
ข่าวการทุจริตกรณีอุทยานราชภักดิ์
37.1
อันดับ 6

คดีหมิ่นเบื้องสูงของ พ.ต.ต.ปรากรม-นายสุริยัน (หมอหยอง)
และนายจิรวงศ์
36.1
อันดับ 7
น.ส. ยิ่งลักษณ์ ขึ้นศาลคดีโกงจำนำข้าว
33.4
อันดับ 8
ขบวนการค้ามนุษย์ชาว "โรฮีนจา"
33.3
อันดับ 9
ข่าวแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล
24.9
อันดับ 10
คดีบุกรุกที่ดินป่าสงวน (เขาใหญ่)
20.7
 
 
 
             2. ข่าว/ เหตุการณ์ในประเทศไทยที่ทำให้ปลาบปลื้มใจมากที่สุดในรอบปีนี้ 5 อันดับแรก คือ
                
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

อันดับ
 
ร้อยละ
อันดับ 1
การจัดกิจกรรม “Bike for Mom” และ “Bike for Dad”
ที่มีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
65.6
อันดับ 2
การที่พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีทรงมีพระอาการดีขึ้น
และเสด็จฯ ออกจาก รพ.ศิริราช ไปประทับวังไกลกังวล
13.0
อันดับ 3
การจัดกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ
10.7
อันดับ 4
ผลงานของนักฟุตบอลทีมชาติไทย
4.9
อันดับ 5
การดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าว
1.4
 
 
             3. ข่าว/เหตุการณ์ที่ทำให้เศร้าสลดใจมากที่สุดในรอบปีนี้ 5 อันดับแรก คือ
                
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

อันดับ
 
ร้อยละ
อันดับ 1
เหตุการณ์ระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์
70.2
อันดับ 2
ข่าวอาการป่วยของพระเอก ปอ ทฤษฎี สหวงษ์
6.8
อันดับ 3
เหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายหนุ่มวัย 19 ปี อย่างเหี้ยมโหด
จนเสียชีวิตที่จังหวัดกาญจนบุรี
5.4
อันดับ 4
ข่าวทุจริตเงินสร้างอุทยานราชภักดิ์
2.7
อันดับ 5
ข่าวคดีหมิ่นเบื้องสูงของ พ.ต.ต.ปรากรม-นายสุริยัน (หมอหยอง)
และนายจิรวงศ์
2.6
 
 
             4. ดารา/นักร้อง ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดในรอบปีนี้ 5 อันดับแรก คือ
                
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

ฝ่ายชาย
ฝ่ายหญิง
อันดับ 1
ปอ ทฤษฎี สหวงษ์
อันดับ 1
อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ
อันดับ 2
ณเดช คูกิมิยะ
อันดับ 2
ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์
อันดับ 3
เบิร์ด ธงชัย แมคอินไตย์
อันดับ 3
ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต
อันดับ 4
อาทิวราห์ คงมาลัย(ตูน Bodyslam)
อันดับ 4
ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่
อันดับ 5
มาริโอ้ เมาเร่อ
อันดับ 5
แอน ทองประสม
 
 
             5. บุคคลในวงการกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดในรอบปีนี้ 5 อันดับแรก คือ
                
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

อันดับ
 
ร้อยละ
อันดับ 1
ซิโก้ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง
45.6
อันดับ 2
เมย์ รัชนก อินทนนท์
16.8
อันดับ 3
บัวขาว บัญชาเมฆ
10.2
อันดับ 4
ชนาธิป สรงกระสินธ์
7.6
อันดับ 5
ปลื้มจิตร์ ถินขาว
5.0
 
 
             6. ประเภทกีฬาที่มีผลงานน่าประทับใจที่สุดในรอบปีนี้ 5 อันดับแรก คือ
                

อันดับ
 
ร้อยละ
อันดับ 1
ฟุตบอลชาย
52.3
อันดับ 2
วอลเลย์บอลหญิง
18.2
อันดับ 3
แบดมินตัน
9.0
อันดับ 4
มวยไทย
6.8
อันดับ 5
ฟุตบอลหญิง
1.9
อันดับ 5
มวยสากล
1.9
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับเรื่องที่สุดแห่งปี 2558 ในด้านต่างๆ เพื่อชี้ให้เห็นถึง
เรื่องและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตลอดปี 2558 ซึ่งอยู่ในความสนใจของประชาชน รวมถึงเพื่อสะท้อนมุมมอง
ความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกสาขาอาชีพที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล
โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นจึงสุ่มถนนและประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์
อย่างเป็นระบบ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,189 คน เป็นเพศชายร้อยละ 51.2 และเพศหญิงร้อยละ 48.8
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุ
คำตอบเองโดยอิสระ (Open Ended) จากนั้นจึงนำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 9 - 14 ธันวาคม 2558
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 27 ธันวาคม 2558
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
609
51.2
             หญิง
580
48.8
รวม
1,189
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
283
23.8
             31 – 40 ปี
253
21.3
             41 – 50 ปี
233
19.6
             51 – 60 ปี
228
19.2
             61 ปีขึ้นไป
192
16.1
รวม
1,189
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
814
68.4
             ปริญญาตรี
313
26.3
             สูงกว่าปริญญาตรี
62
5.3
รวม
1,189
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
119
10.0
             ลูกจ้างเอกชน
325
27.3
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว
354
29.8
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
48
4.0
             ทำงานให้ครอบครัว
17
1.4
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
184
15.5
             นักเรียน/ นักศึกษา
128
10.8
             ว่างงาน/ เกษตรกร
14
1.2
รวม
1,189
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776