analyticstracking
หัวข้อ   “ ที่สุดแห่งปี 2561
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
          กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเผยผลสำรวจ
ความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ที่สุดแห่งปี 2561” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชน
ในกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 1,194 คน พบว่า
 
-ที่สุดของข่าวในประเทศที่ประชาชนสนใจ ติดตาม และเกาะติดสถานการณ์
แห่งปีได้แก่ ข่าวปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดถ้ำ ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย

- ที่สุดของบุคคลในสังคมไทยที่น่าชื่นชมยกย่องได้แก่ ทีมปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต
ติดถ้ำ อาทิ จ่าแซม ผู้ว่าณรงค์ศักดิ์ หมอภาคย์ หน่วยซีล ทีมนักดำน้ำ
จิตอาสา ฯลฯ


- ที่สุดของดารา/นักร้องชายที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบ ได้แก่ โป๊บ ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ

- ที่สุดของดารา/นักร้องหญิงที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบ ได้แก่ เบลล่า ราณี แคมเปน

- ที่สุดของดาราคู่จิ้นในละครสุดฟินแห่งปี ได้แก่ โป๊บ– เบลล่า จากละคร บุพเพสันนิวาส
 
 
                 โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
 
             1. ข่าวในประเทศที่สนใจ ติดตาม และเกาะติดมากที่สุดในรอบปีนี้ 5 อันดับแรก คือ
                  
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

อันดับ
 
ร้อยละ
1
ข่าวปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดถ้ำ ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย
87.4
2
ข่าวเจ้าสัว เปรมชัย กับ “คดีฆ่าเสือดำ” กลางทุ่งใหญ่นเรศวร
70.6
3
ข่าว เจ้าสัว วิชัย (King Power) ฮ. ตกที่ สโมสรเลสเตอร์ซิตี้
ประเทศอังกฤษ
62.1
4
ข่าวการสอบสวนคดี “หวย 30 ล้าน”
55.8
5
ข่าวคดี “ป้าทุบรถ”
50.9
 
 
             2. บุคคลในสังคมไทยที่น่าชื่นชมยกย่องมากที่สุดในรอบปี 5 อันดับแรก คือ
                  
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

อันดับ
 
ร้อยละ
1
ทีมปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดถ้ำ ได้แก่ จ่าแซม ผู้ว่าณรงค์ศักดิ์ หมอภาคย์ หน่วยซีล ทีมนักดำน้ำ จิตอาสา ฯลฯ
37.9
2
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
21.6
3
นายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม)
19.1
4
นางปวีณา หงสกุล
8.4
5
นาย อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
2.7

เท่ากัน
นายวิเชียร ชิณวงษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก
 
 
             3. ศิลปิน/ดารา/นักร้องชาย ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดในรอบปีนี้ 5 อันดับแรก คือ
                  
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

อันดับ
ร้อยละ
1
โป๊บ ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ
38.2
2
ณเดชน์ คูกิมิยะ
25.5
3
ตูน บอดี้สแลม
8.7
4
เวียร์ ศุกลวัฒน์
6.2
5
เบิร์ดธงไชย แมคอินไตย์
5.5
 
 
             4. ศิลปิน/ดารา/นักร้องหญิง ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดในรอบปีนี้ 5 อันดับแรก คือ
                  
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

อันดับ
ร้อยละ
1
เบลล่า ราณี แคมเปน
45.8
2
ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์
24.0
3
แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์
6.7
4
อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ
6.2
5
ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่
4.0
 
 
             5. ดาราคู่จิ้นในละครสุดฟิน แห่งปี 2561 คือ
                  

อันดับ
ร้อยละ
1
โป๊บ– เบลล่า (บุพเพสันนิวาส)
58.5
2
ณเดช– ญาญ่า (ลิขิตรัก)
20.8
3
บี น้ำทิพย์ – ฟิล์ม ธนภัทร (เมีย 2018)
5.3
4
ใหม่ ดาวิกา – เต๋อ ฉันทวิชช์ (ชายไม่จริงหญิงแท้)
5.2
5
หมาก-คิม (คมแฝก)
4.0
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับเรื่องที่สุดแห่งปี 2561 ในด้านต่างๆ เพื่อชี้ให้เห็นถึง
เรื่องและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตลอดปี 2561 ซึ่งอยู่ในความสนใจของประชาชน รวมถึงเพื่อสะท้อน
มุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปทุกสาขาอาชีพที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล
โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นจึงสุ่มถนนและประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์
อย่างเป็นระบบ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,194 คน เป็นเพศชายร้อยละ 49.7 และเพศหญิงร้อยละ 50.3
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)และคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุ
คำตอบเอง โดยอิสระ (Open Ended) จากนั้นจึงนำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูล
และประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 6 -11 ธันวาคม 2561
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 22 ธันวาคม 2561
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
594
49.7
             หญิง
600
50.3
รวม
1,194
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
288
24.1
             31 – 40 ปี
227
19.0
             41 – 50 ปี
257
21.5
             51 – 60 ปี
237
19.9
             61 ปีขึ้นไป
185
15.5
รวม
1,194
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
719
60.2
             ปริญญาตรี
408
34.2
             สูงกว่าปริญญาตรี
67
5.6
รวม
1,194
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
161
13.5
             ลูกจ้างเอกชน
329
27.5
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
378
31.7
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
54
4.5
             ทำงานให้ครอบครัว
13
1.1
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
127
10.6
             นักเรียน/ นักศึกษา
106
8.9
             ว่างงาน
26
2.2
รวม
1,194
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776