analyticstracking
หัวข้อ   “ ที่สุดแห่งปี 2562
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
          กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเผยผลสำรวจความคิดเห็น
ประชาชนเรื่อง “ที่สุดแห่งปี 2562” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ
จำนวน 1,228 คน พบว่า
 
-บุคคลแห่งปีที่น่าชื่นชมยกย่องมากที่สุด คือ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ (นำทีมกู้ภัยช่วยเหลือ
น้ำท่วมที่อุบลฯ และ แจกเงินช่วยน้ำท่วม ครอบครัวละ 5,000 บาท) ร้อยละ 59.4


- ดาราหญิง ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุด คือ ญาญ่า อุรัสยา

- ดาราชาย ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุด คือ ณเดชน์ คูกิมิยะ

- นักการเมืองแห่งปีที่ชื่นชอบมากที่สุด คือ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

- ข่าวเด่น คดีดัง แห่งปี 2562 คือ ข่าวคดีลูกฆ่าหั่นศพแม่ยัดตู้เย็น ร้อยละ 39.0
 
 
                 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
             1. บุคคลแห่งปีที่น่าชื่นชมยกย่องมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ
                  

อันดับ
 
ร้อยละ
1
บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ (นำทีมกู้ภัยช่วยเหลือน้ำท่วมที่อุบลฯ)
59.4
2
ตูน บอดี้สแลม(ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆจัดกิจกรรมวิ่ง ใน 5 ภาคใหญ่เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาล และโรงพยาบาลชุมชน)
21.7
3
เจ้าคุณอลงกตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ (นักบุญสู้เอดส์)
7.8
4
ปวีณา หงสกุล (ช่วยเหลือเด็กและสตรี)
3.0
5
บุ๋ม ปนัดดา (ขับเคลื่อนกฎหมายเพิ่มโทษคดีข่มขืนสำเร็จ)
2.3
 
 
             2. ดาราหญิง ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดในรอบปีนี้ 5 อันดับแรก คือ
                  

อันดับ
ดาราหญิง
ร้อยละ
1
ญาญ่า อุรัสยา
19.4
2
เบลล่า ราณี
16.6
3
ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก
9.5
4
ใหม่ ดาวิกา
6.7
5
นุ่น วรนุช
6.3
 
 
             3. ดาราชาย ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดในรอบปีนี้ 5 อันดับแรก คือ
                  

อันดับ
ดาราชาย
ร้อยละ
1
ณเดชน์ คูกิมิยะ
21.4
2
เวียร์ ศุกลวัฒน์
17.4
3
มาริโอ้ เมาเร่อ
7.1
4
บอย ปกรณ์
4.5
5
เจมส์ จิรายุ
4.4
 
 
             4. นักการเมืองแห่งปีที่ชื่นชอบมากที่สุด5 อันดับแรก คือ (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

อันดับ
นักการเมืองแห่งปี
ร้อยละ
1
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
32.0
2
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
29.2
3
นายชวน หลีกภัย
13.5
4
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
6.1
5
พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
5.0
 
 
             5. ข่าวเด่น คดีดัง แห่งปี 2562 5 อันดับแรก คือ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

อันดับ
ข่าวเด่น คดีดัง แห่งปี 2562
ร้อยละ
1
คดีลูกฆ่าหั่นศพแม่ยัดตู้เย็น
39.0
2
การเสียชีวิตปริศนาของพริตตี้สาว "ลัลลาเบล"
35.2
3
ศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสิน “ธนาธร” พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.
30.1
4
คดี แชร์แม่มณีแชร์ลูกโซ่ครั้งใหญ่
23.8
5
ผู้พิพากษายิงตัวตายหน้าบัลลังก์ศาลจังหวัดยะลา
18.7
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับเรื่องที่สุดแห่งปี 2562 ในด้านต่างๆ เพื่อชี้ให้เห็นถึง
เรื่องและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตลอดปี 2562 ซึ่งอยู่ในความสนใจของประชาชน รวมถึงเพื่อสะท้อน
มุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)แล้วใช้วิธี
การถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด
ให้ผู้ตอบระบุคำตอบเองโดยอิสระ (Open Ended) จากนั้นจึงนำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 9 -12 ธันวาคม 2562
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 29 ธันวาคม 2562
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
640
52.1
             หญิง
588
47.9
รวม
1,228
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
107
8.7
             31 – 40 ปี
172
14.0
             41 – 50 ปี
338
27.5
             51 – 60 ปี
352
28.7
             61 ปีขึ้นไป
259
21.1
รวม
1,228
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
769
62.6
             ปริญญาตรี
361
29.4
             สูงกว่าปริญญาตรี
98
8.0
รวม
1,228
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
148
12.0
             ลูกจ้างเอกชน
261
21.1
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
484
39.4
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
57
4.7
             ทำงานให้ครอบครัว
6
0.5
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
237
19.3
             นักเรียน/ นักศึกษา
17
1.4
             ว่างงาน
18
1.5
รวม
1,228
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776