MGR Online VDO
วันที่ 25 มีนาคม 2560
 
ข่าวช่อง 8
วันที่ 19 มีนาคม 2560
 
         
 
AMARINTV
วันที่ 11 มีนาคม 2560
 
Alive
วันที่ 11 มีนาคม 2560
 
         
 
ทิศทางไทย
วันที่ 13 มีนาคม 2560
 
ข่าวช่อง 8
วันที่ 5 มีนาคม 2560
 
         
 
MGR Online VDO
วันที่ 4 มีนาคม 2560
 
สํานักข่าวไทย TNAMCOT
วันที่ 4 มีนาคม 2560
 
         
         
 
NEW18
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
 
Alive
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
 
         
         
 
Alive
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
 
ข่าวช่อง 8
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
 
         
 
AMARINTV
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
 
Alive
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560
 
         
 
ข่าวช่อง 8
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
 
TNN ONLINE
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
 
         
 
Thai PBS News
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
 
MGR Online VDO
วันที่ 28 มกราคม 2560
 
         
 
ทิศทางไทย
วันที่ 28 มกราคม 2560
 
Alive
วันที่ 22 มกราคม 2560
 
         
     
 
หน้า :15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1