วันที่
หนังสือพิมพ์
หัวข้อข่าว
หมายเหตุ
06/06/66
กรุงเทพโพลล์: นโยบายที่คนไทยคาดหวัง หากได้รัฐบาลชุดใหม่
 
05/06/66
ร้องกกต.280คดี20ว่าที่ส.ส.จ่อคิวโดนเชือด
กรอบบ่าย
05/06/66
พท.เมินกกต.สอย20ว่าที่ส.ส. ยันไม่กระทบการจัดตั้งรัฐบาล
 
05/06/66
กรุงเทพโพลล์ ปชช.ขอรัฐบาลใหม่เร่งแก้ปากท้องของแพง
 
05/06/66
ปธ.กกต.ยันรับรองผล เลือกตั้งส.ส. เสร็จสิ้นก่อน60วันแน่
กรอบบ่าย
05/06/66
โพลล์ชี้ชัด! เมื่อคนไทยอยากให้รัฐบาลใหม่ลดค่าไฟ หนุนรถไฟฟ้าถูกต่อไป
 
04/06/66
กกต.รับสอบลต.280เรื่องเร่งสปีดฟัน20ว่าที่ส.ส.
 
04/06/66
กกต.รับสอบเลือกตั้ง 280 เรื่อง เร่งสปีดฟัน 20 ว่าทีส.ส. การันตีรับรองผลทัน 60 วัน
 
04/06/66
เปิดชีวิตนายกฯ'ประเทศ-ปชช.' 'บิ๊กตู่'ห่วงทุกวัน
 
04/06/66
เปิดชีวิตนายกฯ ‘ประเทศ-ปชช.’ ‘บิ๊กตู่’ห่วงทุกวัน
 
04/06/66
กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจ นโยบำยที่คนไทยคำดหวังจำก “ว่ำที่รัฐบำลใหม่”
04/06/66
พท.เมินกกต.สอย20ว่าที่ส.ส.
04/06/66
โพลชี้คนกรุงเทพฯหวังรัฐบาลใหม่แก้ไขปัญหาปากท้อง ลดค่าครองชีพ
 
04/06/66
กรุงเทพโพลล์เผย คนไทยคาดหวังรัฐบาลใหม่ แก้ปัญหาปากท้อง-ของแพง
 
04/06/66
ปธ.กกต.ยันรับรองผลก่อน 60 วัน ว่าที่ 20 สส.ระทึก มีลุ้นถูกเชือด/จ่อจัดเลือกตั้งใหม่
04/06/66
ประธานกกต.แจงคดี‘พิธา’ อย่าโยงการเมือง ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ข้อเท็จจริง
04/06/66
กรุงเทพโพลล์เผย คนไทยคาดหวังรัฐบาลใหม่ แก้ปัญหาปากท้อง-ของแพง
 
04/06/66
เร่งรวบรวมหลักฐาน ปธ.กกต.แจง คดี'พิธา'ถือหุ้นสื่อฯ
 
03/06/66
คนกรุง 75.9% หวัง”รัฐบาลใหม่”แก้ปัญหาปากท้อง
 
03/06/66
‘โพล’ ชี้ ปชช. ขอ ‘รัฐบาลใหม่’ เร่งแก้ปากท้องของแพง
 
03/06/66
“คนไทย”ทั่วประเทศ จี้รบ.ชุดใหม่ “ลดค่าครองชีพ-แก้ปากท้อง”
03/06/66
ปชช.คาดหวังว่าที่รัฐบาลใหม่แก้ปัญหาปากท้อง ลดค่าไฟ-รถไฟฟ้าราคาถูก-ปราบยาเสพติด
03/06/66
กรุงเทพโพลเผยผลสารวจประชาชนส่วนใหญ่หวังรัฐบาลชุดใหม่แก้ปัญหาปากท้อง
 
03/06/66
กรุงเทพโพลล์ ปชช.ขอรัฐบาลใหม่เร่งแก้ปากท้องของแพง
 
03/06/66
กรุงเทพโพลล์ ปชช.ขอรัฐบาลใหม่เร่งแก้ปากท้องของแพง
03/06/66
'กรุงเทพโพลล์ ปชช.ขอรัฐบาลใหม่เร่งแก้ปากท้องของแพง
03/06/66
ปชช.คาดหวังว่าที่รัฐบาลใหม่แก้ปัญหาปากท้อง ลดค่าไฟ-รถไฟฟ้าราคาถูก-ปราบยาเสพติด
 
03/06/66
คนกรุง 75.9% หวังรบ.ใหม่แก้ปัญหาปากท้อง ลดค่าครองชีพ
 
03/06/66
คนกรุง 75.9% หวังรบ.ใหม่แก้ปัญหาปากท้อง ลดค่าครองชีพ
31/05/66
โพลวันงดสูบบุหรี่โลกบอก 81.3%อยากเลิกแต่ส่วนใหญ่ทาได้ยาก!
31/05/66
ว่าด้วยเรื่องบุหรี่ ผ่านมุมมองผู้สูบและไม่สูบ ในวันงดสูบบุหรี่โลก
 
31/05/66
"กรุงเทพโพลล์" เผยผลสำรวจขึ้นรำคำบุหรี่ ไม่ทำให้คนลดสูบลงได้ พบอยำกเลิกแต่ส่วนใหญ่ทำได้ยำก
 
31/05/66
กรุงเทพโพลล์: ว่าด้วยเรื่องของบุหรี่ผ่านมุมมองผู้สูบและไม่สูบ ในวันงดสูบบุหรี่โลก
31/05/66
‘กรุงเทพโพลล์’วันงดสูบบุหรี่โลก พบ76.7%ชี้การขึ้นราคา ไม่สามารถทาให้ผู้สูบลดลงได้
31/05/66
กรุงเทพโพลล์เผย "สิงห์อมควัน" 81.3% เคยคิดจะเลิกสูบบุหรี่
 
31/05/66
เกาะติดข่าว 11.30 น. 31 พ.ค.66
 
31/05/66
ว่าด้วยเรื่องบุหรี่ ผ่านมุมมองผู้สูบและไม่สูบ ในวันงดสูบบุหรี่โลก
31/05/66
'กรุงเทพโพลล์' เผยผลสำรวจขึ้นรำคำบุหรี่ ไม่ทำให้คนลดสูบลงได้ พบอยำกเลิกแต่ส่วนใหญ่ทำได้ยำก
31/05/66
โพลวันงดสูบบุหรี่โลกบอก 81.3%อยากเลิกแต่ส่วนใหญ่ทาได้ยาก!
 
31/05/66
กรุงเทพโพลล์เผยผลสารวจ คนสูบบุหรี่กว่า 81.3% เคยคิดจะเลิกสูบ ส่วนเหตุผลที่ยังไม่เลิกสูบนั้นเพราะติดแล้วเลิกยาก มองการขึ้นราคาไม่ช่วยให้ผู้สูบลดลง
 
31/05/66
กรุงเทพโพลล์ สารวจคนสูบบุหรี่ยอมรับเลิกยาก ขึ้นราคาบุหรี่ไม่ทาให้ลด ละ เลิกได้
10/05/66
สกู๊ปพิเศษ: โพลเผยผลสำรวจเรื่อง 'เปิดเทอมนี้' 'พ่อ-แม่' เตรียมเงินในกระเป๋าพร้อมหรือยัง
 
08/05/66
โพลเผยพ่อแม่กังวลโควิด-19 ระบาดเปิดเทอม
กรอบบ่าย
01/05/66
โพลฯสำรวจ'วันแรงงาน'
กรอบบ่าย
01/05/66
ผลโพลระบุพ่อแม่กังวลโควิด-19 ระบาดเปิดเทอม
 
01/05/66
รายงาน: แรงงานไทย99.1%หนี้บาน-ไร้เงินออม
 
01/05/66
แรงงานขอคุมราคาสินค้า-ขึ้นค่าจ้าง
กรอบบ่าย
30/04/66
คนใช้แรงงานขอ ปรับค่าแรง-โบนัส รายได้หดไม่มีเก็บ ผลกรุงเทพโพลล์
 
30/04/66
กรุงเทพโพลล์แรงงานคนใช้แรงงานขอปรับค่าแรง-โบนัส
 
29/04/66
กรุงเทพโพลล์สำรวจแรงงำน กทม.-ปริมณฑล พบชีวิตไม่ดีขึ้นกว่ำช่วงโควิดระบำดถึงร้อยละ 72.3
 
29/04/66
กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจ “แรงงำนไทย” ขอช่วยคุมรำคำสินค้ำ – อยำกให้ขึ้นค่ำแรงขั้นตำ
 
29/04/66
กรุงเทพโพลล์แรงงาน 73.9 % จี้รัฐคุมราคาสินค้า 72.2% เร่งขึ้นค่าแรง
 
29/04/66
กรุงเทพโพลล์แรงงาน 73.9 % จี้รัฐคุมราคาสินค้า 72.2% เร่งขึ้นค่าแรง
 
15/04/66
บทใหม่ลุงตู่ ลุยศึกเลือกตั้ง ยอมเปียกเล่นน้้ำสงกรำนต์ ท้ำทุกอย่ำง สู้ไม่ถอย
 
13/04/66
คอลัมน์: สังคมสยามรัฐ
 
13/04/66
"เจ้าพระยา"ชี้สงครามสุดท้าย"ทักษิณ" และขอบเขตประชานิยม
 
13/04/66
กกต.ยื่นโนติสแจงด่วนแจก1หมื่น งัดโทษแรงขู่พท.
กรอบบ่าย
13/04/66
คอลัมน์: รถแห่
กรอบบ่าย
12/04/66
กลับตจว.คึกคัก ช่วง'สงกรานต์'
กรอบบ่าย
12/04/66
'ตู่'ปลื้มคนไทยชวนเล่นสงกรานต์
 
12/04/66
‘ตู่’ปลื้มคนไทยชวนเล่นสงกรานต์
 
12/04/66
บิ๊กตู่ สุดปัง คนกรุงอยากร่วมสาดน้า
 
12/04/66
นายกฯปลื้มคนกรุงชวนเล่นน้ำสงกรานต์
 
12/04/66
เจ้าพระยา (13/04/66)
 
12/04/66
นายกฯปลื้มคนกรุงชวนเล่นน้้าสงกรานต์
 
12/04/66
แห่กลับตจว.แน่นบขส.จัดรถรองรับวันละแสนคนสงกรานต์ขึ้นมอเตอร์เวย์ฟรี7วัน
 
12/04/66
รถแห่ : มติชนเลือกตั้ง 66
 
12/04/66
คอลัมน์: รถแห่
 
12/04/66
กกต.จี้วุ่นเคลียร์แจก1หมื่น ฮึ่มพท.แจงด่วน
 
12/04/66
Bangkok Poll เผยผลสำรวจล่ำสุด “กำรเที่ยวสงกรำนต์ของคนกรุง”
 
12/04/66
'บิ๊กตู่' อวยพรปีใหม่ไทย ขอให้รักและสามัคคีกัน - ขอบคุณน้าใจไมตรี หลังผลโพลอันดับ 1 คนอยากชวนเล่นน้า
 
11/04/66
งดปิดสีลมเล่นน้ำสงกรานต์ ศาลเตือนเมาไม่ขับหวังลดคดี
 
11/04/66
คุมเข้ม7วันอันตรายมท.เปิดศปถ.รับมือย้ำสงกรานต์ปลอดภัยตั้งเป้าลดเจ็บ-ตาย5%
 
11/04/66
คอลัมน์: สังคมสยามรัฐ
 
11/04/66
สกู๊ปพิเศษ: 'บิ๊กตู่' คนกรุงอยากเล่น สงกรานต์ด้วยมากที่สุด
 
11/04/66
ปชช.อยากเล่นน้ำสงกรานต์นายกฯที่สุด
 
11/04/66
เข้มสงกรานต์แห่กลับบ้าน
 
11/04/66
นายกฯ ขอบคุณคนไทยอยากเล่นน้าสงกรานต์กับลุงตู่มากสุด
 
11/04/66
"กรุงเทพโพลล์" เผย รายชื่อคนดังที่คนอยากไปเล่นน้าสงกรานต์ด้วยมากที่สุด
 
11/04/66
‘ประยุทธ์’ ยิ้มแก้ปริหลังโพลเผย ปชช. อยากรดน้้าด้าหัว ‘ประยุทธ์’ มากที่สุด
 
11/04/66
ประยุทธ์ขอบคุณในน้้าใจไมตรี ดันขึ้นโพลอันดับ 1 ที่ประชาชนอยากเล่นน้้าสงกรานต์ด้วยมากที่สุด
 
11/04/66
กรุงเทพโพลล์ ชี้ สงกรานต์ปีนี้คึกคักแน่ อยากชวน “ลุงตู” เล่นน้้าสงกรานต์มากสุด
 
11/04/66
“บิ๊กตู่” ขอบคุณ โพล ชี้ อยากชวนรดน้้าสงกรานต์มากสุด ขอทุกคน รัก สามัคคี
 
11/04/66
เข้มสงกรานต์ แห่กลับบ้าน ใช้บริการขนส่งคึกคัก โพลฯ อยากรดนํ้า "ลุงตู่"
 
หน้า:28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1