Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 822 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
811
ความคิดเห็นคนกรุงต่อปัญหาแรงงานต่างด้าว 
อื่นๆ
-
812
ความเห็นคนกรุงกับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค 
อื่นๆ
-
813
ความคิดเห็นต่อมาตรการควบคุมการซื้อขาย และการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
อื่นๆ
-
814
เด็กนักเรียนกับปัญหาการก่อเหตุรุนแรง 
อื่นๆ
-
815
ความคิดเห็นต่อการจัดระเบียบรถเมล์ขสมก. รถเมล์ร่วมบริการ และรถมินิบัส 
อื่นๆ
-
816
สตรีชาวกรุงกับสิทธิการเลือกใช้ “นามสกุล” 
อื่นๆ
-
817
ความคิดเห็นคนกรุงต่อการจำหน่ายสลากเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว ของสำนักงานสลากกินแบ่ง... 
อื่นๆ
-
818
ความคิดเห็นของคนกรุงต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล(วันพฤหัสที่ 29... 
อื่นๆ
-
819
ความคิดเห็นของคนกรุงต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล(วันพุธที่ 28... 
อื่นๆ
-
820
ความคิดเห็นของประชาชน ต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
อื่นๆ
-
821
นโยบายปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพล ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
อื่นๆ
-
822
ความคิดเห็นของประชาชน กทม. กับการปรับโครงสร้าง กระทรวง ทบวง กรม 
อื่นๆ
-
 ** หมายเหตุ : ย้อนดูผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ย้อนดูผลปี 2543-2546