Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 821 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
721
คนกรุงฯ กับความตื่นตัวเรื่องการประหยัด 
เศรษฐกิจ
2548
722
อภิปรายไม่ไว้วางใจ...ประชาชนเชื่อใครมากกว่ากัน 
การเมือง
2548
723
คนกรุงกับความห่วงใยในสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ 
การเมือง
2548
724
พฤติกรรมและระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการเดินทางมากรุงเทพฯ(สำรวจครั้งที่ 5) 
เศรษฐกิจ
2548
725
ทางออกของวิทยุชุมชน 
สังคม
2548
726
เพลงชาติชุดใหม่ในความเห็นของประชาชน 
สังคม
2548
727
กรณีทุจริตสนามบินสุวรรณภูมิในมุมมองประชาชน 
การเมือง
2548
728
เปิดเทอมใหม่กับภาระค่าใช้จ่ายด้านการเรียน 
เศรษฐกิจ
2548
729
คุณภาพชีวิตของสาวโรงงาน 
สังคม
2548
730
กรรมการสมานฉันท์ฯ กับความหวังดับไฟใต้ 
การเมือง
2548
731
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในครอบครัวของพ่อแม่ในปัจจุบัน 
สังคม
2548
732
ภาพลักษณ์ข้าราชการไทยภายหลังการปฏิรูป 
สังคม
2548
733
ประชาชนคิดอย่างไรกับ ครม. ชุดใหม่ 
การเมือง
2548
734
คนไทยกับการทำบุญ 
สังคม
2548
735
สถานการณ์การซื้อเสียงใน กทม. ช่วง 2 วันสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง 
การเมือง
2548
736
ความตื่นตัวในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของเยาวชนรุ่นใหม่ 
การเมือง
2548
737
สถานการณ์การซื้อเสียงช่วง 2 สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้ง 
การเมือง
2548
738
ภาพสะท้อนครูไทยในสายตาศิษย์ 
สังคม
2548
739
วันเด็กกับความในใจของเด็กด้อยโอกาส 
สังคม
2548
740
วัยรุ่นกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานเลี้ยงสังสรรค์ 
สังคม
2547
741
ของขวัญปีใหม่ที่ถูกใจคนกรุงฯ 
สังคม
2547
742
ขึ้นเงินเดือน สว. และสส. เหมาะสมหรือไม่ 
การเมือง
2547
743
ที่พึ่งทางใจของวัยรุ่น 
สังคม
2547
744
การแก้ปัญหาภาคใต้ในสายตาประชาชน 
การเมือง
2547
745
พฤติกรรมและระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อกรุงเทพมหานคร(ครั้งที่ 3) 
เศรษฐกิจ
2547
746
จิตสำนึกรับผิดชอบของนิสิตนักศึกษาไทยในปัจจุบัน 
สังคม
2547
747
หน่วยข่าวกรอง...คุ้มครองหรือข่มขู่ 
การเมือง
2547
748
ผู้ว่าฯ คนใหม่ของชาวกรุงเทพฯ 
การเมือง
2547
749
มาตรการประหยัดพลังงานของรัฐ...เลือกปฎิบัติหรือไม่ 
สังคม
2547
750
ขนส่งมวลชนไทยพร้อมแค่ไหนกับมาตรการประหยัดน้ำมัน 
สังคม
2547
 ** หมายเหตุ : ย้อนดูผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ย้อนดูผลปี 2543-2546