analyticstracking
    
 
ผลสำรวจโพลล์เรื่อง“ปลดล็อค
การเลือกตั้งท้องถิ่น"
 
ผลสำรวจโพลล์เรื่อง"ประชาชนคิดอย่างไร
กับการปรับ ครม. ประยุทธ์ 5"
(เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560) (เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560)
 
 
 
 
ผลสำรวจโพลล์ยอดนิยมประจำเดือน สิงหาคม 2560... เรื่อง "ประชาชนคิดอย่างไรกับการตัดสินคดี
      ทุจริตจำนำข้าวของ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย. 2560)  >> Read more...

ผลสำรวจโพลล์ยอดนิยมประจำเดือน กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ปี 2560...
     เรื่อง " คะแนนนิยมพรรคการเมืองไทย ปี 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย. 2560)
      >> Read more...