analyticstracking
    
 
ร่วมตอบแบบสำรวจ
   
ผลสำรวจโพลล์เรื่อง“อยู่ให้เป็น...
หยุดให้ได้ : COVID-19"
 
ผลสำรวจโพลล์เรื่อง“วิกฤตการณ์
ตามหาหน้ากากอนามัย"
(เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 31 มีนาคม 2563) (เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 14 มีนาคม 2563)
 
 
 
 
ผลสำรวจโพลล์ยอดนิยมประจำเดือน มกราคม 2562... เรื่อง เด็กไทยรุ่นใหม่ หัวใจสมาร์ทโฟน
     
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2563)  >> Read more...

ผลสำรวจโพลล์ยอดนิยมประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี 2562...
     เรื่อง ความเห็นของประชาชนต่อมาตรการ ชิม ช้อป ใช้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2563)
      >> Read more...