analyticstracking
    
 
ผลสำรวจโพลล์เรื่อง“เส้นทางการเลือกตั้ง
สู่ประชาธิปไตยแบบไทยนิยม"
 
ผลสำรวจโพลล์เรื่อง“10 เรื่องที่เด็กวอนขอ
จากผู้ใหญ่ในปี จอ"
(เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 20 มกราคม 2561) (เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 13 มกราคม 2561)
 
 
 
 
ผลสำรวจโพลล์ยอดนิยมประจำเดือน ธันวาคม 2560... เรื่อง "ปัญหาคอร์รัปชั่นในมุมมองคนไทย
     
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ม.ค. 2561)  >> Read more...

ผลสำรวจโพลล์ยอดนิยมประจำเดือน มิถุนายน - พฤศจิกายน ปี 2560...
     ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย…เพื่อประชาชนฐานราก (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ม.ค. 2561)
      >> Read more...