analyticstracking
    
 
ผลสำรวจโพลล์เรื่อง“ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย…
เพื่อประชาชนฐานราก"
 
ผลสำรวจโพลล์เรื่อง"กกต. เตรียมตรวจสอบคุณสมบัติ
9 รัฐมนตรี ประชาชนคิดอย่างไร"
(เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 24 มิถุนายน 2560) (เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 10 มิถุนายน 2560)
 
 
 
 
ผลสำรวจโพลล์ยอดนิยมประจำเดือน พฤษภาคม 2560... เรื่อง "คะแนนนิยมพรรคการเมืองไทย หลังผ่าน 3 ปี คสช.
     
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2560)  >> Read more...

ผลสำรวจโพลล์ยอดนิยมประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2559 - เมษายน ปี 2560...
     เรื่อง "สังคมไทยกับความห่างไกลการทุจริตคอร์รัปชั่น (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2560)
      >> Read more...