analyticstracking
    
 
ผลสำรวจโพลล์เรื่อง“ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019
คนไทยรับมืออย่างไร"
 
ผลสำรวจโพลล์เรื่อง“วิกฤตการณ์ฝุ่นเกินค่า...
ต้องฝ่าไปด้วยกัน"
(เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2563) (เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 25 มกราคม 2563)
 
 
 
 
ผลสำรวจโพลล์ยอดนิยมประจำเดือน มกราคม 2562... เรื่อง เด็กไทยรุ่นใหม่ หัวใจสมาร์ทโฟน
     
(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.พ. 2563)  >> Read more...

ผลสำรวจโพลล์ยอดนิยมประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี 2562...
     เรื่อง ความเห็นของประชาชนต่อมาตรการ ชิม ช้อป ใช้ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.พ. 2563)
      >> Read more...