analyticstracking
    
 
   
ผลสำรวจโพลล์เรื่อง“คนไทยว่ายังไง…
กับการต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน"
 
ผลสำรวจโพลล์เรื่อง“New Normal ชีวิตวิถีใหม่
ของคนไทย"
(เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 30 พฤษภาคม 2563) (เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 23 พฤษภาคม 2563)
 
 
 
 
ผลสำรวจโพลล์ยอดนิยมประจำเดือน พฤษภาคม 2563... เสียงสะท้อนคนไทยต่อมาตรการเยียวยา
     
(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563)  >> Read more...

ผลสำรวจโพลล์ยอดนิยมประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี 2562...
     เรื่อง ความเห็นของประชาชนต่อมาตรการ ชิม ช้อป ใช้ (ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563)
      >> Read more...