analyticstracking
1/5

ผลสำรวจเรื่อง ความพึงพอใจคนกรุง
ต่อการแก้ปัญหาน้ำท่วม กทม.

(เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 24 กันยายน 2565)
รายละเอียดผลสำรวจ...

2/5

ผลสำรวจเรื่อง เยาวชน กับการบูลลี่
ในสังคมไทย

(เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 17 กันยายน 2565)
รายละเอียดผลสำรวจ...

3/5

ผลสำรวจเรื่อง คนไทยคิดอย่างไรกับ
โอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจ หลัง
สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย (ครั้งที่ 4)

(เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 13 กันยายน 2565)
รายละเอียดผลสำรวจ...

4/5

ผลสำรวจเรื่อง คนละครึ่งเฟส 5
กับ ความเป็นอยู่คนไทยในวันนี้

(เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 3 กันยายน 2565)
รายละเอียดผลสำรวจ...

5/5

ผลสำรวจเรื่อง วันแม่ กับเรื่องของแม่
ที่ลูกอยากบอก

(เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 12 สิงหาคม 2565)
รายละเอียดผลสำรวจ...


ผลสำรวจโพลล์ยอดนิยมประจำเดือน พฤษภาคม 2565...
     เรื่อง ผู้ว่าฯ กทม. แบบไหนที่ถูกใจคนกรุง
(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 2565)
      >> Read more...

ผลสำรวจโพลล์ยอดนิยมประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี 2564...
     เรื่อง คนไทยกับการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 2565)
      >> Read more...
 

 

FOLLOW US