analyticstracking
1/5

ผลสำรวจเรื่อง นักท่องเที่ยวกับการ
ท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นหนาวนี้

(เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565)
รายละเอียดผลสำรวจ...

2/5

ผลสำรวจเรื่อง ลอยกระทง Festival
สู่การกระตุ้นท่องเที่ยวไทย

(เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 08 พฤศจิกายน 2565)
รายละเอียดผลสำรวจ...

3/5

ผลสำรวจเรื่อง เจ้าของร้านค้า
กับบทสรุปคนละครึ่งเฟส 5

(เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 29 ตุลาคม 2565)
รายละเอียดผลสำรวจ...

4/5

ผลสำรวจเรื่อง คนไทยกับการติดตาม
สถานการณ์น้ำท่วมปี 65

(เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 27 ตุลาคม 2565)
รายละเอียดผลสำรวจ...

5/5

ผลสำรวจเรื่อง ชีวิตแรงงานไทยวันนี้
กับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 5%

(เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 1 ตุลาคม 2565)
รายละเอียดผลสำรวจ...


ผลสำรวจโพลล์ยอดนิยมประจำเดือน พฤษภาคม 2565...
     เรื่อง ผู้ว่าฯ กทม. แบบไหนที่ถูกใจคนกรุง
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ย. 2565)
      >> Read more...

ผลสำรวจโพลล์ยอดนิยมประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี 2564...
     เรื่อง คนไทยกับการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ย. 2565)
      >> Read more...
 

 

FOLLOW US