Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 736 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
481
การเมือง
2553
482
สังคม
2553
483
การเมือง
2553
484
การเมือง
2553
485
อื่นๆ
2552
486
สังคม
2552
487
เศรษฐกิจ
2552
488
สังคม
2552
489
เศรษฐกิจ
2552
490
การเมือง
2552
491
เศรษฐกิจ
2552
492
สังคม
2552
493
สังคม
2552
494
การเมือง
2552
495
การเมือง
2552
496
การเมือง
2552
497
เศรษฐกิจ
2552
498
สังคม
2552
499
การเมือง
2552
500
เศรษฐกิจ
2552
501
การเมือง
2552
502
อื่นๆ
2552
503
เศรษฐกิจ
2552
504
การเมือง
2552
505
อื่นๆ
2552
506
การเมือง
2552
507
สังคม
2552
508
สังคม
2552
509
สังคม
2552
510
การเมือง
2552
 ** หมายเหตุ : ย้อนดูผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ย้อนดูผลปี 2543-2546