Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 736 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
1
สังคม
2563
54
0
2
สังคม
2563
85
5.0
3
การเมือง
2563
182
3.9
4
สังคม
2563
164
3.5
5
สังคม
2563
126
5.0
6
สังคม
2563
254
4.5
7
สังคม
2563
273
3.0
8
การเมือง
2563
200
2.0
9
สังคม
2563
431
4.0
10
สังคม
2563
338
0
11
สังคม
2563
388
3.5
12
สังคม
2563
334
4.0
13
สังคม
2562
240
5.0
14
สังคม
2562
275
0
15
สังคม
2562
242
4.0
16
สังคม
2562
317
4.5
17
สังคม
2562
263
5.0
18
สังคม
2562
365
4.5
19
สังคม
2562
414
0
20
การเมือง
2562
275
5.0
21
สังคม
2562
329
4.7
22
สังคม
2562
757
2.5
23
การเมือง
2562
272
5.0
24
สังคม
2562
442
0
25
การเมือง
2562
402
4.0
26
สังคม
2562
203
0
27
การเมือง
2562
323
0
28
การเมือง
2562
405
2.0
29
สังคม
2562
703
4.0
30
สังคม
2562
954
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม