Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 712 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
1
การเมือง
2562
117
0
2
สังคม
2562
53
0
3
การเมือง
2562
151
0
4
การเมือง
2562
210
3.0
5
สังคม
2562
350
3.7
6
สังคม
2562
252
0
7
การเมือง
2562
303
5.0
8
การเมือง
2562
678
0
9
การเมือง
2562
865
3.0
10
การเมือง
2562
696
3.3
11
การเมือง
2562
347
3.0
12
การเมือง
2562
375
4.0
13
สังคม
2562
356
4.7
14
การเมือง
2562
269
5.0
15
สังคม
2562
646
4.0
16
สังคม
2562
960
4.2
17
สังคม
2562
466
0
18
สังคม
2561
316
5.0
19
สังคม
2561
339
0
20
เศรษฐกิจ
2561
342
0
21
การเมือง
2561
502
5.0
22
สังคม
2561
330
5.0
23
สังคม
2561
337
0
24
การเมือง
2561
586
4.0
25
สังคม
2561
821
3.0
26
การเมือง
2561
773
4.8
27
การเมือง
2561
1,149
2.7
28
สังคม
2561
616
0
29
สังคม
2561
599
0
30
สังคม
2561
880
0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม