Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 706 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
1
การเมือง
2562
111
5.0
2
การเมือง
2562
549
0
3
การเมือง
2562
779
3.0
4
การเมือง
2562
619
3.3
5
การเมือง
2562
298
3.0
6
การเมือง
2562
281
4.0
7
สังคม
2562
174
4.7
8
การเมือง
2562
166
5.0
9
สังคม
2562
355
3.0
10
สังคม
2562
486
5.0
11
สังคม
2562
380
0
12
สังคม
2561
176
0
13
สังคม
2561
267
0
14
เศรษฐกิจ
2561
273
0
15
การเมือง
2561
448
5.0
16
สังคม
2561
287
5.0
17
สังคม
2561
254
0
18
การเมือง
2561
452
3.8
19
สังคม
2561
731
2.5
20
การเมือง
2561
682
4.8
21
การเมือง
2561
1,009
2.7
22
สังคม
2561
576
0
23
สังคม
2561
510
0
24
สังคม
2561
695
0
25
การเมือง
2561
560
1.4
26
การเมือง
2561
919
1.8
27
สังคม
2561
719
0
28
สังคม
2561
640
3.0
29
การเมือง
2561
655
5.0
30
สังคม
2561
712
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม