Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 686 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
61
การเมือง
2560
947
2.3
62
การเมือง
2560
476
5.0
63
สังคม
2560
852
5.0
64
สังคม
2559
614
5.0
65
สังคม
2559
607
0
66
สังคม
2559
478
5.0
67
สังคม
2559
569
5.0
68
สังคม
2559
400
5.0
69
สังคม
2559
445
5.0
70
สังคม
2559
1,037
5.0
71
การเมือง
2559
730
5.0
72
สังคม
2559
605
5.0
73
การเมือง
2559
918
0
74
สังคม
2559
581
4.0
75
สังคม
2559
1,809
4.6
76
การเมือง
2559
734
5.0
77
การเมือง
2559
749
3.0
78
สังคม
2559
1,916
4.7
79
การเมือง
2559
1,066
4.0
80
การเมือง
2559
1,209
0
81
การเมือง
2559
17,305
4.4
82
สังคม
2559
2,330
5.0
83
การเมือง
2559
1,211
5.0
84
การเมือง
2559
424
5.0
85
การเมือง
2559
1,103
5.0
86
การเมือง
2559
1,468
5.0
87
สังคม
2559
655
0
88
การเมือง
2559
401
5.0
89
สังคม
2559
1,030
4.5
90
การเมือง
2559
921
4.5
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม