Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 654 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
61
สังคม
2559
654
3.5
62
การเมือง
2559
389
0
63
การเมือง
2559
148
0
64
สังคม
2559
930
4.8
65
เศรษฐกิจ
2559
461
1.0
66
สังคม
2559
543
5.0
67
การเมือง
2559
342
2.3
68
การเมือง
2559
239
4.5
69
สังคม
2559
765
0
70
สังคม
2559
495
0
71
สังคม
2559
738
4.0
72
การเมือง
2559
423
5.0
73
การเมือง
2559
346
5.0
74
สังคม
2559
628
4.5
75
การเมือง
2559
385
3.1
76
การเมือง
2559
227
5.0
77
สังคม
2559
516
4.0
78
การเมือง
2559
310
3.0
79
สังคม
2559
1,799
5.0
80
สังคม
2559
576
2.5
81
สังคม
2559
595
5.0
82
เศรษฐกิจ
2559
359
0
83
การเมือง
2559
480
3.5
84
การเมือง
2559
702
5.0
85
เศรษฐกิจ
2559
676
0
86
การเมือง
2559
222
0
87
สังคม
2559
218
0
88
สังคม
2559
749
5.0
89
สังคม
2558
567
3.5
90
เศรษฐกิจ
2558
452
0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม