Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 715 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
61
การเมือง
2560
416
5.0
62
สังคม
2560
587
3.0
63
การเมือง
2560
601
0
64
การเมือง
2560
974
2.3
65
การเมือง
2560
357
0
66
การเมือง
2560
692
0
67
สังคม
2560
797
0
68
สังคม
2560
552
4.0
69
การเมือง
2560
840
2.0
70
การเมือง
2560
2,245
3.0
71
การเมือง
2560
557
0
72
การเมือง
2560
694
0
73
การเมือง
2560
560
5.0
74
การเมือง
2560
998
1.0
75
การเมือง
2560
595
0
76
การเมือง
2560
1,127
4.8
77
สังคม
2560
1,163
4.0
78
สังคม
2560
977
5.0
79
สังคม
2560
416
5.0
80
สังคม
2560
266
0
81
สังคม
2560
928
5.0
82
การเมือง
2560
230
0
83
การเมือง
2560
208
0
84
สังคม
2560
454
0
85
การเมือง
2560
501
5.0
86
การเมือง
2560
466
1.0
87
สังคม
2560
1,297
5.0
88
การเมือง
2560
458
5.0
89
สังคม
2560
600
0
90
การเมือง
2560
1,200
2.3
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม