Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 688 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
61
การเมือง
2560
413
5.0
62
สังคม
2560
490
0
63
การเมือง
2560
1,002
2.3
64
การเมือง
2560
492
5.0
65
สังคม
2560
858
5.0
66
สังคม
2559
620
5.0
67
สังคม
2559
617
0
68
สังคม
2559
496
5.0
69
สังคม
2559
577
5.0
70
สังคม
2559
406
5.0
71
สังคม
2559
453
5.0
72
สังคม
2559
1,366
5.0
73
การเมือง
2559
740
5.0
74
สังคม
2559
626
5.0
75
การเมือง
2559
930
0
76
สังคม
2559
597
4.0
77
สังคม
2559
1,885
4.6
78
การเมือง
2559
744
5.0
79
การเมือง
2559
758
3.0
80
สังคม
2559
1,946
4.7
81
การเมือง
2559
1,070
4.0
82
การเมือง
2559
1,213
0
83
การเมือง
2559
17,315
4.4
84
สังคม
2559
2,341
5.0
85
การเมือง
2559
1,214
5.0
86
การเมือง
2559
427
5.0
87
การเมือง
2559
1,104
5.0
88
การเมือง
2559
1,470
5.0
89
สังคม
2559
657
0
90
การเมือง
2559
403
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม