Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 660 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
61
สังคม
2559
595
0
62
การเมือง
2559
354
5.0
63
สังคม
2559
932
4.5
64
การเมือง
2559
840
4.5
65
การเมือง
2559
294
0
66
การเมือง
2559
772
0
67
สังคม
2559
667
3.5
68
การเมือง
2559
400
0
69
การเมือง
2559
156
0
70
สังคม
2559
950
4.8
71
เศรษฐกิจ
2559
470
1.0
72
สังคม
2559
559
5.0
73
การเมือง
2559
359
2.3
74
การเมือง
2559
248
4.5
75
สังคม
2559
781
0
76
สังคม
2559
518
0
77
สังคม
2559
748
4.0
78
การเมือง
2559
436
5.0
79
การเมือง
2559
353
5.0
80
สังคม
2559
649
4.5
81
การเมือง
2559
407
3.1
82
การเมือง
2559
233
5.0
83
สังคม
2559
549
4.0
84
การเมือง
2559
326
3.0
85
สังคม
2559
1,852
5.0
86
สังคม
2559
593
2.5
87
สังคม
2559
612
5.0
88
เศรษฐกิจ
2559
374
0
89
การเมือง
2559
490
3.5
90
การเมือง
2559
726
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม