Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 673 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
61
สังคม
2559
555
4.0
62
สังคม
2559
1,557
4.6
63
การเมือง
2559
661
5.0
64
การเมือง
2559
697
3.0
65
สังคม
2559
1,797
4.7
66
การเมือง
2559
1,030
4.0
67
การเมือง
2559
1,166
0
68
การเมือง
2559
17,197
4.4
69
สังคม
2559
2,181
5.0
70
การเมือง
2559
1,186
5.0
71
การเมือง
2559
387
5.0
72
การเมือง
2559
1,085
5.0
73
การเมือง
2559
1,449
5.0
74
สังคม
2559
620
0
75
การเมือง
2559
381
5.0
76
สังคม
2559
994
4.5
77
การเมือง
2559
876
4.5
78
การเมือง
2559
312
0
79
การเมือง
2559
794
0
80
สังคม
2559
701
3.7
81
การเมือง
2559
423
0
82
การเมือง
2559
176
0
83
สังคม
2559
991
4.8
84
เศรษฐกิจ
2559
495
1.0
85
สังคม
2559
606
5.0
86
การเมือง
2559
398
2.3
87
การเมือง
2559
270
4.5
88
สังคม
2559
808
0
89
สังคม
2559
553
0
90
สังคม
2559
776
4.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม