Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 711 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
61
การเมือง
2560
349
0
62
การเมือง
2560
647
0
63
สังคม
2560
737
0
64
สังคม
2560
541
4.0
65
การเมือง
2560
781
2.0
66
การเมือง
2560
2,060
3.0
67
การเมือง
2560
508
0
68
การเมือง
2560
641
0
69
การเมือง
2560
529
5.0
70
การเมือง
2560
953
1.0
71
การเมือง
2560
579
0
72
การเมือง
2560
1,041
4.8
73
สังคม
2560
1,125
4.0
74
สังคม
2560
944
5.0
75
สังคม
2560
411
5.0
76
สังคม
2560
261
0
77
สังคม
2560
891
5.0
78
การเมือง
2560
223
0
79
การเมือง
2560
203
0
80
สังคม
2560
436
0
81
การเมือง
2560
492
5.0
82
การเมือง
2560
455
1.0
83
สังคม
2560
1,248
5.0
84
การเมือง
2560
449
5.0
85
สังคม
2560
573
0
86
การเมือง
2560
1,161
2.3
87
การเมือง
2560
568
5.0
88
สังคม
2560
917
5.0
89
สังคม
2559
674
5.0
90
สังคม
2559
681
0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม