Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 708 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
61
สังคม
2560
521
4.0
62
การเมือง
2560
743
2.0
63
การเมือง
2560
1,979
3.0
64
การเมือง
2560
475
0
65
การเมือง
2560
605
0
66
การเมือง
2560
498
5.0
67
การเมือง
2560
913
1.0
68
การเมือง
2560
558
0
69
การเมือง
2560
980
4.8
70
สังคม
2560
1,080
4.0
71
สังคม
2560
891
5.0
72
สังคม
2560
403
5.0
73
สังคม
2560
254
0
74
สังคม
2560
826
5.0
75
การเมือง
2560
216
0
76
การเมือง
2560
197
0
77
สังคม
2560
423
0
78
การเมือง
2560
482
5.0
79
การเมือง
2560
447
1.0
80
สังคม
2560
1,217
5.0
81
การเมือง
2560
441
5.0
82
สังคม
2560
557
0
83
การเมือง
2560
1,132
2.3
84
การเมือง
2560
557
5.0
85
สังคม
2560
907
5.0
86
สังคม
2559
666
5.0
87
สังคม
2559
671
0
88
สังคม
2559
598
5.0
89
สังคม
2559
638
5.0
90
สังคม
2559
456
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม