Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 683 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
61
สังคม
2559
601
5.0
62
สังคม
2559
599
0
63
สังคม
2559
445
5.0
64
สังคม
2559
554
5.0
65
สังคม
2559
390
5.0
66
สังคม
2559
431
5.0
67
สังคม
2559
737
5.0
68
การเมือง
2559
716
5.0
69
สังคม
2559
574
5.0
70
การเมือง
2559
911
0
71
สังคม
2559
575
4.0
72
สังคม
2559
1,697
4.6
73
การเมือง
2559
722
5.0
74
การเมือง
2559
740
3.0
75
สังคม
2559
1,865
4.7
76
การเมือง
2559
1,058
4.0
77
การเมือง
2559
1,200
0
78
การเมือง
2559
17,257
4.4
79
สังคม
2559
2,302
5.0
80
การเมือง
2559
1,202
5.0
81
การเมือง
2559
418
5.0
82
การเมือง
2559
1,097
5.0
83
การเมือง
2559
1,461
5.0
84
สังคม
2559
649
0
85
การเมือง
2559
394
5.0
86
สังคม
2559
1,013
4.5
87
การเมือง
2559
913
4.5
88
การเมือง
2559
324
0
89
การเมือง
2559
809
0
90
สังคม
2559
724
3.7
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม