Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 710 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
331
สังคม
2555
849
5.0
332
การเมือง
2555
1,155
4.7
333
การเมือง
2555
1,463
4.4
334
เศรษฐกิจ
2555
1,543
4.1
335
การเมือง
2555
1,353
3.6
336
เศรษฐกิจ
2555
887
4.7
337
สังคม
2555
1,090
4.2
338
สังคม
2555
986
4.8
339
เศรษฐกิจ
2555
1,061
4.8
340
สังคม
2555
1,334
4.9
341
สังคม
2555
1,495
4.5
342
สังคม
2555
4,952
4.8
343
เศรษฐกิจ
2555
1,843
4.0
344
การเมือง
2555
904
4.5
345
เศรษฐกิจ
2555
1,654
4.6
346
สังคม
2555
2,137
4.7
347
เศรษฐกิจ
2555
710
4.0
348
สังคม
2555
1,470
4.0
349
สังคม
2555
837
5.0
350
เศรษฐกิจ
2555
6,665
4.9
351
เศรษฐกิจ
2555
2,845
3.5
352
การเมือง
2555
962
4.2
353
สังคม
2555
1,222
4.5
354
เศรษฐกิจ
2555
998
3.8
355
สังคม
2555
3,450
4.5
356
การเมือง
2555
1,192
4.2
357
อื่นๆ
2555
628
3.0
358
เศรษฐกิจ
2555
702
4.0
359
เศรษฐกิจ
2555
1,433
4.8
360
เศรษฐกิจ
2555
815
3.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม