Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 673 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
331
สังคม
2554
1,106
4.8
332
การเมือง
2554
1,433
4.0
333
การเมือง
2554
951
4.2
334
การเมือง
2554
1,975
1.9
335
สังคม
2554
1,107
5.0
336
สังคม
2554
1,100
4.0
337
เศรษฐกิจ
2554
1,864
5.0
338
เศรษฐกิจ
2554
1,011
4.0
339
สังคม
2554
1,894
3.7
340
เศรษฐกิจ
2554
1,462
0
341
การเมือง
2554
1,812
4.7
342
การเมือง
2554
1,143
4.8
343
การเมือง
2554
1,210
3.9
344
เศรษฐกิจ
2554
887
5.0
345
เศรษฐกิจ
2554
913
4.6
346
สังคม
2554
1,338
4.3
347
เศรษฐกิจ
2554
1,109
4.5
348
การเมือง
2554
917
3.6
349
เศรษฐกิจ
2554
2,164
4.6
350
การเมือง
2554
8,539
4.8
351
เศรษฐกิจ
2554
4,562
4.6
352
การเมือง
2554
3,947
4.5
353
สังคม
2554
2,718
4.8
354
การเมือง
2554
6,231
4.2
355
เศรษฐกิจ
2554
5,643
2.3
356
สังคม
2554
2,149
3.8
357
เศรษฐกิจ
2554
1,298
4.3
358
สังคม
2554
1,530
4.7
359
เศรษฐกิจ
2554
1,835
3.4
360
การเมือง
2554
1,645
3.7
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม