Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 683 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
331
เศรษฐกิจ
2555
670
4.0
332
เศรษฐกิจ
2555
1,269
4.8
333
เศรษฐกิจ
2555
670
3.0
334
การเมือง
2555
1,317
3.3
335
สังคม
2555
1,631
4.9
336
สังคม
2554
2,063
3.4
337
สังคม
2554
1,431
5.0
338
สังคม
2554
1,231
4.5
339
เศรษฐกิจ
2554
1,370
4.0
340
การเมือง
2554
1,428
4.8
341
สังคม
2554
1,115
4.8
342
การเมือง
2554
1,492
4.0
343
การเมือง
2554
999
4.2
344
การเมือง
2554
2,018
1.9
345
สังคม
2554
1,121
5.0
346
สังคม
2554
1,153
4.0
347
เศรษฐกิจ
2554
1,919
5.0
348
เศรษฐกิจ
2554
1,020
4.0
349
สังคม
2554
1,947
3.7
350
เศรษฐกิจ
2554
1,525
0
351
การเมือง
2554
1,869
4.7
352
การเมือง
2554
1,224
4.8
353
การเมือง
2554
1,265
3.9
354
เศรษฐกิจ
2554
945
5.0
355
เศรษฐกิจ
2554
986
4.6
356
สังคม
2554
1,347
4.3
357
เศรษฐกิจ
2554
1,121
4.5
358
การเมือง
2554
966
3.6
359
เศรษฐกิจ
2554
2,225
4.6
360
การเมือง
2554
8,592
4.8
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม