Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 706 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
331
การเมือง
2555
1,322
3.6
332
เศรษฐกิจ
2555
861
4.7
333
สังคม
2555
1,061
4.2
334
สังคม
2555
982
4.8
335
เศรษฐกิจ
2555
1,058
4.8
336
สังคม
2555
1,324
4.9
337
สังคม
2555
1,488
4.5
338
สังคม
2555
4,815
4.8
339
เศรษฐกิจ
2555
1,836
4.0
340
การเมือง
2555
886
4.5
341
เศรษฐกิจ
2555
1,623
4.6
342
สังคม
2555
2,109
4.7
343
เศรษฐกิจ
2555
705
4.0
344
สังคม
2555
1,455
4.0
345
สังคม
2555
833
5.0
346
เศรษฐกิจ
2555
6,622
4.9
347
เศรษฐกิจ
2555
2,832
3.5
348
การเมือง
2555
935
4.2
349
สังคม
2555
1,220
4.5
350
เศรษฐกิจ
2555
972
3.8
351
สังคม
2555
3,431
4.5
352
การเมือง
2555
1,166
4.2
353
อื่นๆ
2555
602
3.0
354
เศรษฐกิจ
2555
697
4.0
355
เศรษฐกิจ
2555
1,402
4.8
356
เศรษฐกิจ
2555
786
3.0
357
การเมือง
2555
1,438
3.3
358
สังคม
2555
1,752
4.9
359
สังคม
2554
2,205
3.4
360
สังคม
2554
1,468
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม