Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 736 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
331
สังคม
2556
1,320
4.4
332
สังคม
2555
1,865
1.6
333
การเมือง
2555
2,947
2.5
334
การเมือง
2555
1,833
3.2
335
สังคม
2555
772
4.8
336
การเมือง
2555
843
3.3
337
การเมือง
2555
1,044
3.5
338
สังคม
2555
705
3.5
339
เศรษฐกิจ
2555
1,471
4.6
340
สังคม
2555
962
5.0
341
การเมือง
2555
2,079
5.0
342
เศรษฐกิจ
2555
1,343
4.7
343
สังคม
2555
1,853
4.4
344
เศรษฐกิจ
2555
602
3.8
345
เศรษฐกิจ
2555
1,218
4.9
346
สังคม
2555
2,475
5.0
347
สังคม
2555
1,243
4.6
348
สังคม
2555
11,774
4.4
349
สังคม
2555
5,155
3.8
350
สังคม
2555
1,122
3.6
351
เศรษฐกิจ
2555
1,590
3.4
352
การเมือง
2555
1,174
5.0
353
เศรษฐกิจ
2555
2,375
3.7
354
สังคม
2555
1,473
5.0
355
เศรษฐกิจ
2555
761
4.8
356
การเมือง
2555
6,140
3.6
357
สังคม
2555
877
5.0
358
การเมือง
2555
1,220
4.7
359
การเมือง
2555
1,569
4.4
360
เศรษฐกิจ
2555
1,636
4.1
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม