Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 654 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
331
การเมือง
2554
8,493
4.8
332
เศรษฐกิจ
2554
4,520
4.6
333
การเมือง
2554
3,903
4.5
334
สังคม
2554
2,647
4.8
335
การเมือง
2554
5,834
4.2
336
เศรษฐกิจ
2554
5,425
2.3
337
สังคม
2554
2,121
3.8
338
เศรษฐกิจ
2554
1,244
4.3
339
สังคม
2554
1,468
4.7
340
เศรษฐกิจ
2554
1,784
3.4
341
การเมือง
2554
1,603
3.7
342
เศรษฐกิจ
2554
1,241
2.2
343
การเมือง
2554
1,550
3.5
344
อื่นๆ
2554
921
4.4
345
สังคม
2554
1,575
4.5
346
สังคม
2554
1,229
4.1
347
การเมือง
2554
1,291
3.6
348
เศรษฐกิจ
2554
1,292
4.2
349
อื่นๆ
2554
1,105
3.4
350
การเมือง
2554
1,267
3.7
351
เศรษฐกิจ
2554
1,285
4.1
352
สังคม
2553
1,493
4.4
353
อื่นๆ
2553
2,508
4.3
354
การเมือง
2553
1,601
2.5
355
อื่นๆ
2553
951
4.6
356
การเมือง
2553
1,505
3.2
357
เศรษฐกิจ
2553
1,565
4.4
358
สังคม
2553
1,444
4.6
359
สังคม
2553
910
4.7
360
เศรษฐกิจ
2553
830
4.4
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม