Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 712 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
331
เศรษฐกิจ
2555
747
4.8
332
การเมือง
2555
5,988
3.6
333
สังคม
2555
856
5.0
334
การเมือง
2555
1,181
4.7
335
การเมือง
2555
1,494
4.4
336
เศรษฐกิจ
2555
1,578
4.1
337
การเมือง
2555
1,386
3.6
338
เศรษฐกิจ
2555
918
4.7
339
สังคม
2555
1,125
4.2
340
สังคม
2555
993
4.8
341
เศรษฐกิจ
2555
1,067
4.8
342
สังคม
2555
1,344
4.9
343
สังคม
2555
1,502
4.5
344
สังคม
2555
5,102
4.8
345
เศรษฐกิจ
2555
1,852
4.0
346
การเมือง
2555
934
4.5
347
เศรษฐกิจ
2555
1,684
4.6
348
สังคม
2555
2,170
4.7
349
เศรษฐกิจ
2555
717
4.0
350
สังคม
2555
1,489
4.0
351
สังคม
2555
842
5.0
352
เศรษฐกิจ
2555
6,724
4.9
353
เศรษฐกิจ
2555
2,859
3.5
354
การเมือง
2555
986
4.2
355
สังคม
2555
1,227
4.5
356
เศรษฐกิจ
2555
1,031
3.8
357
สังคม
2555
3,475
4.5
358
การเมือง
2555
1,218
4.2
359
อื่นๆ
2555
659
3.0
360
เศรษฐกิจ
2555
708
4.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม