Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 710 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
31
สังคม
2561
798
0
32
สังคม
2561
685
3.0
33
การเมือง
2561
756
5.0
34
สังคม
2561
781
5.0
35
การเมือง
2561
802
0
36
การเมือง
2561
712
5.0
37
การเมือง
2561
383
5.0
38
การเมือง
2561
810
5.0
39
สังคม
2561
450
5.0
40
สังคม
2561
821
5.0
41
การเมือง
2561
367
0
42
การเมือง
2561
489
5.0
43
การเมือง
2561
451
5.0
44
สังคม
2561
609
4.5
45
การเมือง
2561
359
0
46
สังคม
2560
272
0
47
สังคม
2560
1,342
0
48
สังคม
2560
592
4.0
49
การเมือง
2560
1,173
5.0
50
การเมือง
2560
552
4.0
51
การเมือง
2560
427
5.0
52
การเมือง
2560
363
0
53
การเมือง
2560
455
5.0
54
สังคม
2560
538
0
55
สังคม
2560
1,745
4.7
56
การเมือง
2560
398
5.0
57
สังคม
2560
518
3.0
58
การเมือง
2560
586
0
59
การเมือง
2560
877
2.3
60
การเมือง
2560
347
0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม