Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 736 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
31
การเมือง
2562
494
5.0
32
การเมือง
2562
836
0
33
การเมือง
2562
1,023
3.0
34
การเมือง
2562
757
3.3
35
การเมือง
2562
447
3.0
36
การเมือง
2562
433
4.0
37
สังคม
2562
702
4.8
38
การเมือง
2562
397
5.0
39
สังคม
2562
912
4.3
40
สังคม
2562
2,353
4.3
41
สังคม
2562
589
0
42
สังคม
2561
544
4.5
43
สังคม
2561
543
5.0
44
เศรษฐกิจ
2561
548
0
45
การเมือง
2561
582
5.0
46
สังคม
2561
451
5.0
47
สังคม
2561
443
0
48
การเมือง
2561
740
4.0
49
สังคม
2561
1,029
3.0
50
การเมือง
2561
953
4.8
51
การเมือง
2561
1,672
2.3
52
สังคม
2561
715
0
53
สังคม
2561
829
0
54
สังคม
2561
1,028
0
55
การเมือง
2561
790
1.4
56
การเมือง
2561
1,204
2.3
57
สังคม
2561
1,003
0
58
สังคม
2561
860
3.0
59
การเมือง
2561
1,151
5.0
60
สังคม
2561
1,074
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม