Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 712 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
31
การเมือง
2561
663
1.4
32
การเมือง
2561
1,060
2.3
33
สังคม
2561
851
0
34
สังคม
2561
718
3.0
35
การเมือง
2561
1,103
5.0
36
สังคม
2561
856
5.0
37
การเมือง
2561
855
0
38
การเมือง
2561
749
5.0
39
การเมือง
2561
392
5.0
40
การเมือง
2561
839
5.0
41
สังคม
2561
474
5.0
42
สังคม
2561
880
5.0
43
การเมือง
2561
383
0
44
การเมือง
2561
508
5.0
45
การเมือง
2561
465
5.0
46
สังคม
2561
641
4.3
47
การเมือง
2561
374
0
48
สังคม
2560
279
0
49
สังคม
2560
1,616
0
50
สังคม
2560
610
4.0
51
การเมือง
2560
1,267
5.0
52
การเมือง
2560
567
4.0
53
การเมือง
2560
438
5.0
54
การเมือง
2560
371
0
55
การเมือง
2560
469
5.0
56
สังคม
2560
567
0
57
สังคม
2560
1,813
4.7
58
การเมือง
2560
411
5.0
59
สังคม
2560
542
3.0
60
การเมือง
2560
593
0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม