Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 660 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
31
การเมือง
2560
315
1.0
32
สังคม
2560
779
5.0
33
การเมือง
2560
334
5.0
34
สังคม
2560
376
0
35
การเมือง
2560
701
1.0
36
การเมือง
2560
364
5.0
37
สังคม
2560
757
5.0
38
สังคม
2559
543
5.0
39
สังคม
2559
534
0
40
สังคม
2559
341
5.0
41
สังคม
2559
482
5.0
42
สังคม
2559
316
5.0
43
สังคม
2559
378
5.0
44
สังคม
2559
557
5.0
45
การเมือง
2559
617
5.0
46
สังคม
2559
494
5.0
47
การเมือง
2559
869
0
48
สังคม
2559
521
4.0
49
สังคม
2559
1,421
4.6
50
การเมือง
2559
596
5.0
51
การเมือง
2559
655
3.0
52
สังคม
2559
1,694
4.7
53
การเมือง
2559
989
4.0
54
การเมือง
2559
1,139
0
55
การเมือง
2559
17,119
4.4
56
สังคม
2559
1,954
5.0
57
การเมือง
2559
1,149
5.0
58
การเมือง
2559
358
5.0
59
การเมือง
2559
1,063
5.0
60
การเมือง
2559
1,423
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม