Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 683 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
31
การเมือง
2560
506
0
32
การเมือง
2560
578
2.3
33
การเมือง
2560
291
0
34
การเมือง
2560
449
0
35
สังคม
2560
506
0
36
สังคม
2560
415
4.0
37
การเมือง
2560
519
2.0
38
การเมือง
2560
1,093
3.0
39
การเมือง
2560
313
0
40
การเมือง
2560
378
0
41
การเมือง
2560
350
5.0
42
การเมือง
2560
690
1.0
43
การเมือง
2560
395
0
44
การเมือง
2560
603
4.8
45
สังคม
2560
832
5.0
46
สังคม
2560
697
5.0
47
สังคม
2560
356
5.0
48
สังคม
2560
205
0
49
สังคม
2560
596
5.0
50
การเมือง
2560
179
0
51
การเมือง
2560
162
0
52
สังคม
2560
350
0
53
การเมือง
2560
398
5.0
54
การเมือง
2560
404
1.0
55
สังคม
2560
975
5.0
56
การเมือง
2560
396
5.0
57
สังคม
2560
464
0
58
การเมือง
2560
885
2.3
59
การเมือง
2560
457
5.0
60
สังคม
2560
838
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม