Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 654 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
31
สังคม
2560
706
5.0
32
สังคม
2559
512
5.0
33
สังคม
2559
501
0
34
สังคม
2559
316
5.0
35
สังคม
2559
443
5.0
36
สังคม
2559
304
5.0
37
สังคม
2559
363
5.0
38
สังคม
2559
507
5.0
39
การเมือง
2559
605
5.0
40
สังคม
2559
473
5.0
41
การเมือง
2559
862
0
42
สังคม
2559
492
3.0
43
สังคม
2559
1,319
4.6
44
การเมือง
2559
583
5.0
45
การเมือง
2559
645
3.0
46
สังคม
2559
1,619
4.7
47
การเมือง
2559
978
4.0
48
การเมือง
2559
1,128
0
49
การเมือง
2559
17,089
4.5
50
สังคม
2559
1,811
5.0
51
การเมือง
2559
1,137
5.0
52
การเมือง
2559
350
5.0
53
การเมือง
2559
1,059
5.0
54
การเมือง
2559
1,417
5.0
55
สังคม
2559
587
0
56
การเมือง
2559
348
5.0
57
สังคม
2559
916
4.5
58
การเมือง
2559
837
4.5
59
การเมือง
2559
286
0
60
การเมือง
2559
761
0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม