Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 706 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
31
การเมือง
2561
763
0
32
การเมือง
2561
689
5.0
33
การเมือง
2561
377
5.0
34
การเมือง
2561
798
5.0
35
สังคม
2561
439
5.0
36
สังคม
2561
804
5.0
37
การเมือง
2561
362
0
38
การเมือง
2561
471
5.0
39
การเมือง
2561
442
5.0
40
สังคม
2561
599
4.0
41
การเมือง
2561
354
0
42
สังคม
2560
266
0
43
สังคม
2560
1,114
0
44
สังคม
2560
584
4.0
45
การเมือง
2560
1,120
5.0
46
การเมือง
2560
547
4.0
47
การเมือง
2560
413
5.0
48
การเมือง
2560
358
0
49
การเมือง
2560
449
5.0
50
สังคม
2560
513
0
51
สังคม
2560
1,728
4.7
52
การเมือง
2560
388
5.0
53
สังคม
2560
510
3.0
54
การเมือง
2560
575
0
55
การเมือง
2560
837
2.3
56
การเมือง
2560
340
0
57
การเมือง
2560
599
0
58
สังคม
2560
675
0
59
สังคม
2560
517
4.0
60
การเมือง
2560
732
2.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม