Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 673 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
31
การเมือง
2560
276
5.0
32
การเมือง
2560
603
1.0
33
การเมือง
2560
338
0
34
การเมือง
2560
483
4.7
35
สังคม
2560
797
5.0
36
สังคม
2560
657
5.0
37
สังคม
2560
328
5.0
38
สังคม
2560
180
0
39
สังคม
2560
547
5.0
40
การเมือง
2560
169
0
41
การเมือง
2560
145
0
42
สังคม
2560
321
0
43
การเมือง
2560
365
5.0
44
การเมือง
2560
357
1.0
45
สังคม
2560
927
5.0
46
การเมือง
2560
367
5.0
47
สังคม
2560
417
0
48
การเมือง
2560
808
2.3
49
การเมือง
2560
424
5.0
50
สังคม
2560
809
5.0
51
สังคม
2559
581
5.0
52
สังคม
2559
583
0
53
สังคม
2559
396
5.0
54
สังคม
2559
529
5.0
55
สังคม
2559
366
5.0
56
สังคม
2559
416
5.0
57
สังคม
2559
636
5.0
58
การเมือง
2559
690
5.0
59
สังคม
2559
545
5.0
60
การเมือง
2559
893
0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม