Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 710 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
121
เศรษฐกิจ
2559
559
1.0
122
สังคม
2559
757
5.0
123
การเมือง
2559
508
2.3
124
การเมือง
2559
313
4.5
125
สังคม
2559
1,250
0
126
สังคม
2559
827
0
127
สังคม
2559
909
4.0
128
การเมือง
2559
555
5.0
129
การเมือง
2559
424
5.0
130
สังคม
2559
757
4.5
131
การเมือง
2559
590
3.1
132
การเมือง
2559
309
5.0
133
สังคม
2559
774
4.7
134
การเมือง
2559
467
3.0
135
สังคม
2559
2,673
5.0
136
สังคม
2559
684
2.5
137
สังคม
2559
773
5.0
138
เศรษฐกิจ
2559
546
0
139
การเมือง
2559
611
3.5
140
การเมือง
2559
906
5.0
141
เศรษฐกิจ
2559
1,106
0
142
การเมือง
2559
378
0
143
สังคม
2559
315
0
144
สังคม
2559
904
5.0
145
สังคม
2558
688
3.5
146
เศรษฐกิจ
2558
545
0
147
การเมือง
2558
766
5.0
148
สังคม
2558
354
0
149
การเมือง
2558
1,187
1.0
150
การเมือง
2558
528
0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม