Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 713 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
121
การเมือง
2559
482
0
122
การเมือง
2559
224
0
123
สังคม
2559
1,112
4.8
124
เศรษฐกิจ
2559
567
1.0
125
สังคม
2559
809
5.0
126
การเมือง
2559
523
2.3
127
การเมือง
2559
321
4.5
128
สังคม
2559
1,308
0
129
สังคม
2559
883
1.0
130
สังคม
2559
923
4.0
131
การเมือง
2559
566
5.0
132
การเมือง
2559
431
5.0
133
สังคม
2559
764
4.5
134
การเมือง
2559
606
3.1
135
การเมือง
2559
316
5.0
136
สังคม
2559
796
4.7
137
การเมือง
2559
480
3.0
138
สังคม
2559
2,752
5.0
139
สังคม
2559
692
2.5
140
สังคม
2559
789
5.0
141
เศรษฐกิจ
2559
572
0
142
การเมือง
2559
620
3.5
143
การเมือง
2559
921
5.0
144
เศรษฐกิจ
2559
1,149
0
145
การเมือง
2559
397
0
146
สังคม
2559
326
0
147
สังคม
2559
912
5.0
148
สังคม
2558
703
3.5
149
เศรษฐกิจ
2558
554
0
150
การเมือง
2558
792
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม