Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 710 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
121
เศรษฐกิจ
2559
554
1.0
122
สังคม
2559
748
5.0
123
การเมือง
2559
505
2.3
124
การเมือง
2559
311
4.5
125
สังคม
2559
1,234
0
126
สังคม
2559
815
0
127
สังคม
2559
906
4.0
128
การเมือง
2559
551
5.0
129
การเมือง
2559
422
5.0
130
สังคม
2559
755
4.5
131
การเมือง
2559
583
3.1
132
การเมือง
2559
307
5.0
133
สังคม
2559
765
4.7
134
การเมือง
2559
463
3.0
135
สังคม
2559
2,645
5.0
136
สังคม
2559
674
2.5
137
สังคม
2559
768
5.0
138
เศรษฐกิจ
2559
541
0
139
การเมือง
2559
609
3.5
140
การเมือง
2559
902
5.0
141
เศรษฐกิจ
2559
1,095
0
142
การเมือง
2559
375
0
143
สังคม
2559
312
0
144
สังคม
2559
901
5.0
145
สังคม
2558
683
3.5
146
เศรษฐกิจ
2558
541
0
147
การเมือง
2558
753
5.0
148
สังคม
2558
352
0
149
การเมือง
2558
1,171
1.0
150
การเมือง
2558
516
0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม