Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 660 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
121
เศรษฐกิจ
2558
290
5.0
122
การเมือง
2558
605
5.0
123
สังคม
2558
875
3.7
124
การเมือง
2558
771
3.5
125
สังคม
2558
777
1.0
126
เศรษฐกิจ
2558
746
0
127
การเมือง
2558
371
5.0
128
การเมือง
2558
505
5.0
129
สังคม
2558
593
4.0
130
การเมือง
2558
440
5.0
131
เศรษฐกิจ
2558
344
0
132
เศรษฐกิจ
2558
450
0
133
สังคม
2558
1,992
4.0
134
สังคม
2558
661
5.0
135
การเมือง
2558
1,061
2.8
136
เศรษฐกิจ
2558
452
0
137
เศรษฐกิจ
2558
568
5.0
138
การเมือง
2558
352
1.0
139
การเมือง
2558
764
3.0
140
เศรษฐกิจ
2558
828
0
141
การเมือง
2558
518
0
142
สังคม
2558
1,644
4.8
143
การเมือง
2558
475
0
144
การเมือง
2558
702
1.0
145
สังคม
2558
991
4.2
146
เศรษฐกิจ
2558
419
5.0
147
สังคม
2558
1,035
5.0
148
สังคม
2557
1,142
5.0
149
การเมือง
2557
942
0
150
การเมือง
2557
883
1.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม