Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 731 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
121
การเมือง
2559
796
5.0
122
การเมือง
2559
821
3.0
123
สังคม
2559
2,190
4.7
124
การเมือง
2559
1,126
4.0
125
การเมือง
2559
1,302
0
126
การเมือง
2559
17,471
4.4
127
สังคม
2559
2,588
5.0
128
การเมือง
2559
1,259
5.0
129
การเมือง
2559
470
5.0
130
การเมือง
2559
1,195
5.0
131
การเมือง
2559
1,519
5.0
132
สังคม
2559
706
0
133
การเมือง
2559
437
5.0
134
สังคม
2559
1,184
4.5
135
การเมือง
2559
972
4.5
136
การเมือง
2559
364
0
137
การเมือง
2559
852
0
138
สังคม
2559
845
3.7
139
การเมือง
2559
492
0
140
การเมือง
2559
227
0
141
สังคม
2559
1,152
4.8
142
เศรษฐกิจ
2559
580
1.0
143
สังคม
2559
844
5.0
144
การเมือง
2559
542
2.3
145
การเมือง
2559
329
4.5
146
สังคม
2559
1,342
0
147
สังคม
2559
983
3.0
148
สังคม
2559
971
4.0
149
การเมือง
2559
590
5.0
150
การเมือง
2559
443
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม