Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 712 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
121
การเมือง
2559
222
0
122
สังคม
2559
1,108
4.8
123
เศรษฐกิจ
2559
564
1.0
124
สังคม
2559
799
5.0
125
การเมือง
2559
514
2.3
126
การเมือง
2559
319
4.5
127
สังคม
2559
1,296
0
128
สังคม
2559
867
1.0
129
สังคม
2559
917
4.0
130
การเมือง
2559
562
5.0
131
การเมือง
2559
429
5.0
132
สังคม
2559
762
4.5
133
การเมือง
2559
601
3.1
134
การเมือง
2559
314
5.0
135
สังคม
2559
786
4.7
136
การเมือง
2559
473
3.0
137
สังคม
2559
2,727
5.0
138
สังคม
2559
689
2.5
139
สังคม
2559
782
5.0
140
เศรษฐกิจ
2559
562
0
141
การเมือง
2559
617
3.5
142
การเมือง
2559
914
5.0
143
เศรษฐกิจ
2559
1,131
0
144
การเมือง
2559
387
0
145
สังคม
2559
319
0
146
สังคม
2559
909
5.0
147
สังคม
2558
696
3.5
148
เศรษฐกิจ
2558
549
0
149
การเมือง
2558
784
5.0
150
สังคม
2558
357
0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม