Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 683 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
121
สังคม
2558
320
0
122
การเมือง
2558
909
1.0
123
การเมือง
2558
381
0
124
สังคม
2558
1,041
5.0
125
สังคม
2558
943
4.8
126
การเมือง
2558
444
3.5
127
เศรษฐกิจ
2558
454
0
128
เศรษฐกิจ
2558
416
0
129
การเมือง
2558
634
0
130
การเมือง
2558
854
0
131
การเมือง
2558
777
5.0
132
การเมือง
2558
614
5.0
133
เศรษฐกิจ
2558
421
4.0
134
เศรษฐกิจ
2558
782
5.0
135
การเมือง
2558
1,358
5.0
136
เศรษฐกิจ
2558
1,062
1.0
137
การเมือง
2558
779
3.7
138
การเมือง
2558
4,005
2.8
139
สังคม
2558
1,339
5.0
140
เศรษฐกิจ
2558
750
1.0
141
สังคม
2558
944
4.0
142
การเมือง
2558
619
0
143
การเมือง
2558
782
3.0
144
เศรษฐกิจ
2558
319
5.0
145
การเมือง
2558
691
5.0
146
สังคม
2558
1,041
3.7
147
การเมือง
2558
909
3.5
148
สังคม
2558
885
1.0
149
เศรษฐกิจ
2558
841
0
150
การเมือง
2558
412
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม