Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 718 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
121
สังคม
2559
1,163
4.5
122
การเมือง
2559
960
4.5
123
การเมือง
2559
360
0
124
การเมือง
2559
846
0
125
สังคม
2559
836
3.7
126
การเมือง
2559
484
0
127
การเมือง
2559
226
0
128
สังคม
2559
1,116
4.8
129
เศรษฐกิจ
2559
568
1.0
130
สังคม
2559
819
5.0
131
การเมือง
2559
531
2.3
132
การเมือง
2559
323
4.5
133
สังคม
2559
1,323
0
134
สังคม
2559
919
3.0
135
สังคม
2559
926
4.0
136
การเมือง
2559
572
5.0
137
การเมือง
2559
435
5.0
138
สังคม
2559
770
4.5
139
การเมือง
2559
615
3.1
140
การเมือง
2559
318
5.0
141
สังคม
2559
815
4.7
142
การเมือง
2559
485
3.0
143
สังคม
2559
2,805
5.0
144
สังคม
2559
694
2.5
145
สังคม
2559
797
5.0
146
เศรษฐกิจ
2559
590
0
147
การเมือง
2559
621
3.5
148
การเมือง
2559
928
5.0
149
เศรษฐกิจ
2559
1,185
0
150
การเมือง
2559
400
0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม