Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 726 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
121
การเมือง
2559
17,460
4.4
122
สังคม
2559
2,560
5.0
123
การเมือง
2559
1,256
5.0
124
การเมือง
2559
469
5.0
125
การเมือง
2559
1,187
5.0
126
การเมือง
2559
1,517
5.0
127
สังคม
2559
703
0
128
การเมือง
2559
436
5.0
129
สังคม
2559
1,175
4.5
130
การเมือง
2559
967
4.5
131
การเมือง
2559
363
0
132
การเมือง
2559
851
0
133
สังคม
2559
842
3.7
134
การเมือง
2559
488
0
135
การเมือง
2559
227
0
136
สังคม
2559
1,146
4.8
137
เศรษฐกิจ
2559
572
1.0
138
สังคม
2559
828
5.0
139
การเมือง
2559
537
2.3
140
การเมือง
2559
328
4.5
141
สังคม
2559
1,336
0
142
สังคม
2559
964
3.0
143
สังคม
2559
940
4.0
144
การเมือง
2559
578
5.0
145
การเมือง
2559
440
5.0
146
สังคม
2559
781
4.5
147
การเมือง
2559
628
3.1
148
การเมือง
2559
320
5.0
149
สังคม
2559
843
4.7
150
การเมือง
2559
494
3.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม