Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 654 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
121
การเมือง
2558
361
5.0
122
การเมือง
2558
494
5.0
123
สังคม
2558
582
4.0
124
การเมือง
2558
434
5.0
125
เศรษฐกิจ
2558
339
0
126
เศรษฐกิจ
2558
442
0
127
สังคม
2558
1,969
4.0
128
สังคม
2558
654
5.0
129
การเมือง
2558
1,047
2.8
130
เศรษฐกิจ
2558
443
0
131
เศรษฐกิจ
2558
560
5.0
132
การเมือง
2558
336
1.0
133
การเมือง
2558
749
3.0
134
เศรษฐกิจ
2558
817
0
135
การเมือง
2558
510
0
136
สังคม
2558
1,601
4.8
137
การเมือง
2558
466
0
138
การเมือง
2558
680
1.0
139
สังคม
2558
976
4.2
140
เศรษฐกิจ
2558
414
5.0
141
สังคม
2558
988
5.0
142
สังคม
2557
1,107
5.0
143
การเมือง
2557
931
0
144
การเมือง
2557
869
1.0
145
การเมือง
2557
3,729
3.0
146
เศรษฐกิจ
2557
1,083
1.0
147
สังคม
2557
507
1.0
148
สังคม
2557
1,141
5.0
149
การเมือง
2557
375
0
150
สังคม
2557
1,046
1.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม