Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 736 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
121
การเมือง
2559
809
5.0
122
สังคม
2559
780
5.0
123
การเมือง
2559
997
0
124
สังคม
2559
693
4.0
125
สังคม
2559
2,703
4.7
126
การเมือง
2559
797
5.0
127
การเมือง
2559
823
3.0
128
สังคม
2559
2,200
4.7
129
การเมือง
2559
1,131
4.0
130
การเมือง
2559
1,317
0
131
การเมือง
2559
17,481
4.4
132
สังคม
2559
2,603
5.0
133
การเมือง
2559
1,266
5.0
134
การเมือง
2559
474
5.0
135
การเมือง
2559
1,201
5.0
136
การเมือง
2559
1,521
5.0
137
สังคม
2559
706
0
138
การเมือง
2559
437
5.0
139
สังคม
2559
1,185
4.5
140
การเมือง
2559
976
4.5
141
การเมือง
2559
364
0
142
การเมือง
2559
857
0
143
สังคม
2559
854
3.7
144
การเมือง
2559
494
0
145
การเมือง
2559
228
0
146
สังคม
2559
1,154
4.8
147
เศรษฐกิจ
2559
580
1.0
148
สังคม
2559
873
5.0
149
การเมือง
2559
547
2.3
150
การเมือง
2559
331
4.5
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม