Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 673 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
121
การเมือง
2558
717
5.0
122
การเมือง
2558
570
5.0
123
เศรษฐกิจ
2558
375
4.0
124
เศรษฐกิจ
2558
691
5.0
125
การเมือง
2558
1,272
5.0
126
เศรษฐกิจ
2558
986
1.0
127
การเมือง
2558
695
3.7
128
การเมือง
2558
3,768
2.8
129
สังคม
2558
1,286
5.0
130
เศรษฐกิจ
2558
698
1.0
131
สังคม
2558
898
4.0
132
การเมือง
2558
573
0
133
การเมือง
2558
736
3.0
134
เศรษฐกิจ
2558
306
5.0
135
การเมือง
2558
649
5.0
136
สังคม
2558
950
3.7
137
การเมือง
2558
829
3.5
138
สังคม
2558
832
1.0
139
เศรษฐกิจ
2558
792
0
140
การเมือง
2558
393
5.0
141
การเมือง
2558
566
5.0
142
สังคม
2558
609
4.0
143
การเมือง
2558
456
5.0
144
เศรษฐกิจ
2558
359
0
145
เศรษฐกิจ
2558
467
0
146
สังคม
2558
2,047
4.0
147
สังคม
2558
696
5.0
148
การเมือง
2558
1,111
2.8
149
เศรษฐกิจ
2558
491
0
150
เศรษฐกิจ
2558
589
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม