Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 708 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
121
การเมือง
2559
498
2.3
122
การเมือง
2559
308
4.5
123
สังคม
2559
1,222
0
124
สังคม
2559
806
0
125
สังคม
2559
900
4.0
126
การเมือง
2559
545
5.0
127
การเมือง
2559
419
5.0
128
สังคม
2559
751
4.5
129
การเมือง
2559
577
3.1
130
การเมือง
2559
303
5.0
131
สังคม
2559
750
4.5
132
การเมือง
2559
458
3.0
133
สังคม
2559
2,618
5.0
134
สังคม
2559
671
2.5
135
สังคม
2559
760
5.0
136
เศรษฐกิจ
2559
533
0
137
การเมือง
2559
604
3.5
138
การเมือง
2559
892
5.0
139
เศรษฐกิจ
2559
1,076
0
140
การเมือง
2559
369
0
141
สังคม
2559
308
0
142
สังคม
2559
896
5.0
143
สังคม
2558
679
3.5
144
เศรษฐกิจ
2558
538
0
145
การเมือง
2558
740
5.0
146
สังคม
2558
349
0
147
การเมือง
2558
1,155
1.0
148
การเมือง
2558
506
0
149
สังคม
2558
1,211
5.0
150
สังคม
2558
1,091
4.8
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม