Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 715 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
121
การเมือง
2559
846
0
122
สังคม
2559
832
3.7
123
การเมือง
2559
483
0
124
การเมือง
2559
225
0
125
สังคม
2559
1,115
4.8
126
เศรษฐกิจ
2559
567
1.0
127
สังคม
2559
817
5.0
128
การเมือง
2559
528
2.3
129
การเมือง
2559
322
4.5
130
สังคม
2559
1,320
0
131
สังคม
2559
902
1.0
132
สังคม
2559
924
4.0
133
การเมือง
2559
569
5.0
134
การเมือง
2559
431
5.0
135
สังคม
2559
766
4.5
136
การเมือง
2559
612
3.1
137
การเมือง
2559
316
5.0
138
สังคม
2559
808
4.7
139
การเมือง
2559
483
3.0
140
สังคม
2559
2,789
5.0
141
สังคม
2559
693
2.5
142
สังคม
2559
791
5.0
143
เศรษฐกิจ
2559
587
0
144
การเมือง
2559
620
3.5
145
การเมือง
2559
925
5.0
146
เศรษฐกิจ
2559
1,172
0
147
การเมือง
2559
399
0
148
สังคม
2559
326
0
149
สังคม
2559
914
5.0
150
สังคม
2558
704
3.5
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม