Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 728 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
121
การเมือง
2559
1,123
4.0
122
การเมือง
2559
1,290
0
123
การเมือง
2559
17,468
4.4
124
สังคม
2559
2,577
5.0
125
การเมือง
2559
1,256
5.0
126
การเมือง
2559
469
5.0
127
การเมือง
2559
1,189
5.0
128
การเมือง
2559
1,517
5.0
129
สังคม
2559
705
0
130
การเมือง
2559
436
5.0
131
สังคม
2559
1,178
4.5
132
การเมือง
2559
967
4.5
133
การเมือง
2559
364
0
134
การเมือง
2559
852
0
135
สังคม
2559
842
3.7
136
การเมือง
2559
490
0
137
การเมือง
2559
227
0
138
สังคม
2559
1,149
4.8
139
เศรษฐกิจ
2559
574
1.0
140
สังคม
2559
839
5.0
141
การเมือง
2559
540
2.3
142
การเมือง
2559
329
4.5
143
สังคม
2559
1,340
0
144
สังคม
2559
971
3.0
145
สังคม
2559
955
4.0
146
การเมือง
2559
587
5.0
147
การเมือง
2559
441
5.0
148
สังคม
2559
786
4.5
149
การเมือง
2559
630
3.1
150
การเมือง
2559
321
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม