Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 720 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
121
สังคม
2559
701
0
122
การเมือง
2559
435
5.0
123
สังคม
2559
1,166
4.5
124
การเมือง
2559
966
4.5
125
การเมือง
2559
360
0
126
การเมือง
2559
847
0
127
สังคม
2559
836
3.7
128
การเมือง
2559
485
0
129
การเมือง
2559
226
0
130
สังคม
2559
1,127
4.8
131
เศรษฐกิจ
2559
569
1.0
132
สังคม
2559
824
5.0
133
การเมือง
2559
534
2.3
134
การเมือง
2559
326
4.5
135
สังคม
2559
1,327
0
136
สังคม
2559
931
3.0
137
สังคม
2559
930
4.0
138
การเมือง
2559
575
5.0
139
การเมือง
2559
438
5.0
140
สังคม
2559
775
4.5
141
การเมือง
2559
617
3.1
142
การเมือง
2559
318
5.0
143
สังคม
2559
826
4.7
144
การเมือง
2559
492
3.0
145
สังคม
2559
2,831
5.0
146
สังคม
2559
696
2.5
147
สังคม
2559
802
5.0
148
เศรษฐกิจ
2559
597
0
149
การเมือง
2559
622
3.5
150
การเมือง
2559
935
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม