Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 654 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
151
เศรษฐกิจ
2557
395
4.0
152
เศรษฐกิจ
2557
643
3.0
153
สังคม
2557
504
0
154
สังคม
2557
537
0
155
สังคม
2557
1,461
4.7
156
สังคม
2557
559
0
157
เศรษฐกิจ
2557
589
5.0
158
การเมือง
2557
590
5.0
159
สังคม
2557
2,349
5.0
160
การเมือง
2557
1,167
4.5
161
การเมือง
2557
707
3.5
162
เศรษฐกิจ
2557
520
5.0
163
การเมือง
2557
638
5.0
164
เศรษฐกิจ
2557
679
3.0
165
การเมือง
2557
695
0
166
การเมือง
2557
1,762
3.1
167
การเมือง
2557
417
5.0
168
สังคม
2557
1,016
5.0
169
การเมือง
2557
823
4.7
170
เศรษฐกิจ
2557
2,826
0
171
สังคม
2557
3,546
4.3
172
เศรษฐกิจ
2557
845
0
173
การเมือง
2557
843
5.0
174
สังคม
2557
781
5.0
175
สังคม
2557
563
5.0
176
สังคม
2557
5,346
4.8
177
อื่นๆ
2557
583
4.0
178
เศรษฐกิจ
2557
410
0
179
การเมือง
2557
485
4.0
180
เศรษฐกิจ
2557
590
0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม