Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 683 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
151
การเมือง
2558
644
5.0
152
สังคม
2558
625
4.0
153
การเมือง
2558
474
5.0
154
เศรษฐกิจ
2558
379
0
155
เศรษฐกิจ
2558
482
0
156
สังคม
2558
2,095
4.0
157
สังคม
2558
753
5.0
158
การเมือง
2558
1,180
2.8
159
เศรษฐกิจ
2558
585
0
160
เศรษฐกิจ
2558
603
5.0
161
การเมือง
2558
446
1.0
162
การเมือง
2558
860
3.0
163
เศรษฐกิจ
2558
923
0
164
การเมือง
2558
571
0
165
สังคม
2558
2,960
4.8
166
การเมือง
2558
510
0
167
การเมือง
2558
747
1.0
168
สังคม
2558
1,035
4.2
169
เศรษฐกิจ
2558
482
5.0
170
สังคม
2558
1,123
5.0
171
สังคม
2557
1,243
5.0
172
การเมือง
2557
1,038
0
173
การเมือง
2557
1,016
1.0
174
การเมือง
2557
3,983
3.0
175
เศรษฐกิจ
2557
1,210
1.0
176
สังคม
2557
611
1.0
177
สังคม
2557
1,503
5.0
178
การเมือง
2557
439
0
179
สังคม
2557
1,105
1.0
180
เศรษฐกิจ
2557
438
4.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม