Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 712 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
151
การเมือง
2558
1,216
1.0
152
การเมือง
2558
545
0
153
สังคม
2558
1,254
5.0
154
สังคม
2558
1,134
4.8
155
การเมือง
2558
489
3.5
156
เศรษฐกิจ
2558
495
0
157
เศรษฐกิจ
2558
547
0
158
การเมือง
2558
803
0
159
การเมือง
2558
1,021
0
160
การเมือง
2558
953
5.0
161
การเมือง
2558
782
5.0
162
เศรษฐกิจ
2558
479
4.0
163
เศรษฐกิจ
2558
1,129
5.0
164
การเมือง
2558
1,577
5.0
165
เศรษฐกิจ
2558
1,274
1.0
166
การเมือง
2558
1,125
3.7
167
การเมือง
2558
5,056
2.5
168
สังคม
2558
1,538
5.0
169
เศรษฐกิจ
2558
922
1.0
170
สังคม
2558
1,280
4.0
171
การเมือง
2558
794
0
172
การเมือง
2558
949
3.0
173
เศรษฐกิจ
2558
354
5.0
174
การเมือง
2558
870
5.0
175
สังคม
2558
1,450
4.0
176
การเมือง
2558
1,206
3.5
177
สังคม
2558
1,148
1.0
178
เศรษฐกิจ
2558
1,033
0
179
การเมือง
2558
473
5.0
180
การเมือง
2558
836
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม