Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 660 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
151
การเมือง
2557
3,780
3.0
152
เศรษฐกิจ
2557
1,090
1.0
153
สังคม
2557
513
1.0
154
สังคม
2557
1,222
5.0
155
การเมือง
2557
390
0
156
สังคม
2557
1,063
1.0
157
เศรษฐกิจ
2557
406
4.0
158
เศรษฐกิจ
2557
651
3.0
159
สังคม
2557
523
0
160
สังคม
2557
548
0
161
สังคม
2557
1,493
4.7
162
สังคม
2557
567
0
163
เศรษฐกิจ
2557
593
5.0
164
การเมือง
2557
610
5.0
165
สังคม
2557
2,428
5.0
166
การเมือง
2557
1,180
4.5
167
การเมือง
2557
716
3.5
168
เศรษฐกิจ
2557
531
5.0
169
การเมือง
2557
644
5.0
170
เศรษฐกิจ
2557
686
3.0
171
การเมือง
2557
706
0
172
การเมือง
2557
1,789
3.1
173
การเมือง
2557
425
5.0
174
สังคม
2557
1,027
5.0
175
การเมือง
2557
836
4.7
176
เศรษฐกิจ
2557
2,985
0
177
สังคม
2557
3,607
4.3
178
เศรษฐกิจ
2557
855
0
179
การเมือง
2557
862
5.0
180
สังคม
2557
790
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม