Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 710 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
151
สังคม
2558
1,225
5.0
152
สังคม
2558
1,104
4.8
153
การเมือง
2558
482
3.5
154
เศรษฐกิจ
2558
490
0
155
เศรษฐกิจ
2558
528
0
156
การเมือง
2558
774
0
157
การเมือง
2558
992
0
158
การเมือง
2558
923
5.0
159
การเมือง
2558
753
5.0
160
เศรษฐกิจ
2558
469
4.0
161
เศรษฐกิจ
2558
1,073
5.0
162
การเมือง
2558
1,544
5.0
163
เศรษฐกิจ
2558
1,236
1.0
164
การเมือง
2558
1,070
3.7
165
การเมือง
2558
4,895
2.5
166
สังคม
2558
1,510
5.0
167
เศรษฐกิจ
2558
893
1.0
168
สังคม
2558
1,202
4.0
169
การเมือง
2558
763
0
170
การเมือง
2558
920
3.0
171
เศรษฐกิจ
2558
349
5.0
172
การเมือง
2558
843
5.0
173
สังคม
2558
1,373
4.0
174
การเมือง
2558
1,151
3.5
175
สังคม
2558
1,101
1.0
176
เศรษฐกิจ
2558
1,003
0
177
การเมือง
2558
463
5.0
178
การเมือง
2558
803
5.0
179
สังคม
2558
659
4.0
180
การเมือง
2558
515
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม