Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 706 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
151
เศรษฐกิจ
2558
515
0
152
การเมือง
2558
750
0
153
การเมือง
2558
969
0
154
การเมือง
2558
900
5.0
155
การเมือง
2558
731
5.0
156
เศรษฐกิจ
2558
462
4.0
157
เศรษฐกิจ
2558
1,025
5.0
158
การเมือง
2558
1,515
5.0
159
เศรษฐกิจ
2558
1,208
1.0
160
การเมือง
2558
1,017
3.7
161
การเมือง
2558
4,778
2.6
162
สังคม
2558
1,484
5.0
163
เศรษฐกิจ
2558
871
1.0
164
สังคม
2558
1,154
4.0
165
การเมือง
2558
741
0
166
การเมือง
2558
899
3.0
167
เศรษฐกิจ
2558
345
5.0
168
การเมือง
2558
820
5.0
169
สังคม
2558
1,316
4.0
170
การเมือง
2558
1,109
3.5
171
สังคม
2558
1,049
1.0
172
เศรษฐกิจ
2558
979
0
173
การเมือง
2558
457
5.0
174
การเมือง
2558
776
5.0
175
สังคม
2558
654
4.0
176
การเมือง
2558
508
5.0
177
เศรษฐกิจ
2558
413
0
178
เศรษฐกิจ
2558
614
0
179
สังคม
2558
2,242
4.0
180
สังคม
2558
883
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม