Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 673 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
151
การเมือง
2558
392
1.0
152
การเมือง
2558
813
3.0
153
เศรษฐกิจ
2558
868
0
154
การเมือง
2558
553
0
155
สังคม
2558
2,873
4.8
156
การเมือง
2558
494
0
157
การเมือง
2558
734
1.0
158
สังคม
2558
1,018
4.2
159
เศรษฐกิจ
2558
442
5.0
160
สังคม
2558
1,089
5.0
161
สังคม
2557
1,205
5.0
162
การเมือง
2557
984
0
163
การเมือง
2557
939
1.0
164
การเมือง
2557
3,861
3.0
165
เศรษฐกิจ
2557
1,150
1.0
166
สังคม
2557
556
1.0
167
สังคม
2557
1,350
5.0
168
การเมือง
2557
416
0
169
สังคม
2557
1,089
1.0
170
เศรษฐกิจ
2557
423
4.0
171
เศรษฐกิจ
2557
670
3.0
172
สังคม
2557
544
0
173
สังคม
2557
574
0
174
สังคม
2557
1,524
4.7
175
สังคม
2557
586
0
176
เศรษฐกิจ
2557
620
5.0
177
การเมือง
2557
677
5.0
178
สังคม
2557
2,588
5.0
179
การเมือง
2557
1,205
4.5
180
การเมือง
2557
740
3.5
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม