Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 736 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
421
สังคม
2554
1,992
4.7
422
เศรษฐกิจ
2554
2,211
3.4
423
การเมือง
2554
1,918
3.7
424
เศรษฐกิจ
2554
1,468
2.2
425
การเมือง
2554
1,791
3.5
426
อื่นๆ
2554
1,190
4.4
427
สังคม
2554
2,268
4.5
428
สังคม
2554
1,321
4.1
429
การเมือง
2554
1,558
3.6
430
เศรษฐกิจ
2554
1,579
4.2
431
อื่นๆ
2554
1,466
3.4
432
การเมือง
2554
1,623
3.7
433
เศรษฐกิจ
2554
1,608
4.1
434
สังคม
2553
1,828
4.4
435
อื่นๆ
2553
2,833
4.3
436
การเมือง
2553
1,991
2.5
437
อื่นๆ
2553
1,062
4.6
438
การเมือง
2553
1,823
3.2
439
เศรษฐกิจ
2553
1,906
4.4
440
สังคม
2553
1,815
4.6
441
สังคม
2553
1,252
4.7
442
เศรษฐกิจ
2553
1,171
4.4
443
การเมือง
2553
1,560
4.2
444
เศรษฐกิจ
2553
1,460
4.8
445
การเมือง
2553
1,614
4.1
446
การเมือง
2553
1,244
4.4
447
การเมือง
2553
1,621
4.9
448
เศรษฐกิจ
2553
1,650
4.9
449
การเมือง
2553
2,300
4.2
450
การเมือง
2553
1,491
4.8
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม