Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 712 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
421
การเมือง
2553
1,561
4.1
422
การเมือง
2553
1,197
4.4
423
การเมือง
2553
1,566
4.9
424
เศรษฐกิจ
2553
1,606
4.9
425
การเมือง
2553
2,214
4.2
426
การเมือง
2553
1,439
4.8
427
เศรษฐกิจ
2553
1,155
4.8
428
เศรษฐกิจ
2553
1,939
4.5
429
การเมือง
2553
1,311
4.4
430
อื่นๆ
2553
1,077
4.3
431
การเมือง
2553
1,933
4.0
432
เศรษฐกิจ
2553
1,479
4.3
433
เศรษฐกิจ
2553
2,918
4.6
434
สังคม
2553
2,129
4.5
435
การเมือง
2553
1,349
4.5
436
สังคม
2553
6,379
4.6
437
การเมือง
2553
1,327
4.6
438
เศรษฐกิจ
2553
1,766
5.0
439
อื่นๆ
2553
1,684
4.3
440
อื่นๆ
2553
1,266
4.4
441
การเมือง
2553
2,435
2.9
442
การเมือง
2553
1,416
4.4
443
เศรษฐกิจ
2553
1,314
4.4
444
สังคม
2553
1,261
4.7
445
การเมือง
2553
1,694
3.5
446
สังคม
2553
1,261
4.5
447
เศรษฐกิจ
2553
1,482
4.3
448
เศรษฐกิจ
2553
978
3.4
449
เศรษฐกิจ
2553
1,318
4.5
450
อื่นๆ
2553
1,317
3.8
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม