Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 660 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
421
เศรษฐกิจ
2552
1,886
4.5
422
สังคม
2552
1,254
4.8
423
การเมือง
2552
1,016
3.5
424
เศรษฐกิจ
2552
762
4.4
425
การเมือง
2552
1,631
3.8
426
อื่นๆ
2552
1,784
4.6
427
เศรษฐกิจ
2552
1,167
3.8
428
การเมือง
2552
948
4.4
429
อื่นๆ
2552
1,017
3.5
430
การเมือง
2552
1,701
3.3
431
สังคม
2552
1,422
4.1
432
สังคม
2552
1,188
5.0
433
สังคม
2552
1,668
4.0
434
การเมือง
2552
1,141
4.1
435
การเมือง
2552
1,380
4.0
436
เศรษฐกิจ
2552
1,123
4.7
437
เศรษฐกิจ
2552
1,447
4.5
438
สังคม
2552
1,493
4.4
439
เศรษฐกิจ
2552
1,120
4.6
440
เศรษฐกิจ
2552
1,366
4.8
441
สังคม
2552
12,654
4.5
442
การเมือง
2552
1,017
3.4
443
การเมือง
2552
2,039
4.2
444
เศรษฐกิจ
2552
26,743
4.6
445
การเมือง
2552
1,131
3.8
446
สังคม
2552
1,211
4.3
447
อื่นๆ
2552
1,197
4.0
448
การเมือง
2552
1,541
2.4
449
การเมือง
2552
1,333
3.8
450
อื่นๆ
2552
1,411
4.4
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม