Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 710 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
421
การเมือง
2553
1,542
4.9
422
เศรษฐกิจ
2553
1,578
4.9
423
การเมือง
2553
2,169
4.2
424
การเมือง
2553
1,409
4.8
425
เศรษฐกิจ
2553
1,150
4.8
426
เศรษฐกิจ
2553
1,909
4.5
427
การเมือง
2553
1,282
4.4
428
อื่นๆ
2553
1,073
4.3
429
การเมือง
2553
1,896
4.0
430
เศรษฐกิจ
2553
1,454
4.3
431
เศรษฐกิจ
2553
2,910
4.6
432
สังคม
2553
2,122
4.5
433
การเมือง
2553
1,315
4.5
434
สังคม
2553
6,306
4.6
435
การเมือง
2553
1,298
4.6
436
เศรษฐกิจ
2553
1,745
5.0
437
อื่นๆ
2553
1,656
4.3
438
อื่นๆ
2553
1,235
4.4
439
การเมือง
2553
2,399
2.9
440
การเมือง
2553
1,387
4.4
441
เศรษฐกิจ
2553
1,291
4.4
442
สังคม
2553
1,254
4.7
443
การเมือง
2553
1,665
3.5
444
สังคม
2553
1,228
4.5
445
เศรษฐกิจ
2553
1,459
4.3
446
เศรษฐกิจ
2553
974
3.4
447
เศรษฐกิจ
2553
1,289
4.5
448
อื่นๆ
2553
1,292
3.8
449
เศรษฐกิจ
2553
1,322
4.7
450
การเมือง
2553
1,565
4.2
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม