Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 673 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
421
การเมือง
2553
1,266
3.6
422
อื่นๆ
2552
2,379
4.1
423
สังคม
2552
755
4.7
424
เศรษฐกิจ
2552
1,291
4.5
425
สังคม
2552
1,717
4.4
426
เศรษฐกิจ
2552
2,485
3.8
427
การเมือง
2552
3,228
3.6
428
เศรษฐกิจ
2552
857
3.2
429
สังคม
2552
3,764
4.2
430
สังคม
2552
4,724
2.7
431
การเมือง
2552
989
5.0
432
การเมือง
2552
1,380
3.8
433
การเมือง
2552
2,010
5.0
434
เศรษฐกิจ
2552
1,956
4.5
435
สังคม
2552
1,271
4.8
436
การเมือง
2552
1,053
3.5
437
เศรษฐกิจ
2552
805
4.4
438
การเมือง
2552
1,677
3.8
439
อื่นๆ
2552
1,803
4.6
440
เศรษฐกิจ
2552
1,183
3.8
441
การเมือง
2552
998
4.4
442
อื่นๆ
2552
1,054
3.5
443
การเมือง
2552
1,741
3.3
444
สังคม
2552
1,461
4.1
445
สังคม
2552
1,231
5.0
446
สังคม
2552
1,668
4.0
447
การเมือง
2552
1,181
4.1
448
การเมือง
2552
1,429
4.0
449
เศรษฐกิจ
2552
1,137
4.7
450
เศรษฐกิจ
2552
1,464
4.5
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม