Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 660 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
391
เศรษฐกิจ
2553
1,064
4.4
392
สังคม
2553
1,185
4.7
393
การเมือง
2553
1,416
3.5
394
สังคม
2553
1,004
4.5
395
เศรษฐกิจ
2553
1,231
4.3
396
เศรษฐกิจ
2553
916
3.4
397
เศรษฐกิจ
2553
1,051
4.5
398
อื่นๆ
2553
1,092
3.8
399
เศรษฐกิจ
2553
1,137
4.7
400
การเมือง
2553
1,351
4.2
401
การเมือง
2553
1,316
2.3
402
สังคม
2553
1,680
4.3
403
การเมือง
2553
1,589
4.1
404
เศรษฐกิจ
2553
1,026
4.8
405
การเมือง
2553
853
4.2
406
สังคม
2553
2,824
4.6
407
การเมือง
2553
1,583
4.4
408
การเมือง
2553
1,228
3.6
409
อื่นๆ
2552
2,336
4.1
410
สังคม
2552
714
4.7
411
เศรษฐกิจ
2552
1,258
4.5
412
สังคม
2552
1,681
4.4
413
เศรษฐกิจ
2552
2,424
3.8
414
การเมือง
2552
3,187
3.6
415
เศรษฐกิจ
2552
825
3.2
416
สังคม
2552
3,695
4.2
417
สังคม
2552
4,589
2.6
418
การเมือง
2552
952
5.0
419
การเมือง
2552
1,338
3.8
420
การเมือง
2552
1,970
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม