Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 683 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
391
เศรษฐกิจ
2553
1,225
4.8
392
การเมือง
2553
1,388
4.1
393
การเมือง
2553
1,033
4.4
394
การเมือง
2553
1,405
4.9
395
เศรษฐกิจ
2553
1,420
4.9
396
การเมือง
2553
1,936
4.2
397
การเมือง
2553
1,253
4.8
398
เศรษฐกิจ
2553
1,116
4.8
399
เศรษฐกิจ
2553
1,764
4.5
400
การเมือง
2553
1,150
4.4
401
อื่นๆ
2553
1,038
4.3
402
การเมือง
2553
1,710
4.0
403
เศรษฐกิจ
2553
1,317
4.3
404
เศรษฐกิจ
2553
2,857
4.6
405
สังคม
2553
2,076
4.5
406
การเมือง
2553
1,118
4.5
407
สังคม
2553
5,959
4.6
408
การเมือง
2553
1,133
4.6
409
เศรษฐกิจ
2553
1,598
5.0
410
อื่นๆ
2553
1,488
4.3
411
อื่นๆ
2553
1,082
4.4
412
การเมือง
2553
2,223
2.9
413
การเมือง
2553
1,236
4.4
414
เศรษฐกิจ
2553
1,152
4.4
415
สังคม
2553
1,212
4.7
416
การเมือง
2553
1,510
3.5
417
สังคม
2553
1,083
4.5
418
เศรษฐกิจ
2553
1,313
4.3
419
เศรษฐกิจ
2553
941
3.4
420
เศรษฐกิจ
2553
1,134
4.5
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม