Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 710 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
391
การเมือง
2554
7,434
4.2
392
เศรษฐกิจ
2554
6,137
2.3
393
สังคม
2554
2,218
3.8
394
เศรษฐกิจ
2554
1,511
4.3
395
สังคม
2554
1,819
4.7
396
เศรษฐกิจ
2554
2,075
3.4
397
การเมือง
2554
1,829
3.7
398
เศรษฐกิจ
2554
1,435
2.2
399
การเมือง
2554
1,749
3.5
400
อื่นๆ
2554
1,128
4.4
401
สังคม
2554
1,949
4.5
402
สังคม
2554
1,305
4.1
403
การเมือง
2554
1,510
3.6
404
เศรษฐกิจ
2554
1,503
4.2
405
อื่นๆ
2554
1,362
3.4
406
การเมือง
2554
1,528
3.7
407
เศรษฐกิจ
2554
1,528
4.1
408
สังคม
2553
1,741
4.4
409
อื่นๆ
2553
2,752
4.3
410
การเมือง
2553
1,888
2.5
411
อื่นๆ
2553
1,045
4.6
412
การเมือง
2553
1,732
3.2
413
เศรษฐกิจ
2553
1,815
4.4
414
สังคม
2553
1,722
4.6
415
สังคม
2553
1,169
4.7
416
เศรษฐกิจ
2553
1,080
4.4
417
การเมือง
2553
1,466
4.2
418
เศรษฐกิจ
2553
1,379
4.8
419
การเมือง
2553
1,535
4.1
420
การเมือง
2553
1,170
4.4
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม