Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 736 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
391
สังคม
2554
1,277
4.5
392
เศรษฐกิจ
2554
1,422
4.0
393
การเมือง
2554
1,703
4.8
394
สังคม
2554
1,169
4.8
395
การเมือง
2554
1,890
4.0
396
การเมือง
2554
1,210
4.2
397
การเมือง
2554
2,250
1.9
398
สังคม
2554
1,173
5.0
399
สังคม
2554
1,379
4.0
400
เศรษฐกิจ
2554
2,175
5.0
401
เศรษฐกิจ
2554
1,072
4.0
402
สังคม
2554
2,301
3.7
403
เศรษฐกิจ
2554
1,848
0
404
การเมือง
2554
2,174
4.7
405
การเมือง
2554
1,451
4.8
406
การเมือง
2554
1,531
3.9
407
เศรษฐกิจ
2554
1,185
5.0
408
เศรษฐกิจ
2554
1,215
4.6
409
สังคม
2554
1,408
4.3
410
เศรษฐกิจ
2554
1,178
4.5
411
การเมือง
2554
1,213
3.6
412
เศรษฐกิจ
2554
2,499
4.6
413
การเมือง
2554
8,830
4.8
414
เศรษฐกิจ
2554
4,778
4.6
415
การเมือง
2554
4,181
4.5
416
สังคม
2554
3,274
4.8
417
การเมือง
2554
7,915
4.2
418
เศรษฐกิจ
2554
6,420
2.4
419
สังคม
2554
2,239
3.8
420
เศรษฐกิจ
2554
1,607
4.3
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม