Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 706 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
391
สังคม
2554
1,779
4.7
392
เศรษฐกิจ
2554
2,047
3.4
393
การเมือง
2554
1,805
3.7
394
เศรษฐกิจ
2554
1,423
2.2
395
การเมือง
2554
1,738
3.5
396
อื่นๆ
2554
1,108
4.4
397
สังคม
2554
1,898
4.5
398
สังคม
2554
1,301
4.1
399
การเมือง
2554
1,490
3.6
400
เศรษฐกิจ
2554
1,482
4.2
401
อื่นๆ
2554
1,332
3.4
402
การเมือง
2554
1,500
3.7
403
เศรษฐกิจ
2554
1,498
4.1
404
สังคม
2553
1,714
4.4
405
อื่นๆ
2553
2,729
4.3
406
การเมือง
2553
1,855
2.5
407
อื่นๆ
2553
1,041
4.6
408
การเมือง
2553
1,706
3.2
409
เศรษฐกิจ
2553
1,788
4.4
410
สังคม
2553
1,693
4.6
411
สังคม
2553
1,139
4.7
412
เศรษฐกิจ
2553
1,052
4.4
413
การเมือง
2553
1,437
4.2
414
เศรษฐกิจ
2553
1,351
4.8
415
การเมือง
2553
1,510
4.1
416
การเมือง
2553
1,148
4.4
417
การเมือง
2553
1,516
4.9
418
เศรษฐกิจ
2553
1,555
4.9
419
การเมือง
2553
2,141
4.2
420
การเมือง
2553
1,378
4.8
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม