Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 710 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
571
สังคม
2549
3,648
3.4
572
การเมือง
2549
1,732
4.0
573
การเมือง
2549
1,479
3.5
574
การเมือง
2549
1,314
2.5
575
การเมือง
2549
1,330
4.3
576
สังคม
2549
3,585
4.2
577
การเมือง
2549
1,859
4.0
578
การเมือง
2549
1,075
4.2
579
การเมือง
2549
1,867
4.0
580
การเมือง
2549
1,264
4.1
581
การเมือง
2549
2,641
3.4
582
สังคม
2549
2,639
4.5
583
การเมือง
2549
1,207
4.5
584
สังคม
2549
2,635
4.0
585
สังคม
2549
3,508
4.7
586
เศรษฐกิจ
2549
1,754
4.2
587
การเมือง
2549
1,055
4.7
588
เศรษฐกิจ
2549
1,893
4.5
589
การเมือง
2549
1,637
4.7
590
การเมือง
2549
1,623
3.5
591
การเมือง
2549
1,584
4.3
592
การเมือง
2549
1,714
4.1
593
การเมือง
2549
2,213
5.0
594
การเมือง
2549
1,082
4.5
595
การเมือง
2549
943
3.6
596
การเมือง
2549
1,381
3.3
597
สังคม
2549
2,262
3.0
598
อื่นๆ
2548
1,897
4.4
599
การเมือง
2548
3,525
4.1
600
การเมือง
2548
1,683
4.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม