Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 654 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
571
สังคม
2548
6,766
5.0
572
สังคม
2548
2,043
3.5
573
สังคม
2547
2,331
4.7
574
สังคม
2547
4,736
4.6
575
การเมือง
2547
1,541
4.2
576
สังคม
2547
12,580
4.8
577
การเมือง
2547
1,923
4.6
578
เศรษฐกิจ
2547
1,920
4.7
579
สังคม
2547
1,280
4.5
580
การเมือง
2547
1,417
4.3
581
การเมือง
2547
1,732
4.7
582
สังคม
2547
2,322
4.0
583
สังคม
2547
974
4.8
584
การเมือง
2547
1,609
4.0
585
การเมือง
2547
1,096
4.0
586
การเมือง
2547
1,408
4.3
587
การเมือง
2547
1,914
4.2
588
สังคม
2547
2,696
4.0
589
สังคม
2547
1,185
4.0
590
สังคม
2547
1,297
4.0
591
การเมือง
2547
4,175
3.5
592
การเมือง
2547
1,472
5.0
593
สังคม
2547
1,019
4.5
594
เศรษฐกิจ
2547
3,194
4.2
595
เศรษฐกิจ
2547
15,891
4.6
596
สังคม
2547
1,668
3.5
597
การเมือง
2547
1,138
4.7
598
การเมือง
2547
2,198
5.0
599
เศรษฐกิจ
2547
936
4.0
600
การเมือง
2547
1,873
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม