Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 673 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
571
สังคม
2548
2,967
4.5
572
การเมือง
2548
1,792
4.0
573
เศรษฐกิจ
2548
1,672
4.3
574
การเมือง
2548
1,711
4.3
575
การเมือง
2548
903
0
576
เศรษฐกิจ
2548
5,200
4.8
577
สังคม
2548
2,961
4.3
578
สังคม
2548
1,726
4.1
579
การเมือง
2548
1,572
4.3
580
เศรษฐกิจ
2548
2,272
4.4
581
สังคม
2548
5,071
4.9
582
การเมือง
2548
1,125
5.0
583
สังคม
2548
7,002
4.5
584
สังคม
2548
2,254
3.7
585
การเมือง
2548
1,711
4.7
586
สังคม
2548
9,237
4.4
587
การเมือง
2548
1,653
5.0
588
การเมือง
2548
2,085
0
589
การเมือง
2548
1,666
5.0
590
สังคม
2548
6,806
5.0
591
สังคม
2548
2,088
3.5
592
สังคม
2547
2,361
4.7
593
สังคม
2547
5,020
4.6
594
การเมือง
2547
1,561
4.2
595
สังคม
2547
12,825
4.8
596
การเมือง
2547
1,944
4.6
597
เศรษฐกิจ
2547
1,945
4.7
598
สังคม
2547
1,305
4.5
599
การเมือง
2547
1,443
4.3
600
การเมือง
2547
1,763
4.7
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม