Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 706 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
571
การเมือง
2549
1,303
4.3
572
สังคม
2549
3,558
4.2
573
การเมือง
2549
1,832
4.0
574
การเมือง
2549
1,071
4.2
575
การเมือง
2549
1,841
4.0
576
การเมือง
2549
1,243
4.1
577
การเมือง
2549
2,607
3.4
578
สังคม
2549
2,634
4.5
579
การเมือง
2549
1,187
4.5
580
สังคม
2549
2,579
4.0
581
สังคม
2549
3,464
4.7
582
เศรษฐกิจ
2549
1,747
4.2
583
การเมือง
2549
1,030
4.7
584
เศรษฐกิจ
2549
1,805
4.5
585
การเมือง
2549
1,605
4.7
586
การเมือง
2549
1,594
3.5
587
การเมือง
2549
1,559
4.3
588
การเมือง
2549
1,689
4.1
589
การเมือง
2549
2,191
5.0
590
การเมือง
2549
1,061
4.5
591
การเมือง
2549
925
3.6
592
การเมือง
2549
1,362
3.3
593
สังคม
2549
2,234
3.0
594
อื่นๆ
2548
1,871
4.4
595
การเมือง
2548
3,464
4.1
596
การเมือง
2548
1,671
4.0
597
การเมือง
2548
2,048
4.0
598
การเมือง
2548
1,649
5.0
599
การเมือง
2548
1,370
4.0
600
สังคม
2548
1,147
4.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม