Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 683 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
571
อื่นๆ
2548
1,780
4.4
572
การเมือง
2548
3,164
4.1
573
การเมือง
2548
1,574
4.0
574
การเมือง
2548
1,918
4.0
575
การเมือง
2548
1,523
5.0
576
การเมือง
2548
1,268
4.0
577
สังคม
2548
1,116
4.0
578
การเมือง
2548
1,319
4.3
579
การเมือง
2548
1,138
4.6
580
สังคม
2548
2,576
4.5
581
สังคม
2548
2,991
4.5
582
การเมือง
2548
1,842
4.0
583
เศรษฐกิจ
2548
1,684
4.3
584
การเมือง
2548
1,737
4.3
585
การเมือง
2548
954
0
586
เศรษฐกิจ
2548
5,264
4.8
587
สังคม
2548
2,996
4.3
588
สังคม
2548
1,766
4.1
589
การเมือง
2548
1,616
4.3
590
เศรษฐกิจ
2548
2,287
4.4
591
สังคม
2548
5,183
4.9
592
การเมือง
2548
1,165
5.0
593
สังคม
2548
7,100
4.5
594
สังคม
2548
2,281
3.7
595
การเมือง
2548
1,718
4.7
596
สังคม
2548
9,546
4.4
597
การเมือง
2548
1,660
5.0
598
การเมือง
2548
2,169
0
599
การเมือง
2548
1,674
5.0
600
สังคม
2548
6,828
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม