Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 660 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
571
สังคม
2548
2,217
3.7
572
การเมือง
2548
1,698
4.7
573
สังคม
2548
8,859
4.5
574
การเมือง
2548
1,631
5.0
575
การเมือง
2548
2,055
0
576
การเมือง
2548
1,646
5.0
577
สังคม
2548
6,775
5.0
578
สังคม
2548
2,061
3.5
579
สังคม
2547
2,340
4.7
580
สังคม
2547
4,793
4.6
581
การเมือง
2547
1,545
4.2
582
สังคม
2547
12,670
4.8
583
การเมือง
2547
1,926
4.6
584
เศรษฐกิจ
2547
1,923
4.7
585
สังคม
2547
1,285
4.5
586
การเมือง
2547
1,422
4.3
587
การเมือง
2547
1,742
4.7
588
สังคม
2547
2,341
4.0
589
สังคม
2547
981
4.8
590
การเมือง
2547
1,612
4.0
591
การเมือง
2547
1,099
4.0
592
การเมือง
2547
1,413
4.3
593
การเมือง
2547
1,920
4.2
594
สังคม
2547
2,702
4.0
595
สังคม
2547
1,197
4.0
596
สังคม
2547
1,305
4.0
597
การเมือง
2547
4,222
3.5
598
การเมือง
2547
1,484
5.0
599
สังคม
2547
1,033
4.5
600
เศรษฐกิจ
2547
3,242
4.2
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม