Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 660 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
91
เศรษฐกิจ
2559
704
0
92
การเมือง
2559
233
0
93
สังคม
2559
225
0
94
สังคม
2559
763
5.0
95
สังคม
2558
586
3.5
96
เศรษฐกิจ
2558
461
0
97
การเมือง
2558
497
5.0
98
สังคม
2558
287
0
99
การเมือง
2558
716
1.0
100
การเมือง
2558
293
0
101
สังคม
2558
898
5.0
102
สังคม
2558
840
4.8
103
การเมือง
2558
414
3.5
104
เศรษฐกิจ
2558
430
0
105
เศรษฐกิจ
2558
365
0
106
การเมือง
2558
525
0
107
การเมือง
2558
759
0
108
การเมือง
2558
653
5.0
109
การเมือง
2558
526
5.0
110
เศรษฐกิจ
2558
340
4.0
111
เศรษฐกิจ
2558
610
5.0
112
การเมือง
2558
1,194
5.0
113
เศรษฐกิจ
2558
915
1.0
114
การเมือง
2558
614
3.7
115
การเมือง
2558
3,159
2.9
116
สังคม
2558
1,231
5.0
117
เศรษฐกิจ
2558
648
1.0
118
สังคม
2558
842
4.0
119
การเมือง
2558
527
0
120
การเมือง
2558
690
3.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม