Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 736 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
91
การเมือง
2560
2,324
3.0
92
การเมือง
2560
590
0
93
การเมือง
2560
729
0
94
การเมือง
2560
585
5.0
95
การเมือง
2560
1,060
1.0
96
การเมือง
2560
614
0
97
การเมือง
2560
1,289
4.8
98
สังคม
2560
1,303
4.0
99
สังคม
2560
1,082
5.0
100
สังคม
2560
445
5.0
101
สังคม
2560
280
0
102
สังคม
2560
980
5.0
103
การเมือง
2560
238
0
104
การเมือง
2560
217
0
105
สังคม
2560
484
0
106
การเมือง
2560
524
5.0
107
การเมือง
2560
482
1.0
108
สังคม
2560
1,416
5.0
109
การเมือง
2560
475
5.0
110
สังคม
2560
644
0
111
การเมือง
2560
1,270
2.3
112
การเมือง
2560
602
5.0
113
สังคม
2560
947
5.0
114
สังคม
2559
736
5.0
115
สังคม
2559
697
0
116
สังคม
2559
729
5.0
117
สังคม
2559
691
5.0
118
สังคม
2559
513
5.0
119
สังคม
2559
563
5.0
120
สังคม
2559
2,898
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม