Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 706 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
91
การเมือง
2559
772
5.0
92
สังคม
2559
696
5.0
93
การเมือง
2559
960
0
94
สังคม
2559
629
4.0
95
สังคม
2559
2,201
4.6
96
การเมือง
2559
770
5.0
97
การเมือง
2559
787
3.0
98
สังคม
2559
2,041
4.7
99
การเมือง
2559
1,092
4.0
100
การเมือง
2559
1,234
0
101
การเมือง
2559
17,360
4.4
102
สังคม
2559
2,418
5.0
103
การเมือง
2559
1,234
5.0
104
การเมือง
2559
448
5.0
105
การเมือง
2559
1,141
5.0
106
การเมือง
2559
1,491
5.0
107
สังคม
2559
686
0
108
การเมือง
2559
420
5.0
109
สังคม
2559
1,113
4.5
110
การเมือง
2559
944
4.5
111
การเมือง
2559
348
0
112
การเมือง
2559
834
0
113
สังคม
2559
799
3.7
114
การเมือง
2559
469
0
115
การเมือง
2559
212
0
116
สังคม
2559
1,096
4.8
117
เศรษฐกิจ
2559
550
1.0
118
สังคม
2559
729
5.0
119
การเมือง
2559
493
2.3
120
การเมือง
2559
306
4.5
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม