Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 654 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
91
การเมือง
2558
482
5.0
92
สังคม
2558
280
0
93
การเมือง
2558
671
1.0
94
การเมือง
2558
281
0
95
สังคม
2558
870
5.0
96
สังคม
2558
821
4.8
97
การเมือง
2558
406
3.5
98
เศรษฐกิจ
2558
421
0
99
เศรษฐกิจ
2558
353
0
100
การเมือง
2558
513
0
101
การเมือง
2558
742
0
102
การเมือง
2558
635
5.0
103
การเมือง
2558
514
5.0
104
เศรษฐกิจ
2558
332
4.0
105
เศรษฐกิจ
2558
593
5.0
106
การเมือง
2558
1,171
5.0
107
เศรษฐกิจ
2558
883
1.0
108
การเมือง
2558
589
3.7
109
การเมือง
2558
2,536
2.8
110
สังคม
2558
1,214
5.0
111
เศรษฐกิจ
2558
635
1.0
112
สังคม
2558
814
4.0
113
การเมือง
2558
515
0
114
การเมือง
2558
678
3.0
115
เศรษฐกิจ
2558
282
5.0
116
การเมือง
2558
591
5.0
117
สังคม
2558
843
3.7
118
การเมือง
2558
757
3.5
119
สังคม
2558
759
1.0
120
เศรษฐกิจ
2558
733
0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม