Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 673 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
91
การเมือง
2559
460
5.0
92
การเมือง
2559
373
5.0
93
สังคม
2559
680
4.5
94
การเมือง
2559
438
3.1
95
การเมือง
2559
254
5.0
96
สังคม
2559
600
4.5
97
การเมือง
2559
366
3.0
98
สังคม
2559
2,021
5.0
99
สังคม
2559
616
2.5
100
สังคม
2559
649
5.0
101
เศรษฐกิจ
2559
404
0
102
การเมือง
2559
519
3.5
103
การเมือง
2559
764
5.0
104
เศรษฐกิจ
2559
769
0
105
การเมือง
2559
271
0
106
สังคม
2559
260
0
107
สังคม
2559
796
5.0
108
สังคม
2558
609
3.5
109
เศรษฐกิจ
2558
483
0
110
การเมือง
2558
550
5.0
111
สังคม
2558
302
0
112
การเมือง
2558
781
1.0
113
การเมือง
2558
335
0
114
สังคม
2558
961
5.0
115
สังคม
2558
892
4.8
116
การเมือง
2558
431
3.5
117
เศรษฐกิจ
2558
447
0
118
เศรษฐกิจ
2558
390
0
119
การเมือง
2558
575
0
120
การเมือง
2558
805
0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม