Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 683 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
91
การเมือง
2559
440
0
92
การเมือง
2559
188
0
93
สังคม
2559
1,008
4.8
94
เศรษฐกิจ
2559
511
1.0
95
สังคม
2559
651
5.0
96
การเมือง
2559
437
2.3
97
การเมือง
2559
281
4.5
98
สังคม
2559
864
0
99
สังคม
2559
601
0
100
สังคม
2559
791
4.0
101
การเมือง
2559
480
5.0
102
การเมือง
2559
383
5.0
103
สังคม
2559
697
4.5
104
การเมือง
2559
478
3.1
105
การเมือง
2559
267
5.0
106
สังคม
2559
630
4.5
107
การเมือง
2559
403
3.0
108
สังคม
2559
2,224
5.0
109
สังคม
2559
627
2.5
110
สังคม
2559
674
5.0
111
เศรษฐกิจ
2559
428
0
112
การเมือง
2559
540
3.5
113
การเมือง
2559
790
5.0
114
เศรษฐกิจ
2559
848
0
115
การเมือง
2559
306
0
116
สังคม
2559
274
0
117
สังคม
2559
819
5.0
118
สังคม
2558
626
3.5
119
เศรษฐกิจ
2558
499
0
120
การเมือง
2558
598
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม