Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 712 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
91
สังคม
2559
683
0
92
สังคม
2559
645
5.0
93
สังคม
2559
655
5.0
94
สังคม
2559
472
5.0
95
สังคม
2559
527
5.0
96
สังคม
2559
2,842
5.0
97
การเมือง
2559
788
5.0
98
สังคม
2559
725
5.0
99
การเมือง
2559
975
0
100
สังคม
2559
664
4.0
101
สังคม
2559
2,433
4.7
102
การเมือง
2559
785
5.0
103
การเมือง
2559
804
3.0
104
สังคม
2559
2,102
4.7
105
การเมือง
2559
1,103
4.0
106
การเมือง
2559
1,246
0
107
การเมือง
2559
17,396
4.4
108
สังคม
2559
2,488
5.0
109
การเมือง
2559
1,247
5.0
110
การเมือง
2559
461
5.0
111
การเมือง
2559
1,158
5.0
112
การเมือง
2559
1,503
5.0
113
สังคม
2559
695
0
114
การเมือง
2559
431
5.0
115
สังคม
2559
1,151
4.5
116
การเมือง
2559
954
4.5
117
การเมือง
2559
357
0
118
การเมือง
2559
842
0
119
สังคม
2559
818
3.7
120
การเมือง
2559
479
0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม