Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 710 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
91
สังคม
2559
644
5.0
92
สังคม
2559
462
5.0
93
สังคม
2559
519
5.0
94
สังคม
2559
2,714
5.0
95
การเมือง
2559
778
5.0
96
สังคม
2559
708
5.0
97
การเมือง
2559
967
0
98
สังคม
2559
636
4.0
99
สังคม
2559
2,335
4.7
100
การเมือง
2559
777
5.0
101
การเมือง
2559
792
3.0
102
สังคม
2559
2,075
4.7
103
การเมือง
2559
1,096
4.0
104
การเมือง
2559
1,239
0
105
การเมือง
2559
17,375
4.4
106
สังคม
2559
2,441
5.0
107
การเมือง
2559
1,240
5.0
108
การเมือง
2559
453
5.0
109
การเมือง
2559
1,148
5.0
110
การเมือง
2559
1,496
5.0
111
สังคม
2559
689
0
112
การเมือง
2559
425
5.0
113
สังคม
2559
1,133
4.5
114
การเมือง
2559
947
4.5
115
การเมือง
2559
351
0
116
การเมือง
2559
837
0
117
สังคม
2559
807
3.7
118
การเมือง
2559
473
0
119
การเมือง
2559
216
0
120
สังคม
2559
1,100
4.8
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม