Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 654 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
181
อื่นๆ
2557
847
5.0
182
สังคม
2557
2,342
3.9
183
เศรษฐกิจ
2557
471
3.5
184
สังคม
2557
773
3.6
185
เศรษฐกิจ
2557
691
4.4
186
การเมือง
2557
1,043
4.1
187
การเมือง
2557
767
3.4
188
การเมือง
2557
1,115
4.6
189
สังคม
2557
1,123
4.7
190
เศรษฐกิจ
2557
394
3.5
191
สังคม
2557
1,168
4.5
192
สังคม
2557
724
3.0
193
สังคม
2557
1,005
4.9
194
การเมือง
2557
2,003
4.8
195
เศรษฐกิจ
2557
649
4.6
196
เศรษฐกิจ
2557
1,121
3.0
197
สังคม
2557
1,031
3.8
198
สังคม
2557
895
3.9
199
การเมือง
2557
492
4.0
200
สังคม
2556
1,149
2.4
201
การเมือง
2556
1,028
4.6
202
สังคม
2556
1,508
4.8
203
สังคม
2556
1,516
4.1
204
การเมือง
2556
1,291
4.8
205
เศรษฐกิจ
2556
1,672
4.6
206
เศรษฐกิจ
2556
646
4.5
207
การเมือง
2556
1,317
4.2
208
อื่นๆ
2556
1,915
4.7
209
สังคม
2556
1,041
4.7
210
สังคม
2556
1,204
4.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม