Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 708 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
181
สังคม
2558
2,260
4.0
182
สังคม
2558
898
5.0
183
การเมือง
2558
1,375
2.8
184
เศรษฐกิจ
2558
783
0
185
เศรษฐกิจ
2558
645
5.0
186
การเมือง
2558
486
1.0
187
การเมือง
2558
914
3.0
188
เศรษฐกิจ
2558
1,048
0
189
การเมือง
2558
607
0
190
สังคม
2558
3,314
4.8
191
การเมือง
2558
540
0
192
การเมือง
2558
797
1.0
193
สังคม
2558
1,099
4.2
194
เศรษฐกิจ
2558
551
5.0
195
สังคม
2558
1,256
5.0
196
สังคม
2557
1,390
5.0
197
การเมือง
2557
1,164
0
198
การเมือง
2557
1,141
1.0
199
การเมือง
2557
4,341
3.0
200
เศรษฐกิจ
2557
1,362
1.0
201
สังคม
2557
773
1.0
202
สังคม
2557
2,207
5.0
203
การเมือง
2557
506
0
204
สังคม
2557
1,164
1.0
205
เศรษฐกิจ
2557
468
4.0
206
เศรษฐกิจ
2557
722
3.0
207
สังคม
2557
640
0
208
สังคม
2557
649
0
209
สังคม
2557
1,742
4.7
210
สังคม
2557
657
0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม