Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 660 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
181
สังคม
2557
572
5.0
182
สังคม
2557
5,660
4.3
183
อื่นๆ
2557
592
4.0
184
เศรษฐกิจ
2557
423
0
185
การเมือง
2557
500
4.0
186
เศรษฐกิจ
2557
602
0
187
อื่นๆ
2557
856
5.0
188
สังคม
2557
2,374
3.9
189
เศรษฐกิจ
2557
476
3.5
190
สังคม
2557
782
3.6
191
เศรษฐกิจ
2557
698
4.4
192
การเมือง
2557
1,054
4.1
193
การเมือง
2557
773
3.4
194
การเมือง
2557
1,138
4.6
195
สังคม
2557
1,145
4.7
196
เศรษฐกิจ
2557
399
3.5
197
สังคม
2557
1,215
4.5
198
สังคม
2557
731
3.0
199
สังคม
2557
1,012
4.9
200
การเมือง
2557
2,025
4.8
201
เศรษฐกิจ
2557
657
4.6
202
เศรษฐกิจ
2557
1,148
3.0
203
สังคม
2557
1,036
3.8
204
สังคม
2557
904
3.9
205
การเมือง
2557
497
4.0
206
สังคม
2556
1,157
2.4
207
การเมือง
2556
1,032
4.6
208
สังคม
2556
1,533
4.8
209
สังคม
2556
1,536
4.1
210
การเมือง
2556
1,294
4.8
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม