Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 683 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
181
เศรษฐกิจ
2557
687
3.0
182
สังคม
2557
563
0
183
สังคม
2557
605
0
184
สังคม
2557
1,565
4.7
185
สังคม
2557
603
0
186
เศรษฐกิจ
2557
659
5.0
187
การเมือง
2557
767
5.0
188
สังคม
2557
2,832
5.0
189
การเมือง
2557
1,220
4.5
190
การเมือง
2557
761
3.5
191
เศรษฐกิจ
2557
600
5.0
192
การเมือง
2557
732
5.0
193
เศรษฐกิจ
2557
790
3.0
194
การเมือง
2557
802
0
195
การเมือง
2557
1,942
3.1
196
การเมือง
2557
459
5.0
197
สังคม
2557
1,068
5.0
198
การเมือง
2557
926
4.7
199
เศรษฐกิจ
2557
3,348
0
200
สังคม
2557
4,062
4.3
201
เศรษฐกิจ
2557
900
0
202
การเมือง
2557
911
5.0
203
สังคม
2557
817
5.0
204
สังคม
2557
601
5.0
205
สังคม
2557
6,608
4.4
206
อื่นๆ
2557
642
4.0
207
เศรษฐกิจ
2557
516
0
208
การเมือง
2557
655
4.0
209
เศรษฐกิจ
2557
642
0
210
อื่นๆ
2557
912
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม