Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 711 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
181
การเมือง
2558
519
5.0
182
เศรษฐกิจ
2558
423
0
183
เศรษฐกิจ
2558
622
0
184
สังคม
2558
2,301
4.0
185
สังคม
2558
926
5.0
186
การเมือง
2558
1,424
2.8
187
เศรษฐกิจ
2558
822
0
188
เศรษฐกิจ
2558
656
5.0
189
การเมือง
2558
495
1.0
190
การเมือง
2558
927
3.0
191
เศรษฐกิจ
2558
1,083
0
192
การเมือง
2558
613
0
193
สังคม
2558
3,371
4.8
194
การเมือง
2558
545
0
195
การเมือง
2558
809
1.0
196
สังคม
2558
1,108
4.2
197
เศรษฐกิจ
2558
560
5.0
198
สังคม
2558
1,271
5.0
199
สังคม
2557
1,416
5.0
200
การเมือง
2557
1,191
0
201
การเมือง
2557
1,168
1.0
202
การเมือง
2557
4,414
3.0
203
เศรษฐกิจ
2557
1,389
1.0
204
สังคม
2557
812
1.0
205
สังคม
2557
2,342
5.0
206
การเมือง
2557
518
0
207
สังคม
2557
1,173
1.0
208
เศรษฐกิจ
2557
474
4.0
209
เศรษฐกิจ
2557
732
3.0
210
สังคม
2557
659
0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม