Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 688 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
181
สังคม
2557
660
1.0
182
สังคม
2557
1,761
5.0
183
การเมือง
2557
462
0
184
สังคม
2557
1,116
1.0
185
เศรษฐกิจ
2557
447
4.0
186
เศรษฐกิจ
2557
697
3.0
187
สังคม
2557
592
0
188
สังคม
2557
618
0
189
สังคม
2557
1,642
4.7
190
สังคม
2557
617
0
191
เศรษฐกิจ
2557
668
5.0
192
การเมือง
2557
813
5.0
193
สังคม
2557
3,540
5.0
194
การเมือง
2557
1,233
4.5
195
การเมือง
2557
771
3.5
196
เศรษฐกิจ
2557
607
5.0
197
การเมือง
2557
778
5.0
198
เศรษฐกิจ
2557
842
3.0
199
การเมือง
2557
858
0
200
การเมือง
2557
2,003
3.1
201
การเมือง
2557
466
5.0
202
สังคม
2557
1,086
5.0
203
การเมือง
2557
984
4.7
204
เศรษฐกิจ
2557
3,562
0
205
สังคม
2557
4,209
4.3
206
เศรษฐกิจ
2557
912
0
207
การเมือง
2557
945
5.0
208
สังคม
2557
827
5.0
209
สังคม
2557
612
5.0
210
สังคม
2557
7,379
4.4
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม