Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 673 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
181
เศรษฐกิจ
2557
564
5.0
182
การเมือง
2557
679
5.0
183
เศรษฐกิจ
2557
732
3.0
184
การเมือง
2557
746
0
185
การเมือง
2557
1,855
3.1
186
การเมือง
2557
445
5.0
187
สังคม
2557
1,050
5.0
188
การเมือง
2557
869
4.7
189
เศรษฐกิจ
2557
3,177
0
190
สังคม
2557
3,884
4.3
191
เศรษฐกิจ
2557
879
0
192
การเมือง
2557
889
5.0
193
สังคม
2557
808
5.0
194
สังคม
2557
590
5.0
195
สังคม
2557
6,109
4.3
196
อื่นๆ
2557
623
4.0
197
เศรษฐกิจ
2557
461
0
198
การเมือง
2557
570
4.0
199
เศรษฐกิจ
2557
624
0
200
อื่นๆ
2557
884
5.0
201
สังคม
2557
2,437
4.0
202
เศรษฐกิจ
2557
497
3.5
203
สังคม
2557
808
3.6
204
เศรษฐกิจ
2557
743
4.4
205
การเมือง
2557
1,092
4.1
206
การเมือง
2557
792
3.4
207
การเมือง
2557
1,192
4.6
208
สังคม
2557
1,201
4.7
209
เศรษฐกิจ
2557
418
3.5
210
สังคม
2557
1,313
4.5
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม