Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 716 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
181
สังคม
2558
1,188
1.0
182
เศรษฐกิจ
2558
1,059
0
183
การเมือง
2558
478
5.0
184
การเมือง
2558
866
5.0
185
สังคม
2558
670
4.0
186
การเมือง
2558
526
5.0
187
เศรษฐกิจ
2558
432
0
188
เศรษฐกิจ
2558
630
0
189
สังคม
2558
2,343
4.0
190
สังคม
2558
976
5.0
191
การเมือง
2558
1,486
2.8
192
เศรษฐกิจ
2558
885
0
193
เศรษฐกิจ
2558
666
5.0
194
การเมือง
2558
506
1.0
195
การเมือง
2558
951
3.0
196
เศรษฐกิจ
2558
1,131
0
197
การเมือง
2558
625
0
198
สังคม
2558
3,471
4.8
199
การเมือง
2558
552
0
200
การเมือง
2558
822
1.0
201
สังคม
2558
1,137
4.2
202
เศรษฐกิจ
2558
579
5.0
203
สังคม
2558
1,300
5.0
204
สังคม
2557
1,449
5.0
205
การเมือง
2557
1,225
0
206
การเมือง
2557
1,201
1.0
207
การเมือง
2557
4,513
3.0
208
เศรษฐกิจ
2557
1,430
1.0
209
สังคม
2557
863
1.0
210
สังคม
2557
2,574
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม