Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 686 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
181
การเมือง
2557
452
0
182
สังคม
2557
1,114
1.0
183
เศรษฐกิจ
2557
446
4.0
184
เศรษฐกิจ
2557
695
3.0
185
สังคม
2557
572
0
186
สังคม
2557
615
0
187
สังคม
2557
1,610
4.7
188
สังคม
2557
610
0
189
เศรษฐกิจ
2557
665
5.0
190
การเมือง
2557
794
5.0
191
สังคม
2557
3,225
5.0
192
การเมือง
2557
1,232
4.5
193
การเมือง
2557
767
3.5
194
เศรษฐกิจ
2557
604
5.0
195
การเมือง
2557
759
5.0
196
เศรษฐกิจ
2557
821
3.0
197
การเมือง
2557
834
0
198
การเมือง
2557
1,980
3.1
199
การเมือง
2557
464
5.0
200
สังคม
2557
1,078
5.0
201
การเมือง
2557
964
4.7
202
เศรษฐกิจ
2557
3,463
0
203
สังคม
2557
4,143
4.3
204
เศรษฐกิจ
2557
908
0
205
การเมือง
2557
940
5.0
206
สังคม
2557
823
5.0
207
สังคม
2557
609
5.0
208
สังคม
2557
6,896
4.4
209
อื่นๆ
2557
652
4.0
210
เศรษฐกิจ
2557
544
0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม