Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 692 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
181
การเมือง
2557
1,097
0
182
การเมือง
2557
1,083
1.0
183
การเมือง
2557
4,154
3.0
184
เศรษฐกิจ
2557
1,286
1.0
185
สังคม
2557
688
1.0
186
สังคม
2557
1,922
5.0
187
การเมือง
2557
477
0
188
สังคม
2557
1,131
1.0
189
เศรษฐกิจ
2557
453
4.0
190
เศรษฐกิจ
2557
705
3.0
191
สังคม
2557
608
0
192
สังคม
2557
627
0
193
สังคม
2557
1,671
4.7
194
สังคม
2557
627
0
195
เศรษฐกิจ
2557
674
5.0
196
การเมือง
2557
837
5.0
197
สังคม
2557
3,980
5.0
198
การเมือง
2557
1,241
4.5
199
การเมือง
2557
781
3.5
200
เศรษฐกิจ
2557
613
5.0
201
การเมือง
2557
799
5.0
202
เศรษฐกิจ
2557
871
3.0
203
การเมือง
2557
896
0
204
การเมือง
2557
2,035
3.1
205
การเมือง
2557
472
5.0
206
สังคม
2557
1,103
5.0
207
การเมือง
2557
1,011
4.7
208
เศรษฐกิจ
2557
3,675
0
209
สังคม
2557
4,278
4.3
210
เศรษฐกิจ
2557
922
0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม