Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 683 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
361
เศรษฐกิจ
2554
4,600
4.6
362
การเมือง
2554
3,981
4.5
363
สังคม
2554
2,759
4.8
364
การเมือง
2554
6,468
4.2
365
เศรษฐกิจ
2554
5,710
2.3
366
สังคม
2554
2,165
3.8
367
เศรษฐกิจ
2554
1,355
4.3
368
สังคม
2554
1,596
4.7
369
เศรษฐกิจ
2554
1,873
3.4
370
การเมือง
2554
1,688
3.7
371
เศรษฐกิจ
2554
1,318
2.2
372
การเมือง
2554
1,629
3.5
373
อื่นๆ
2554
1,014
4.4
374
สังคม
2554
1,705
4.5
375
สังคม
2554
1,262
4.1
376
การเมือง
2554
1,376
3.6
377
เศรษฐกิจ
2554
1,376
4.2
378
อื่นๆ
2554
1,208
3.4
379
การเมือง
2554
1,372
3.7
380
เศรษฐกิจ
2554
1,380
4.1
381
สังคม
2553
1,597
4.4
382
อื่นๆ
2553
2,604
4.3
383
การเมือง
2553
1,712
2.5
384
อื่นๆ
2553
1,014
4.6
385
การเมือง
2553
1,589
3.2
386
เศรษฐกิจ
2553
1,664
4.4
387
สังคม
2553
1,557
4.6
388
สังคม
2553
1,017
4.7
389
เศรษฐกิจ
2553
922
4.4
390
การเมือง
2553
1,304
4.2
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม