Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 710 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
361
การเมือง
2555
1,466
3.3
362
สังคม
2555
1,773
4.9
363
สังคม
2554
2,238
3.4
364
สังคม
2554
1,473
5.0
365
สังคม
2554
1,260
4.5
366
เศรษฐกิจ
2554
1,400
4.0
367
การเมือง
2554
1,605
4.8
368
สังคม
2554
1,145
4.8
369
การเมือง
2554
1,737
4.0
370
การเมือง
2554
1,134
4.2
371
การเมือง
2554
2,171
1.9
372
สังคม
2554
1,154
5.0
373
สังคม
2554
1,295
4.0
374
เศรษฐกิจ
2554
2,090
5.0
375
เศรษฐกิจ
2554
1,053
4.0
376
สังคม
2554
2,157
3.7
377
เศรษฐกิจ
2554
1,732
0
378
การเมือง
2554
2,057
4.7
379
การเมือง
2554
1,368
4.8
380
การเมือง
2554
1,428
3.9
381
เศรษฐกิจ
2554
1,095
5.0
382
เศรษฐกิจ
2554
1,140
4.6
383
สังคม
2554
1,385
4.3
384
เศรษฐกิจ
2554
1,152
4.5
385
การเมือง
2554
1,119
3.6
386
เศรษฐกิจ
2554
2,401
4.6
387
การเมือง
2554
8,748
4.8
388
เศรษฐกิจ
2554
4,720
4.6
389
การเมือง
2554
4,108
4.5
390
สังคม
2554
2,998
4.8
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม