Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 654 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
361
การเมือง
2553
1,192
4.2
362
เศรษฐกิจ
2553
1,126
4.8
363
การเมือง
2553
1,293
4.1
364
การเมือง
2553
932
4.4
365
การเมือง
2553
1,309
4.9
366
เศรษฐกิจ
2553
1,334
4.9
367
การเมือง
2553
1,828
4.2
368
การเมือง
2553
1,156
4.8
369
เศรษฐกิจ
2553
1,086
4.8
370
เศรษฐกิจ
2553
1,670
4.5
371
การเมือง
2553
1,060
4.4
372
อื่นๆ
2553
999
4.3
373
การเมือง
2553
1,552
4.0
374
เศรษฐกิจ
2553
1,215
4.3
375
เศรษฐกิจ
2553
1,727
4.6
376
สังคม
2553
2,024
4.5
377
การเมือง
2553
1,001
4.5
378
สังคม
2553
5,639
4.6
379
การเมือง
2553
1,032
4.6
380
เศรษฐกิจ
2553
1,516
5.0
381
อื่นๆ
2553
1,378
4.3
382
อื่นๆ
2553
1,002
4.4
383
การเมือง
2553
2,106
2.9
384
การเมือง
2553
1,140
4.4
385
เศรษฐกิจ
2553
1,057
4.4
386
สังคม
2553
1,178
4.7
387
การเมือง
2553
1,410
3.5
388
สังคม
2553
998
4.5
389
เศรษฐกิจ
2553
1,224
4.3
390
เศรษฐกิจ
2553
909
3.4
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม