Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 706 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
361
สังคม
2554
1,256
4.5
362
เศรษฐกิจ
2554
1,395
4.0
363
การเมือง
2554
1,574
4.8
364
สังคม
2554
1,140
4.8
365
การเมือง
2554
1,698
4.0
366
การเมือง
2554
1,110
4.2
367
การเมือง
2554
2,143
1.9
368
สังคม
2554
1,150
5.0
369
สังคม
2554
1,270
4.0
370
เศรษฐกิจ
2554
2,058
5.0
371
เศรษฐกิจ
2554
1,048
4.0
372
สังคม
2554
2,117
3.7
373
เศรษฐกิจ
2554
1,696
0
374
การเมือง
2554
2,026
4.7
375
การเมือง
2554
1,342
4.8
376
การเมือง
2554
1,399
3.9
377
เศรษฐกิจ
2554
1,067
5.0
378
เศรษฐกิจ
2554
1,113
4.6
379
สังคม
2554
1,379
4.3
380
เศรษฐกิจ
2554
1,147
4.5
381
การเมือง
2554
1,092
3.6
382
เศรษฐกิจ
2554
2,370
4.6
383
การเมือง
2554
8,722
4.8
384
เศรษฐกิจ
2554
4,702
4.6
385
การเมือง
2554
4,088
4.5
386
สังคม
2554
2,953
4.8
387
การเมือง
2554
7,286
4.2
388
เศรษฐกิจ
2554
6,068
2.3
389
สังคม
2554
2,214
3.8
390
เศรษฐกิจ
2554
1,482
4.3
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม