Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 736 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
361
การเมือง
2555
1,448
3.6
362
เศรษฐกิจ
2555
977
4.7
363
สังคม
2555
1,175
4.2
364
สังคม
2555
1,016
4.8
365
เศรษฐกิจ
2555
1,082
4.8
366
สังคม
2555
1,370
4.9
367
สังคม
2555
1,523
4.5
368
สังคม
2555
5,491
4.8
369
เศรษฐกิจ
2555
1,884
4.0
370
การเมือง
2555
977
4.5
371
เศรษฐกิจ
2555
1,749
4.6
372
สังคม
2555
2,268
4.7
373
เศรษฐกิจ
2555
738
4.0
374
สังคม
2555
1,590
4.0
375
สังคม
2555
863
5.0
376
เศรษฐกิจ
2555
6,871
4.9
377
เศรษฐกิจ
2555
3,015
3.5
378
การเมือง
2555
1,032
4.2
379
สังคม
2555
1,238
4.5
380
เศรษฐกิจ
2555
1,093
3.8
381
สังคม
2555
3,607
4.5
382
การเมือง
2555
1,285
4.2
383
อื่นๆ
2555
719
3.0
384
เศรษฐกิจ
2555
718
4.0
385
เศรษฐกิจ
2555
1,524
4.8
386
เศรษฐกิจ
2555
917
3.0
387
การเมือง
2555
1,550
3.3
388
สังคม
2555
1,845
4.9
389
สังคม
2554
2,361
3.4
390
สังคม
2554
1,493
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม