Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 711 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
541
สังคม
2551
2,235
3.8
542
การเมือง
2551
1,695
1.5
543
การเมือง
2551
1,280
3.2
544
การเมือง
2551
1,872
3.3
545
การเมือง
2551
1,454
4.0
546
อื่นๆ
2550
1,948
3.8
547
การเมือง
2550
2,397
2.4
548
การเมือง
2550
4,031
3.7
549
การเมือง
2550
4,086
3.4
550
การเมือง
2550
3,902
4.6
551
สังคม
2550
1,331
5.0
552
การเมือง
2550
2,085
4.0
553
การเมือง
2550
1,709
5.0
554
การเมือง
2550
2,806
5.0
555
สังคม
2550
8,882
4.5
556
สังคม
2550
2,391
4.7
557
การเมือง
2550
2,582
4.1
558
สังคม
2550
1,437
3.2
559
การเมือง
2550
1,411
4.1
560
การเมือง
2550
1,936
3.4
561
การเมือง
2550
1,771
3.8
562
การเมือง
2550
1,401
4.0
563
สังคม
2550
4,693
3.6
564
การเมือง
2550
1,961
4.2
565
สังคม
2550
1,275
3.0
566
การเมือง
2550
2,121
3.2
567
การเมือง
2550
1,205
4.1
568
สังคม
2550
2,184
4.0
569
การเมือง
2550
1,661
3.8
570
อื่นๆ
2549
1,410
4.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม