Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 683 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
541
การเมือง
2550
1,476
3.8
542
อื่นๆ
2549
1,308
4.0
543
การเมือง
2549
1,743
4.2
544
สังคม
2549
3,525
3.4
545
การเมือง
2549
1,540
4.0
546
การเมือง
2549
1,260
3.5
547
การเมือง
2549
1,166
2.5
548
การเมือง
2549
1,185
4.3
549
สังคม
2549
3,367
4.2
550
การเมือง
2549
1,707
4.0
551
การเมือง
2549
1,045
4.2
552
การเมือง
2549
1,718
4.0
553
การเมือง
2549
1,130
4.1
554
การเมือง
2549
2,449
3.4
555
สังคม
2549
2,585
4.5
556
การเมือง
2549
1,087
4.5
557
สังคม
2549
2,255
4.0
558
สังคม
2549
3,221
4.7
559
เศรษฐกิจ
2549
1,670
4.2
560
การเมือง
2549
897
4.7
561
เศรษฐกิจ
2549
1,468
4.5
562
การเมือง
2549
1,495
4.7
563
การเมือง
2549
1,475
3.5
564
การเมือง
2549
1,438
4.3
565
การเมือง
2549
1,570
4.1
566
การเมือง
2549
2,063
5.0
567
การเมือง
2549
939
4.5
568
การเมือง
2549
812
3.6
569
การเมือง
2549
1,249
3.3
570
สังคม
2549
2,098
3.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม