Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 660 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
541
การเมือง
2549
1,355
4.3
542
การเมือง
2549
1,487
4.1
543
การเมือง
2549
1,960
5.0
544
การเมือง
2549
859
4.5
545
การเมือง
2549
750
3.6
546
การเมือง
2549
1,187
3.3
547
สังคม
2549
2,010
3.0
548
อื่นๆ
2548
1,713
4.4
549
การเมือง
2548
2,994
4.1
550
การเมือง
2548
1,504
4.0
551
การเมือง
2548
1,814
4.0
552
การเมือง
2548
1,428
5.0
553
การเมือง
2548
1,203
4.0
554
สังคม
2548
1,078
4.0
555
การเมือง
2548
1,261
4.3
556
การเมือง
2548
1,048
4.6
557
สังคม
2548
2,520
4.5
558
สังคม
2548
2,944
4.5
559
การเมือง
2548
1,747
4.0
560
เศรษฐกิจ
2548
1,653
4.3
561
การเมือง
2548
1,670
4.3
562
การเมือง
2548
859
0
563
เศรษฐกิจ
2548
5,116
4.8
564
สังคม
2548
2,921
4.3
565
สังคม
2548
1,687
4.1
566
การเมือง
2548
1,531
4.3
567
เศรษฐกิจ
2548
2,250
4.4
568
สังคม
2548
4,986
4.9
569
การเมือง
2548
1,087
5.0
570
สังคม
2548
6,852
4.5
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม