Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 673 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
541
การเมือง
2549
1,039
4.2
542
การเมือง
2549
1,672
4.0
543
การเมือง
2549
1,097
4.1
544
การเมือง
2549
2,394
3.4
545
สังคม
2549
2,571
4.5
546
การเมือง
2549
1,056
4.5
547
สังคม
2549
2,083
4.0
548
สังคม
2549
3,140
4.7
549
เศรษฐกิจ
2549
1,649
4.2
550
การเมือง
2549
847
4.7
551
เศรษฐกิจ
2549
1,337
4.5
552
การเมือง
2549
1,445
4.7
553
การเมือง
2549
1,422
3.5
554
การเมือง
2549
1,397
4.3
555
การเมือง
2549
1,528
4.1
556
การเมือง
2549
2,017
5.0
557
การเมือง
2549
896
4.5
558
การเมือง
2549
779
3.6
559
การเมือง
2549
1,218
3.3
560
สังคม
2549
2,054
3.0
561
อื่นๆ
2548
1,753
4.4
562
การเมือง
2548
3,081
4.1
563
การเมือง
2548
1,540
4.0
564
การเมือง
2548
1,862
4.0
565
การเมือง
2548
1,470
5.0
566
การเมือง
2548
1,244
4.0
567
สังคม
2548
1,101
4.0
568
การเมือง
2548
1,292
4.3
569
การเมือง
2548
1,089
4.6
570
สังคม
2548
2,552
4.5
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม