Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 692 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
541
การเมือง
2550
1,831
3.4
542
การเมือง
2550
1,678
3.8
543
การเมือง
2550
1,305
4.0
544
สังคม
2550
4,270
3.6
545
การเมือง
2550
1,845
4.2
546
สังคม
2550
1,228
3.0
547
การเมือง
2550
1,992
3.2
548
การเมือง
2550
1,181
4.1
549
สังคม
2550
2,075
4.0
550
การเมือง
2550
1,561
3.8
551
อื่นๆ
2549
1,351
4.0
552
การเมือง
2549
1,878
4.2
553
สังคม
2549
3,593
3.4
554
การเมือง
2549
1,647
4.0
555
การเมือง
2549
1,381
3.5
556
การเมือง
2549
1,233
2.5
557
การเมือง
2549
1,253
4.3
558
สังคม
2549
3,487
4.2
559
การเมือง
2549
1,779
4.0
560
การเมือง
2549
1,056
4.2
561
การเมือง
2549
1,792
4.0
562
การเมือง
2549
1,190
4.1
563
การเมือง
2549
2,544
3.4
564
สังคม
2549
2,610
4.5
565
การเมือง
2549
1,139
4.5
566
สังคม
2549
2,494
4.0
567
สังคม
2549
3,383
4.7
568
เศรษฐกิจ
2549
1,717
4.2
569
การเมือง
2549
968
4.7
570
เศรษฐกิจ
2549
1,622
4.5
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม