Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 705 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
541
การเมือง
2550
2,287
2.4
542
การเมือง
2550
3,942
3.7
543
การเมือง
2550
3,919
3.4
544
การเมือง
2550
3,792
4.6
545
สังคม
2550
1,301
5.0
546
การเมือง
2550
1,980
4.0
547
การเมือง
2550
1,608
5.0
548
การเมือง
2550
2,670
5.0
549
สังคม
2550
8,730
4.5
550
สังคม
2550
2,367
4.7
551
การเมือง
2550
2,465
4.1
552
สังคม
2550
1,368
3.2
553
การเมือง
2550
1,341
4.1
554
การเมือง
2550
1,871
3.4
555
การเมือง
2550
1,715
3.8
556
การเมือง
2550
1,344
4.0
557
สังคม
2550
4,478
3.6
558
การเมือง
2550
1,895
4.2
559
สังคม
2550
1,245
3.0
560
การเมือง
2550
2,045
3.2
561
การเมือง
2550
1,192
4.1
562
สังคม
2550
2,118
4.0
563
การเมือง
2550
1,597
3.8
564
อื่นๆ
2549
1,379
4.0
565
การเมือง
2549
1,928
4.2
566
สังคม
2549
3,621
3.4
567
การเมือง
2549
1,687
4.0
568
การเมือง
2549
1,429
3.5
569
การเมือง
2549
1,276
2.5
570
การเมือง
2549
1,289
4.3
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม