Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 715 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
541
เศรษฐกิจ
2551
1,902
4.9
542
สังคม
2551
2,989
4.6
543
การเมือง
2551
2,235
4.0
544
สังคม
2551
2,106
5.0
545
สังคม
2551
2,265
3.8
546
การเมือง
2551
1,742
1.5
547
การเมือง
2551
1,319
3.2
548
การเมือง
2551
1,916
3.3
549
การเมือง
2551
1,536
4.0
550
อื่นๆ
2550
2,023
3.8
551
การเมือง
2550
2,487
2.4
552
การเมือง
2550
4,101
3.7
553
การเมือง
2550
4,215
3.4
554
การเมือง
2550
3,978
4.6
555
สังคม
2550
1,380
5.0
556
การเมือง
2550
2,179
4.0
557
การเมือง
2550
1,759
5.0
558
การเมือง
2550
2,928
5.0
559
สังคม
2550
9,003
4.5
560
สังคม
2550
2,427
4.7
561
การเมือง
2550
2,673
4.1
562
สังคม
2550
1,503
3.2
563
การเมือง
2550
1,468
4.1
564
การเมือง
2550
1,982
3.4
565
การเมือง
2550
1,812
3.8
566
การเมือง
2550
1,441
4.0
567
สังคม
2550
4,886
3.8
568
การเมือง
2550
2,030
4.2
569
สังคม
2550
1,310
3.0
570
การเมือง
2550
2,184
3.2
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม