Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 708 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
541
การเมือง
2551
1,849
3.3
542
การเมือง
2551
1,413
4.0
543
อื่นๆ
2550
1,908
3.8
544
การเมือง
2550
2,348
2.4
545
การเมือง
2550
3,991
3.7
546
การเมือง
2550
4,005
3.4
547
การเมือง
2550
3,855
4.6
548
สังคม
2550
1,311
5.0
549
การเมือง
2550
2,027
4.0
550
การเมือง
2550
1,670
5.0
551
การเมือง
2550
2,740
5.0
552
สังคม
2550
8,814
4.5
553
สังคม
2550
2,375
4.7
554
การเมือง
2550
2,524
4.1
555
สังคม
2550
1,401
3.2
556
การเมือง
2550
1,376
4.1
557
การเมือง
2550
1,902
3.4
558
การเมือง
2550
1,745
3.8
559
การเมือง
2550
1,371
4.0
560
สังคม
2550
4,604
3.6
561
การเมือง
2550
1,923
4.2
562
สังคม
2550
1,261
3.0
563
การเมือง
2550
2,080
3.2
564
การเมือง
2550
1,197
4.1
565
สังคม
2550
2,148
4.0
566
การเมือง
2550
1,632
3.8
567
อื่นๆ
2549
1,393
4.0
568
การเมือง
2549
1,956
4.2
569
สังคม
2549
3,641
3.4
570
การเมือง
2549
1,715
4.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม