Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 654 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
541
สังคม
2549
2,000
3.0
542
อื่นๆ
2548
1,707
4.4
543
การเมือง
2548
2,937
4.1
544
การเมือง
2548
1,497
4.0
545
การเมือง
2548
1,807
4.0
546
การเมือง
2548
1,424
5.0
547
การเมือง
2548
1,199
4.0
548
สังคม
2548
1,069
4.0
549
การเมือง
2548
1,256
4.3
550
การเมือง
2548
1,044
4.6
551
สังคม
2548
2,511
4.5
552
สังคม
2548
2,931
4.5
553
การเมือง
2548
1,742
4.0
554
เศรษฐกิจ
2548
1,640
4.3
555
การเมือง
2548
1,663
4.3
556
การเมือง
2548
855
0
557
เศรษฐกิจ
2548
5,055
4.8
558
สังคม
2548
2,914
4.3
559
สังคม
2548
1,677
4.1
560
การเมือง
2548
1,523
4.3
561
เศรษฐกิจ
2548
2,239
4.4
562
สังคม
2548
4,946
4.9
563
การเมือง
2548
1,082
5.0
564
สังคม
2548
6,622
4.5
565
สังคม
2548
2,201
3.7
566
การเมือง
2548
1,691
4.7
567
สังคม
2548
8,596
4.5
568
การเมือง
2548
1,625
5.0
569
การเมือง
2548
2,042
0
570
การเมือง
2548
1,632
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม