Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 686 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
541
การเมือง
2550
1,926
3.2
542
การเมือง
2550
1,171
4.1
543
สังคม
2550
2,026
4.0
544
การเมือง
2550
1,509
3.8
545
อื่นๆ
2549
1,323
4.0
546
การเมือง
2549
1,817
4.2
547
สังคม
2549
3,565
3.4
548
การเมือง
2549
1,601
4.0
549
การเมือง
2549
1,321
3.5
550
การเมือง
2549
1,192
2.5
551
การเมือง
2549
1,209
4.3
552
สังคม
2549
3,419
4.2
553
การเมือง
2549
1,730
4.0
554
การเมือง
2549
1,048
4.2
555
การเมือง
2549
1,742
4.0
556
การเมือง
2549
1,154
4.1
557
การเมือง
2549
2,487
3.4
558
สังคม
2549
2,590
4.5
559
การเมือง
2549
1,107
4.5
560
สังคม
2549
2,349
4.0
561
สังคม
2549
3,288
4.7
562
เศรษฐกิจ
2549
1,685
4.2
563
การเมือง
2549
923
4.7
564
เศรษฐกิจ
2549
1,527
4.5
565
การเมือง
2549
1,519
4.7
566
การเมือง
2549
1,503
3.5
567
การเมือง
2549
1,462
4.3
568
การเมือง
2549
1,596
4.1
569
การเมือง
2549
2,092
5.0
570
การเมือง
2549
966
4.5
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม