Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 654 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
451
สังคม
2552
1,880
4.4
452
การเมือง
2552
1,003
4.1
453
เศรษฐกิจ
2552
1,787
4.7
454
การเมือง
2552
1,311
4.4
455
การเมือง
2552
1,190
3.8
456
เศรษฐกิจ
2552
1,270
4.3
457
การเมือง
2552
1,543
3.8
458
เศรษฐกิจ
2552
1,637
2.8
459
สังคม
2552
6,025
4.2
460
การเมือง
2552
1,539
4.5
461
สังคม
2552
2,143
3.4
462
การเมือง
2551
1,744
4.0
463
การเมือง
2551
1,792
3.9
464
การเมือง
2551
1,560
4.2
465
การเมือง
2551
1,544
4.6
466
สังคม
2551
2,308
4.4
467
การเมือง
2551
2,400
3.8
468
การเมือง
2551
2,294
5.0
469
การเมือง
2551
1,837
4.6
470
การเมือง
2551
4,515
4.1
471
การเมือง
2551
1,920
4.3
472
การเมือง
2551
2,413
2.1
473
สังคม
2551
1,652
4.8
474
การเมือง
2551
1,728
4.8
475
การเมือง
2551
1,654
3.7
476
สังคม
2551
3,764
4.6
477
สังคม
2551
2,011
5.0
478
การเมือง
2551
1,296
3.9
479
การเมือง
2551
2,244
3.5
480
เศรษฐกิจ
2551
1,574
4.9
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม