Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 660 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
451
การเมือง
2552
1,220
4.5
452
สังคม
2552
2,463
4.1
453
การเมือง
2552
1,158
4.8
454
เศรษฐกิจ
2552
1,707
4.7
455
สังคม
2552
1,119
3.9
456
การเมือง
2552
1,413
4.3
457
สังคม
2552
1,887
4.4
458
การเมือง
2552
1,007
4.1
459
เศรษฐกิจ
2552
1,792
4.7
460
การเมือง
2552
1,312
4.4
461
การเมือง
2552
1,191
3.8
462
เศรษฐกิจ
2552
1,277
4.3
463
การเมือง
2552
1,544
3.8
464
เศรษฐกิจ
2552
1,638
2.8
465
สังคม
2552
6,134
4.2
466
การเมือง
2552
1,542
4.5
467
สังคม
2552
2,155
3.4
468
การเมือง
2551
1,752
4.0
469
การเมือง
2551
1,803
3.9
470
การเมือง
2551
1,571
4.2
471
การเมือง
2551
1,555
4.6
472
สังคม
2551
2,326
4.4
473
การเมือง
2551
2,414
3.8
474
การเมือง
2551
2,309
5.0
475
การเมือง
2551
1,846
4.6
476
การเมือง
2551
4,585
4.1
477
การเมือง
2551
1,931
4.3
478
การเมือง
2551
2,425
2.1
479
สังคม
2551
1,668
4.8
480
การเมือง
2551
1,732
4.8
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม