Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 710 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
451
การเมือง
2553
1,457
2.3
452
สังคม
2553
1,741
4.3
453
การเมือง
2553
1,836
4.1
454
เศรษฐกิจ
2553
1,252
4.8
455
การเมือง
2553
1,102
4.2
456
สังคม
2553
3,140
4.6
457
การเมือง
2553
1,834
4.4
458
การเมือง
2553
1,452
3.6
459
อื่นๆ
2552
2,577
4.1
460
สังคม
2552
955
4.7
461
เศรษฐกิจ
2552
1,445
4.5
462
สังคม
2552
1,907
4.4
463
เศรษฐกิจ
2552
2,777
3.8
464
การเมือง
2552
3,462
3.6
465
เศรษฐกิจ
2552
1,040
3.2
466
สังคม
2552
4,234
4.2
467
สังคม
2552
5,958
2.7
468
การเมือง
2552
1,210
5.0
469
การเมือง
2552
1,577
3.8
470
การเมือง
2552
2,219
5.0
471
เศรษฐกิจ
2552
2,411
4.5
472
สังคม
2552
1,320
4.8
473
การเมือง
2552
1,229
3.5
474
เศรษฐกิจ
2552
1,008
4.4
475
การเมือง
2552
1,887
3.8
476
อื่นๆ
2552
1,858
4.6
477
เศรษฐกิจ
2552
1,224
3.8
478
การเมือง
2552
1,204
4.4
479
อื่นๆ
2552
1,249
3.5
480
การเมือง
2552
1,951
3.3
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม