Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 706 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
451
การเมือง
2553
1,072
4.2
452
สังคม
2553
3,124
4.6
453
การเมือง
2553
1,802
4.4
454
การเมือง
2553
1,423
3.6
455
อื่นๆ
2552
2,550
4.1
456
สังคม
2552
930
4.7
457
เศรษฐกิจ
2552
1,431
4.5
458
สังคม
2552
1,886
4.4
459
เศรษฐกิจ
2552
2,746
3.8
460
การเมือง
2552
3,425
3.6
461
เศรษฐกิจ
2552
1,017
3.2
462
สังคม
2552
4,181
4.2
463
สังคม
2552
5,884
2.7
464
การเมือง
2552
1,178
5.0
465
การเมือง
2552
1,546
3.8
466
การเมือง
2552
2,196
5.0
467
เศรษฐกิจ
2552
2,368
4.5
468
สังคม
2552
1,315
4.8
469
การเมือง
2552
1,208
3.5
470
เศรษฐกิจ
2552
981
4.4
471
การเมือง
2552
1,855
3.8
472
อื่นๆ
2552
1,855
4.6
473
เศรษฐกิจ
2552
1,220
3.8
474
การเมือง
2552
1,177
4.4
475
อื่นๆ
2552
1,222
3.5
476
การเมือง
2552
1,923
3.3
477
สังคม
2552
1,637
4.1
478
สังคม
2552
1,412
5.0
479
สังคม
2552
1,668
4.0
480
การเมือง
2552
1,346
4.1
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม