Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 673 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
451
สังคม
2552
1,512
4.4
452
เศรษฐกิจ
2552
1,138
4.6
453
เศรษฐกิจ
2552
1,382
4.8
454
สังคม
2552
13,138
4.5
455
การเมือง
2552
1,046
3.4
456
การเมือง
2552
2,100
4.2
457
เศรษฐกิจ
2552
27,510
4.6
458
การเมือง
2552
1,147
3.8
459
สังคม
2552
1,229
4.3
460
อื่นๆ
2552
1,233
4.0
461
การเมือง
2552
1,586
2.4
462
การเมือง
2552
1,375
3.8
463
อื่นๆ
2552
1,446
4.4
464
การเมือง
2552
1,253
4.5
465
สังคม
2552
2,486
4.1
466
การเมือง
2552
1,192
4.8
467
เศรษฐกิจ
2552
1,726
4.7
468
สังคม
2552
1,136
3.9
469
การเมือง
2552
1,459
4.3
470
สังคม
2552
1,918
4.4
471
การเมือง
2552
1,047
4.1
472
เศรษฐกิจ
2552
1,826
4.7
473
การเมือง
2552
1,348
4.4
474
การเมือง
2552
1,225
3.8
475
เศรษฐกิจ
2552
1,297
4.3
476
การเมือง
2552
1,578
3.8
477
เศรษฐกิจ
2552
1,680
2.8
478
สังคม
2552
6,315
4.2
479
การเมือง
2552
1,580
4.5
480
สังคม
2552
2,200
3.4
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม