Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 736 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
691
การเมือง
2547
1,462
5.0
692
การเมือง
2547
1,272
4.0
693
การเมือง
2547
1,670
3.5
694
สังคม
2547
1,456
4.3
695
การเมือง
2547
3,231
4.4
696
สังคม
2547
6,135
4.1
697
การเมือง
2547
1,276
3.5
698
เศรษฐกิจ
2547
2,032
4.5
699
การเมือง
2547
1,753
4.0
700
สังคม
2547
1,415
3.7
701
อื่นๆ
-
3,644
4.1
702
อื่นๆ
-
1,680
4.3
703
อื่นๆ
-
3,705
4.4
704
อื่นๆ
-
3,591
4.5
705
อื่นๆ
-
2,501
4.6
706
อื่นๆ
-
12,072
4.3
707
อื่นๆ
-
5,199
4.2
708
อื่นๆ
-
2,088
4.8
709
อื่นๆ
-
1,312
4.0
710
อื่นๆ
-
1,511
3.7
711
อื่นๆ
-
2,301
3.8
712
อื่นๆ
-
2,371
3.8
713
อื่นๆ
-
3,087
4.6
714
อื่นๆ
-
1,442
3.2
715
อื่นๆ
-
3,254
4.8
716
อื่นๆ
-
3,321
3.2
717
อื่นๆ
-
3,672
3.9
718
อื่นๆ
-
2,362
4.3
719
อื่นๆ
-
1,535
5.0
720
อื่นๆ
-
2,185
4.5
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม