Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 711 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
601
การเมือง
2548
1,693
4.0
602
การเมือง
2548
2,093
4.0
603
การเมือง
2548
1,692
5.0
604
การเมือง
2548
1,391
4.0
605
สังคม
2548
1,156
4.0
606
การเมือง
2548
1,432
4.3
607
การเมือง
2548
1,301
4.6
608
สังคม
2548
2,694
4.5
609
สังคม
2548
3,044
4.5
610
การเมือง
2548
2,001
4.0
611
เศรษฐกิจ
2548
1,716
4.3
612
การเมือง
2548
1,873
4.3
613
การเมือง
2548
1,119
0
614
เศรษฐกิจ
2548
5,615
4.8
615
สังคม
2548
3,161
4.3
616
สังคม
2548
1,920
4.1
617
การเมือง
2548
1,781
4.3
618
เศรษฐกิจ
2548
2,354
4.4
619
สังคม
2548
5,679
4.9
620
การเมือง
2548
1,314
5.0
621
สังคม
2548
7,691
4.6
622
สังคม
2548
2,391
3.7
623
การเมือง
2548
1,753
4.7
624
สังคม
2548
11,170
4.4
625
การเมือง
2548
1,719
5.0
626
การเมือง
2548
2,630
0
627
การเมือง
2548
1,735
5.0
628
สังคม
2548
6,904
5.0
629
สังคม
2548
2,154
3.5
630
สังคม
2547
2,452
4.7
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม