Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 705 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
601
การเมือง
2548
1,244
4.6
602
สังคม
2548
2,653
4.5
603
สังคม
2548
3,032
4.5
604
การเมือง
2548
1,943
4.0
605
เศรษฐกิจ
2548
1,707
4.3
606
การเมือง
2548
1,839
4.3
607
การเมือง
2548
1,063
0
608
เศรษฐกิจ
2548
5,536
4.8
609
สังคม
2548
3,115
4.3
610
สังคม
2548
1,867
4.1
611
การเมือง
2548
1,724
4.3
612
เศรษฐกิจ
2548
2,333
4.4
613
สังคม
2548
5,496
4.9
614
การเมือง
2548
1,264
5.0
615
สังคม
2548
7,550
4.6
616
สังคม
2548
2,360
3.7
617
การเมือง
2548
1,741
4.7
618
สังคม
2548
10,756
4.4
619
การเมือง
2548
1,700
5.0
620
การเมือง
2548
2,532
0
621
การเมือง
2548
1,721
5.0
622
สังคม
2548
6,889
5.0
623
สังคม
2548
2,137
3.5
624
สังคม
2547
2,419
4.7
625
สังคม
2547
5,508
4.6
626
การเมือง
2547
1,598
4.2
627
สังคม
2547
13,561
4.8
628
การเมือง
2547
1,977
4.6
629
เศรษฐกิจ
2547
1,977
4.7
630
สังคม
2547
1,343
4.5
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม