Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 654 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
601
การเมือง
2547
1,896
4.1
602
การเมือง
2547
5,298
3.8
603
สังคม
2547
2,162
4.5
604
สังคม
2547
1,974
4.2
605
สังคม
2547
2,174
4.3
606
การเมือง
2547
1,663
4.2
607
การเมือง
2547
1,583
4.3
608
เศรษฐกิจ
2547
4,615
4.8
609
การเมือง
2547
1,374
5.0
610
การเมือง
2547
1,196
4.0
611
การเมือง
2547
1,582
3.5
612
สังคม
2547
1,375
4.3
613
การเมือง
2547
2,799
4.4
614
สังคม
2547
4,912
4.3
615
การเมือง
2547
1,201
3.5
616
เศรษฐกิจ
2547
1,729
4.5
617
การเมือง
2547
1,676
4.0
618
สังคม
2547
1,338
3.7
619
อื่นๆ
-
3,353
4.1
620
อื่นๆ
-
1,590
4.3
621
อื่นๆ
-
3,489
4.4
622
อื่นๆ
-
3,240
4.5
623
อื่นๆ
-
2,394
4.6
624
อื่นๆ
-
10,557
4.3
625
อื่นๆ
-
4,973
4.2
626
อื่นๆ
-
1,329
4.8
627
อื่นๆ
-
1,229
4.0
628
อื่นๆ
-
1,413
3.7
629
อื่นๆ
-
2,204
3.8
630
อื่นๆ
-
2,174
3.6
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม