Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 686 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
601
การเมือง
2548
2,229
0
602
การเมือง
2548
1,684
5.0
603
สังคม
2548
6,851
5.0
604
สังคม
2548
2,105
3.5
605
สังคม
2547
2,378
4.7
606
สังคม
2547
5,168
4.6
607
การเมือง
2547
1,571
4.2
608
สังคม
2547
13,152
4.8
609
การเมือง
2547
1,957
4.6
610
เศรษฐกิจ
2547
1,954
4.7
611
สังคม
2547
1,319
4.5
612
การเมือง
2547
1,459
4.3
613
การเมือง
2547
1,778
4.7
614
สังคม
2547
2,387
4.0
615
สังคม
2547
1,012
4.8
616
การเมือง
2547
1,640
4.0
617
การเมือง
2547
1,126
4.0
618
การเมือง
2547
1,440
4.3
619
การเมือง
2547
1,941
4.2
620
สังคม
2547
2,729
4.0
621
สังคม
2547
1,225
4.0
622
สังคม
2547
1,335
4.0
623
การเมือง
2547
4,338
3.5
624
การเมือง
2547
1,508
5.0
625
สังคม
2547
1,059
4.5
626
เศรษฐกิจ
2547
3,385
4.2
627
เศรษฐกิจ
2547
18,008
4.6
628
สังคม
2547
1,709
3.5
629
การเมือง
2547
1,168
4.7
630
การเมือง
2547
2,226
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม