Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 715 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
601
การเมือง
2549
1,422
3.3
602
สังคม
2549
2,324
3.0
603
อื่นๆ
2548
1,959
4.4
604
การเมือง
2548
3,666
4.1
605
การเมือง
2548
1,705
4.0
606
การเมือง
2548
2,134
4.0
607
การเมือง
2548
1,728
5.0
608
การเมือง
2548
1,408
4.0
609
สังคม
2548
1,163
4.0
610
การเมือง
2548
1,469
4.3
611
การเมือง
2548
1,342
4.6
612
สังคม
2548
2,728
4.5
613
สังคม
2548
3,056
4.5
614
การเมือง
2548
2,040
4.0
615
เศรษฐกิจ
2548
1,721
4.3
616
การเมือง
2548
1,888
4.3
617
การเมือง
2548
1,159
0
618
เศรษฐกิจ
2548
5,713
4.8
619
สังคม
2548
3,191
4.3
620
สังคม
2548
1,944
4.1
621
การเมือง
2548
1,813
4.3
622
เศรษฐกิจ
2548
2,366
4.4
623
สังคม
2548
5,787
4.9
624
การเมือง
2548
1,339
5.0
625
สังคม
2548
7,906
4.6
626
สังคม
2548
2,424
3.7
627
การเมือง
2548
1,761
4.7
628
สังคม
2548
11,545
4.5
629
การเมือง
2548
1,731
5.0
630
การเมือง
2548
2,699
0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม