Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 660 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
601
เศรษฐกิจ
2547
16,400
4.6
602
สังคม
2547
1,676
3.5
603
การเมือง
2547
1,142
4.7
604
การเมือง
2547
2,202
5.0
605
เศรษฐกิจ
2547
943
4.0
606
การเมือง
2547
1,882
5.0
607
การเมือง
2547
1,905
4.1
608
การเมือง
2547
5,326
3.8
609
สังคม
2547
2,178
4.5
610
สังคม
2547
1,983
4.2
611
สังคม
2547
2,180
4.3
612
การเมือง
2547
1,669
4.2
613
การเมือง
2547
1,589
4.3
614
เศรษฐกิจ
2547
4,714
4.8
615
การเมือง
2547
1,380
5.0
616
การเมือง
2547
1,203
4.0
617
การเมือง
2547
1,591
3.5
618
สังคม
2547
1,382
4.3
619
การเมือง
2547
2,827
4.4
620
สังคม
2547
5,048
4.1
621
การเมือง
2547
1,206
3.5
622
เศรษฐกิจ
2547
1,737
4.5
623
การเมือง
2547
1,684
4.0
624
สังคม
2547
1,345
3.7
625
อื่นๆ
-
3,369
4.1
626
อื่นๆ
-
1,596
4.3
627
อื่นๆ
-
3,513
4.4
628
อื่นๆ
-
3,270
4.5
629
อื่นๆ
-
2,401
4.6
630
อื่นๆ
-
10,599
4.3
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม