Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 673 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
601
สังคม
2547
2,367
4.0
602
สังคม
2547
999
4.8
603
การเมือง
2547
1,630
4.0
604
การเมือง
2547
1,115
4.0
605
การเมือง
2547
1,431
4.3
606
การเมือง
2547
1,935
4.2
607
สังคม
2547
2,722
4.0
608
สังคม
2547
1,213
4.0
609
สังคม
2547
1,322
4.0
610
การเมือง
2547
4,272
3.5
611
การเมือง
2547
1,501
5.0
612
สังคม
2547
1,049
4.5
613
เศรษฐกิจ
2547
3,285
4.2
614
เศรษฐกิจ
2547
17,315
4.6
615
สังคม
2547
1,693
3.5
616
การเมือง
2547
1,159
4.7
617
การเมือง
2547
2,216
5.0
618
เศรษฐกิจ
2547
959
4.0
619
การเมือง
2547
1,902
5.0
620
การเมือง
2547
1,922
4.1
621
การเมือง
2547
5,354
3.8
622
สังคม
2547
2,196
4.5
623
สังคม
2547
2,011
4.2
624
สังคม
2547
2,195
4.3
625
การเมือง
2547
1,686
4.2
626
การเมือง
2547
1,610
4.3
627
เศรษฐกิจ
2547
4,901
4.8
628
การเมือง
2547
1,393
5.0
629
การเมือง
2547
1,219
4.0
630
การเมือง
2547
1,605
3.5
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม