Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 683 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
601
สังคม
2548
2,099
3.5
602
สังคม
2547
2,371
4.7
603
สังคม
2547
5,086
4.6
604
การเมือง
2547
1,568
4.2
605
สังคม
2547
12,958
4.8
606
การเมือง
2547
1,952
4.6
607
เศรษฐกิจ
2547
1,951
4.7
608
สังคม
2547
1,311
4.5
609
การเมือง
2547
1,454
4.3
610
การเมือง
2547
1,773
4.7
611
สังคม
2547
2,382
4.0
612
สังคม
2547
1,006
4.8
613
การเมือง
2547
1,638
4.0
614
การเมือง
2547
1,123
4.0
615
การเมือง
2547
1,437
4.3
616
การเมือง
2547
1,939
4.2
617
สังคม
2547
2,727
4.0
618
สังคม
2547
1,223
4.0
619
สังคม
2547
1,330
4.0
620
การเมือง
2547
4,295
3.5
621
การเมือง
2547
1,505
5.0
622
สังคม
2547
1,056
4.5
623
เศรษฐกิจ
2547
3,331
4.2
624
เศรษฐกิจ
2547
17,803
4.6
625
สังคม
2547
1,705
3.5
626
การเมือง
2547
1,165
4.7
627
การเมือง
2547
2,224
5.0
628
เศรษฐกิจ
2547
965
4.0
629
การเมือง
2547
1,910
5.0
630
การเมือง
2547
1,932
4.1
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม