Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 692 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
601
การเมือง
2548
1,230
5.0
602
สังคม
2548
7,382
4.5
603
สังคม
2548
2,336
3.7
604
การเมือง
2548
1,730
4.7
605
สังคม
2548
10,384
4.4
606
การเมือง
2548
1,681
5.0
607
การเมือง
2548
2,372
0
608
การเมือง
2548
1,704
5.0
609
สังคม
2548
6,866
5.0
610
สังคม
2548
2,122
3.5
611
สังคม
2547
2,392
4.7
612
สังคม
2547
5,370
4.6
613
การเมือง
2547
1,584
4.2
614
สังคม
2547
13,397
4.8
615
การเมือง
2547
1,967
4.6
616
เศรษฐกิจ
2547
1,965
4.7
617
สังคม
2547
1,330
4.5
618
การเมือง
2547
1,477
4.3
619
การเมือง
2547
1,793
4.7
620
สังคม
2547
2,405
4.0
621
สังคม
2547
1,022
4.8
622
การเมือง
2547
1,650
4.0
623
การเมือง
2547
1,136
4.0
624
การเมือง
2547
1,449
4.3
625
การเมือง
2547
1,951
4.2
626
สังคม
2547
2,740
4.0
627
สังคม
2547
1,235
4.0
628
สังคม
2547
1,344
4.0
629
การเมือง
2547
4,397
3.5
630
การเมือง
2547
1,517
5.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม