Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 708 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
601
การเมือง
2548
1,377
4.0
602
สังคม
2548
1,147
4.0
603
การเมือง
2548
1,402
4.3
604
การเมือง
2548
1,273
4.6
605
สังคม
2548
2,669
4.5
606
สังคม
2548
3,035
4.5
607
การเมือง
2548
1,971
4.0
608
เศรษฐกิจ
2548
1,709
4.3
609
การเมือง
2548
1,856
4.3
610
การเมือง
2548
1,089
0
611
เศรษฐกิจ
2548
5,579
4.8
612
สังคม
2548
3,137
4.3
613
สังคม
2548
1,889
4.1
614
การเมือง
2548
1,749
4.3
615
เศรษฐกิจ
2548
2,343
4.4
616
สังคม
2548
5,576
4.9
617
การเมือง
2548
1,284
5.0
618
สังคม
2548
7,605
4.6
619
สังคม
2548
2,371
3.7
620
การเมือง
2548
1,746
4.7
621
สังคม
2548
10,954
4.4
622
การเมือง
2548
1,710
5.0
623
การเมือง
2548
2,594
0
624
การเมือง
2548
1,726
5.0
625
สังคม
2548
6,895
5.0
626
สังคม
2548
2,144
3.5
627
สังคม
2547
2,441
4.7
628
สังคม
2547
5,565
4.6
629
การเมือง
2547
1,603
4.2
630
สังคม
2547
13,647
4.8
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม