Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 688 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
601
สังคม
2548
10,117
4.4
602
การเมือง
2548
1,672
5.0
603
การเมือง
2548
2,304
0
604
การเมือง
2548
1,692
5.0
605
สังคม
2548
6,859
5.0
606
สังคม
2548
2,110
3.5
607
สังคม
2547
2,383
4.7
608
สังคม
2547
5,245
4.6
609
การเมือง
2547
1,576
4.2
610
สังคม
2547
13,260
4.8
611
การเมือง
2547
1,960
4.6
612
เศรษฐกิจ
2547
1,958
4.7
613
สังคม
2547
1,323
4.5
614
การเมือง
2547
1,469
4.3
615
การเมือง
2547
1,783
4.7
616
สังคม
2547
2,396
4.0
617
สังคม
2547
1,016
4.8
618
การเมือง
2547
1,643
4.0
619
การเมือง
2547
1,129
4.0
620
การเมือง
2547
1,442
4.3
621
การเมือง
2547
1,945
4.2
622
สังคม
2547
2,732
4.0
623
สังคม
2547
1,229
4.0
624
สังคม
2547
1,337
4.0
625
การเมือง
2547
4,362
3.5
626
การเมือง
2547
1,511
5.0
627
สังคม
2547
1,061
4.5
628
เศรษฐกิจ
2547
3,403
4.2
629
เศรษฐกิจ
2547
18,361
4.6
630
สังคม
2547
1,713
3.5
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม