Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 673 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
511
การเมือง
2550
3,408
3.4
512
การเมือง
2550
3,476
4.6
513
สังคม
2550
1,187
5.0
514
การเมือง
2550
1,630
4.0
515
การเมือง
2550
1,373
5.0
516
การเมือง
2550
2,346
5.0
517
สังคม
2550
8,208
4.5
518
สังคม
2550
2,190
4.7
519
การเมือง
2550
2,144
4.1
520
สังคม
2550
1,102
3.2
521
การเมือง
2550
1,148
4.1
522
การเมือง
2550
1,679
3.4
523
การเมือง
2550
1,554
3.8
524
การเมือง
2550
1,165
4.0
525
สังคม
2550
3,929
3.6
526
การเมือง
2550
1,670
4.2
527
สังคม
2550
1,155
3.0
528
การเมือง
2550
1,816
3.2
529
การเมือง
2550
1,159
4.1
530
สังคม
2550
1,920
4.0
531
การเมือง
2550
1,420
3.8
532
อื่นๆ
2549
1,276
4.0
533
การเมือง
2549
1,681
4.2
534
สังคม
2549
3,485
3.4
535
การเมือง
2549
1,485
4.0
536
การเมือง
2549
1,207
3.5
537
การเมือง
2549
1,123
2.5
538
การเมือง
2549
1,131
4.3
539
สังคม
2549
3,307
4.2
540
การเมือง
2549
1,659
4.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม