Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 654 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
511
สังคม
2550
1,867
4.0
512
การเมือง
2550
1,367
3.8
513
อื่นๆ
2549
1,242
4.0
514
การเมือง
2549
1,604
4.2
515
สังคม
2549
3,427
3.4
516
การเมือง
2549
1,444
4.0
517
การเมือง
2549
1,148
3.5
518
การเมือง
2549
1,088
2.5
519
การเมือง
2549
1,084
4.3
520
สังคม
2549
3,232
4.2
521
การเมือง
2549
1,612
4.0
522
การเมือง
2549
1,015
4.2
523
การเมือง
2549
1,627
4.0
524
การเมือง
2549
1,054
4.1
525
การเมือง
2549
2,334
3.4
526
สังคม
2549
2,543
4.5
527
การเมือง
2549
1,020
4.5
528
สังคม
2549
1,948
4.0
529
สังคม
2549
3,026
4.7
530
เศรษฐกิจ
2549
1,620
4.2
531
การเมือง
2549
804
4.7
532
เศรษฐกิจ
2549
1,236
4.5
533
การเมือง
2549
1,399
4.7
534
การเมือง
2549
1,380
3.5
535
การเมือง
2549
1,351
4.3
536
การเมือง
2549
1,482
4.1
537
การเมือง
2549
1,953
5.0
538
การเมือง
2549
854
4.5
539
การเมือง
2549
745
3.6
540
การเมือง
2549
1,182
3.3
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม