Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 708 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
511
การเมือง
2552
1,743
3.8
512
เศรษฐกิจ
2552
1,831
2.8
513
สังคม
2552
7,120
4.3
514
การเมือง
2552
1,751
4.5
515
สังคม
2552
2,398
3.4
516
การเมือง
2551
1,973
4.0
517
การเมือง
2551
2,062
3.9
518
การเมือง
2551
1,805
4.2
519
การเมือง
2551
1,794
4.6
520
สังคม
2551
2,457
4.4
521
การเมือง
2551
2,660
3.8
522
การเมือง
2551
2,574
5.0
523
การเมือง
2551
2,095
4.6
524
การเมือง
2551
5,160
4.1
525
การเมือง
2551
2,188
4.3
526
การเมือง
2551
2,679
2.1
527
สังคม
2551
1,900
4.8
528
การเมือง
2551
1,972
4.8
529
การเมือง
2551
1,916
3.7
530
สังคม
2551
4,374
4.6
531
สังคม
2551
2,278
5.0
532
การเมือง
2551
1,627
3.9
533
การเมือง
2551
2,840
3.5
534
เศรษฐกิจ
2551
1,819
4.9
535
สังคม
2551
2,951
4.6
536
การเมือง
2551
2,148
4.0
537
สังคม
2551
2,073
5.0
538
สังคม
2551
2,222
3.8
539
การเมือง
2551
1,662
1.5
540
การเมือง
2551
1,246
3.2
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม