Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 660 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
511
การเมือง
2550
1,132
4.0
512
สังคม
2550
3,822
3.6
513
การเมือง
2550
1,634
4.2
514
สังคม
2550
1,136
3.0
515
การเมือง
2550
1,773
3.2
516
การเมือง
2550
1,149
4.1
517
สังคม
2550
1,875
4.0
518
การเมือง
2550
1,372
3.8
519
อื่นๆ
2549
1,248
4.0
520
การเมือง
2549
1,622
4.2
521
สังคม
2549
3,446
3.4
522
การเมือง
2549
1,449
4.0
523
การเมือง
2549
1,164
3.5
524
การเมือง
2549
1,092
2.5
525
การเมือง
2549
1,088
4.3
526
สังคม
2549
3,262
4.2
527
การเมือง
2549
1,617
4.0
528
การเมือง
2549
1,022
4.2
529
การเมือง
2549
1,632
4.0
530
การเมือง
2549
1,061
4.1
531
การเมือง
2549
2,345
3.4
532
สังคม
2549
2,551
4.5
533
การเมือง
2549
1,023
4.5
534
สังคม
2549
1,976
4.0
535
สังคม
2549
3,065
4.7
536
เศรษฐกิจ
2549
1,626
4.2
537
การเมือง
2549
807
4.7
538
เศรษฐกิจ
2549
1,272
4.5
539
การเมือง
2549
1,405
4.7
540
การเมือง
2549
1,383
3.5
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม