Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 686 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
จำนวน
ผู้ชม
คะแนนโหวต
(เต็ม 5.0)
511
การเมือง
2551
2,593
3.5
512
เศรษฐกิจ
2551
1,725
4.9
513
สังคม
2551
2,898
4.6
514
การเมือง
2551
2,000
4.0
515
สังคม
2551
2,021
5.0
516
สังคม
2551
2,153
3.8
517
การเมือง
2551
1,542
1.5
518
การเมือง
2551
1,136
3.2
519
การเมือง
2551
1,733
3.3
520
การเมือง
2551
1,272
4.0
521
อื่นๆ
2550
1,763
3.8
522
การเมือง
2550
2,143
2.3
523
การเมือง
2550
3,816
3.7
524
การเมือง
2550
3,676
3.4
525
การเมือง
2550
3,635
4.6
526
สังคม
2550
1,251
5.0
527
การเมือง
2550
1,787
4.0
528
การเมือง
2550
1,484
5.0
529
การเมือง
2550
2,506
5.0
530
สังคม
2550
8,449
4.5
531
สังคม
2550
2,276
4.7
532
การเมือง
2550
2,316
4.1
533
สังคม
2550
1,264
3.2
534
การเมือง
2550
1,249
4.1
535
การเมือง
2550
1,781
3.4
536
การเมือง
2550
1,629
3.8
537
การเมือง
2550
1,254
4.0
538
สังคม
2550
4,098
3.6
539
การเมือง
2550
1,789
4.2
540
สังคม
2550
1,212
3.0
 ** หมายเหตุ :ผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ไม่ได้ทำสรุปการเข้าชม